Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@protestantsekerk.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  10 december 2015

ANBI en RSIN
Abonnement verlengen?
LRP en SKG-Collect
Folder Solidariteitskas 2016
Regionale ondersteuning in 2016
Regionale bijeenkomsten voor ledenadministrateurs
Beperkte bereikbaarheid van het LRP-team in de maand december

 
 ANBI en RSIN
Op dit moment wordt hard gewerkt om alle RSIN nummers van de gemeenten en diaconieën in LRP op te nemen. De van de Belastingdienst ontvangen nummers worden eerst gecontroleerd aan de hand van de daarvoor gemaakte afspraken. Waar van toepassing vindt nadere afstemming plaats met de Belastingdienst.
De planning is er op gericht deze werkzaamheden voor het einde van dit jaar af te ronden.
De in LRP opgenomen RSIN nummers zijn voor de toewijzing aan gemeenten en diaconieën leidend. Dat houdt in, dat ook voor gemeenten en diaconieën met een (oud) fiscaal nummer, het in LRP weergegeven RSIN nummer geldend is. Met gemeenten waar deze situatie van toepassing is, vindt begin januari 2016 afstemming plaats.
Om te voldoen aan de ANBI voorwaarden zal de lokaal beheerder in de weken 51 en 52 bij het inloggen in LRP een pop-up te zien krijgen, waarin wordt gevraagd de zogenaamde ‘deeplink’ naar de ANBI pagina van de gemeente/diaconie (nogmaals) te controleren. De in LRP opgenomen deeplinks worden aan het eind van dit jaar aangeleverd aan de Belastingdienst.
De lokaal beheerder is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deze verwijzingen naar de website van de gemeente met de ANBI informatie.
 
Eind van dit jaar staat de PKN ANBI-zoeker online. Op deze pagina worden de gemeenten en diaconieën weergegeven met een ANBI status en het toegekende RSIN nummer.
Ook de Belastingdienst kent een ANBI-zoeker. Door aanpassingen van gegevens kan het voorkomen dat in het resultaat van de zoekactie van beide zoekers tijdelijk verschil bestaat. Deze verschillen worden zo snel mogelijk gecorrigeerd.
 
Abonnement verlengen?
Gebruikt u voor de administratie van bv. het kerkblad de Abonnementen-functie in LRP? Wacht dan nog enkele weken met het verlengen van 2015 naar 2016. De komende weken vinden enkele verbeteringen van deze functie plaats. Via een informatiescherm bij het inloggen wordt gemeld wanneer u hiervan gebruik kunt maken.


LRP en SKG-Collect
Veel gemeenten die werken met digitale toezeggingen hebben de wens geuit om aanvullende gegevens weer te kunnen geven. De aanvullende informatie betreft o.a. het jaartal van de actie, de juiste aanschrijfwijze, de toezegging(optioneel) en de bijdrage van vorig jaar (optioneel) en het rekeningnummer.
De web-service, die dit technisch regelt, zal hiervoor worden ingericht.
Dit werkt als volgt: Vanuit LRP wordt een mail gestuurd aan het betreffende gemeentelid met een gecodeerde URL (de zogenaamde ’link’). Als de URL geopend wordt, zorgt de web-service er voor dat de actuele situatie (inclusief de aanvullende informatie) wordt opgehaald en getoond in SKG Collect. Na afronding biedt de web-service de toezegging aan in LRP en bericht het gemeentelid of de toezegging succesvol is doorgevoerd.
Op dit moment is de ontwikkeling hiervan in volle gang. Het streven is om dit in december te realiseren, mits het verantwoord is. De huidige manier om een toezegging te doen blijft ook bestaan.
 
Solidariteitskas 2016
Rond de actie Solidariteitskas 2015 werd aangekondigd dat per 2016 een nieuw formaat folder zou worden aangeboden. Dat zou niet passen bij de standaard acceptgiro-enveloppen. Inmiddels is besloten het oude formaat (de zgn. drieluikfolder) te handhaven. Er kan dus ook in 2016 gebruik gemaakt worden van acceptgiro-enveloppen. De folder komt in maart beschikbaar via de webwinkel van de PKN en kan ook bij bestellingen via het LRP-team worden bijgevoegd.
 
Regionale ondersteuning in 2016
Ook in 2016 kunt u weer tijdens één op één sessies uw vragen kenbaar maken en bespreken.
Verspreid over het jaar zijn de LRP gemeenteadviseurs op vooraf aangekondigde dagen/tijden in uw regio aanwezig om u te ontvangen en uw vragen te behandelen.
Uw vragen staan centraal tijdens de afspraak en wij bieden praktische hulp en ondersteuning aan.
U kunt alle facetten van LRP met de gemeenteadviseur bespreken.
De kosten bedragen € 50,-- per gemeente per uur en € 25 voor elk volgend halfuur; max. 3 personen.
 
U kunt een afspraak maken door in te loggen in LRP. Via het tabblad ‘Ondersteuning LRP’ treft u alle informatie aan over data en locaties. U kunt vervolgens zelf een afspraak inplannen en de te bespreken onderwerpen vermelden.
 
Regionale bijeenkomsten voor ledenadministrateurs
In de maanden februari, maart en april worden door de gemeenteadviseurs LRP bijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp de ledenregistratie in LRP.
Het doel van deze bijeenkomsten is om de kwaliteit van uw ledenbestand te verbeteren.
Binnenkort ontvangen de ledenadministrateurs en de lokaal beheerders via de mail hiervoor een uitnodiging.
Bij het versturen van berichten aan LRP gebruikers constateren wij regelmatig, dat onjuiste gebruikersnamen worden gebruikt in LRP. Indien uw gebruikersnaam geen werkend emailadres is, laat dit dan aanpassen door uw lokaal beheerder.
 
Beperkte bereikbaarheid van het LRP-team in de maand december
In verband met de komende feestdagen kent het LRP-team de laatste 2 weken van december een lagere personele bezetting. Hierdoor kan het voorkomen dat wij telefonisch lastig bereikbaar zijn.
Stel in deze periode bij voorkeur uw vraag per mail. Als het enigszins mogelijk is en uw vraag is niet echt urgent, verzoeken wij uw vraag tot na de jaarwisseling te bewaren.
Eerste Kerstdag (vrijdag 25 december), Oudejaarsdag (donderdag 31 december vanaf 12.00 uur) en Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari) zijn wij gesloten.
 
Het LRP-team wenst u allen gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en bovenal een gezond 2016.
 
 
 
Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd van iemand anders, en wilt u zichzelf abonneren? Klik hier om u aan te melden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden (kreeg u de nieuwsbrief via via, meldt u dan af bij degene die 'm doorstuurde).