Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 3, april 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,

Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief van april 2015 met interessante activiteiten en informatie voor u als diaken of lid van de ZWO-commissie. In de bijlage een exemplaar van de Kerk in Actie Reisgids. We hopen dat u enthousiast wordt om de Kerk in Actie reizen in uw gemeente onder de aandacht te brengen.
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst van april.
Bijlage:
Reisgids Kerk in Actie
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Vader,

geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,

licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,

licht in mijn oren
om uw stem te vernemen,

licht in mijn hartstocht
om liefde te zijn,

licht in mijn denken
om uw dag te zien dagen,

licht op mijn schouders
om vrede te dragen,

licht op mijn hoofd
om een teken te zijn,

licht in mijn lied
om uw goedheid te eren,

licht in mijn tranen
om mensen te troosten,

licht in mijn hart
om een licht te zijn.

Tekst: Jaap Zijlstra (uit: Medemens p. 81)

1. 25 april: Kerk in Actie Werelddag!

Het komt steeds dichterbij, de Kerk in Actie Werelddag! Op zaterdag 25 april zal deze gehouden worden in Ermelo. Heeft u zich al opgegeven? Er zullen verschillende uit-gezonden medewerkers en buitenlandse gasten aanwezig zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld Judith van den Berg-Meelis, Henriette Nieuwenhuis en Adriana de Feijter ontmoeten. Maar ook in gesprek gaan met partners uit Bangladesh, Moldavië en Myanmar. ’s Morgens denken we samen met Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, na over het thema ‘Geloven in delen’. Het middagprogramma bestaat uit interactieve workshops zoals geloofsgesprekken, ervaren hoe noodhulp wordt verleend of ontdekken hoe het is om in een sweatshop te moeten werken. Kortom, een Werelddag! Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/werelddag.

2. Kerk in Actie zoekt vrijwilligers voor evenementen

In de komende maanden is er een aantal evenementen waar Kerk in Actie aanwezig is met een stand. Voor de bemensing van die stand zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met medewerkers van Kerk in Actie mensen welkom heten in de stand. Heeft u een warm hart voor de kerk, voor mensen in nood en voor Kerk in Actie? Dan zouden wij het leuk vinden als u met ons mee gaat naar evenementen. Kerk in Actie wil aanwezig zijn op de Nederland Zingt-dag op 18 april, tijdens het festival Opwekking van 22 t/m 25 mei en tijdens samenzangavonden die Kerk in Actie in de zomermaanden organiseert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jakob Sijbersma, sijbersma@kerkinactie.nl.

3.  Op reis met Kerk in Actie

Het reisprogramma van Kerk in Actie is een mooie mogelijkheid om jongeren én volwassenen te betrekken bij het diaconale werk van uw gemeente. Als je op reis bent, deel je voor heel even je leven met de mensen bij wie je te gast bent. Je doet een onvergetelijke ervaring op. Zodra je weer terug bent in Nederland, deel je hun leven opnieuw door erover te vertellen aan familie, vrienden of collega’s. Maar óók door er in de kerk over te vertellen. Zodat de collecte ineens een gezicht krijgt, en het voelbaar wordt hoe we samen wereldwijd een gemeenschap vormen van mensen die geloven in delen. Zelf mee op reis? Of kent u jongeren in uw omgeving die hier in geïnteresseerd zijn? Maak gebruik van deze unieke kans!
Meer informatie is te vinden op www.kerkinactie.nl/reizen. In de bijlage vindt u een digitale versie van de reisgids.

4. Voorbeden gevraagd

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. U kunt ook bidden voor diverse projecten die wij steunen. Wilt u zelf een voorbede voor een land of regio naar ons sturen? E-mail uw gebed dan naar de webredactie: webredactie@kerkinactie.nl.

We vragen uw voorbede voor de mensen in Syrië, die aangevallen worden door IS en lijden onder hun terreur. We bidden voor de slachtoffers van het geweld en om kracht voor allen die zich staande weten te houden. We  bidden voor de Syrische christenen in Nederland, die in angst leven door zorg om hun familie en vrienden in het oorlogsgebied. Geef dat zij zich gesteund weten door ons gebed, en hoop en kracht vinden in het geloof in U, die ieder mens in Zijn hand bewaart.

We bidden voor de vele duizenden slachtoffers van de ebolaramp in Afrika. Voor de mensen die rouwen om familie of nog in afzondering moeten leven omdat er mensen uit hun gezin zijn overleden. We bidden voor partnerorganisaties van Kerk in Actie in Sierra Leone en Liberia, die zich vooral richten op preventie en opvang van slachtoffers van deze ziekte. Dat hun ondersteuning zal bijdragen aan een verdere afname van de besmettingen. Geef hen de kracht en de moed om door te gaan.

5. Diaconieën steeds actiever

De diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland zijn steeds meer maatschappelijk actief. Ondanks dalende ledentallen en het sluiten van kerkgebouwen stijgen de uitgaven voor diaconale activiteiten én groeit het aantal vrijwilligers. De diaconale uitgaven bedragen 100 miljoen euro op jaarbasis. De inzet van vrijwilligers in het diaconale werk wordt financieel gewaardeerd op 160 miljoen euro. Dat betekent dat protestantse diaconieën jaarlijks meer dan een kwart miljard aan de samenleving bijdragen. Deze conclusie staat te lezen in het Onderzoek maatschappelijke inzet diaconieën van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie. In het onderzoek wordt verklaard hoe het komt dat lokale diaconieën steeds vaker en grootschaliger inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals zorg en welzijn. Diaconieën geven in het onderzoek aan dat ze verwachten dat hun inzet alleen nog maar meer zal toenemen.
Lees op www.kerkinactie.nl/diaconaalonderzoek alle onderzoeksresultaten en de aanbevelingen voor kerkenraden. 

6. Vakanties voor mensen met een visuele beperking

In Vakantiehotel Dennenheul in Ermelo organiseert Hetvakantiebureau.nl deze zomer vakantieweken voor blinde en slechtziende mensen. De eerste week start al op 16 mei. Tijdens deze week is er een gevarieerd programma: er zijn diverse uitstapjes, een muzikaal optreden, creatieve workshops, maar men kan ook heerlijk wandelen of (tandem)fietsen door de omgeving. Dennenheul is een kleinschalig hotel dat is aangepast voor mensen met een visuele beperking. Het hotel beschikt over 32 moderne hotelkamers die voorzien zijn van een badkamer, televisie, telefoon en alarmeringssysteem. Wellicht kent u mensen uit uw gemeente die een visuele beperking hebben? Attendeert u hen dan op deze vakantie.
Hetvakantiebureau.nl, tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl.

7. Inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit kan betekenen dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede worden vaker gepest op school en ervaren vaak stress vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert Kerk in Actie een landelijke inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’. Ineke Bakker, directeur van Stek – stichting voor stad en kerk in Den Haag – houdt een inspirerend verhaal over de verbinding van kerk en geloof met armoedebestrijding onder kinderen. We gaan deze dag praktisch aan de slag in workshops en laten ons inspireren met goede voorbeelden en nieuwe ideeën. 
Locatie:          Opstandingskerk in Houten (naast NS-station Houten)
Tijdstip:          9.30 uur inloop, 10.00 uur start programma, 15.15 uur afsluiting
Toegang:        € 10,00 (incl.lunch)
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/agenda
Aanmelding:   Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl

8. Symposium ‘Christ at the Checkpoint’

Op woensdagmiddag 15 april van 14.00-17.00 uur organiseert Kerk in Actie het Engelstalige symposium ‘Christ at the Checkpoint’ met de Palestijnse theoloog Munther Isaac. Naast Munther Isaac zullen ook prof. Benno van den Toren (hoogleraar Interculturele theologie, PThU) en dr. Hans Schravesande (Protestantse Raad voor Kerk en Israël) spreken. Tijdens de studiemiddag geeft Munther Isaac een lezing over de theologie van het beloofde land, naar aanleiding van zijn promotieonderzoek. Prof. Benno van den Toren reageert hierop vanuit zijn academische professie en ervaring met interculturele theologie wereldwijd. Dr. Hans Schravesande reageert vanuit zijn betrokkenheid bij de Kerk en Israël: wat kunnen we in onze Nederlandse Israël-theologie met de inbreng van Isaac?
Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht.
Aanmelden voor 10 april 2015 bij Tineke.Van.Der.Stok@icco-cooperation.org.

9. Berichten uit het veld

Kerk in Actie-medewerker Feije Duim verbleef onlangs in Libanon. Hij schreef enkele weblogs over zijn verblijf. Daarin laat hij zien hoe kerken concreet werken aan de nood in Syrië. En hoe je als kerken uit de hele wereld naast de kerken in het Midden-Oosten kunt staan in wat ze nu meemaken.
Lees meer via: www.kerkinactie.nl/heelgewoon en www.kerkinactie.nl/syrischeperikelen.

10. Uitgezonden medewerkers op verlof: beschikbaar voor gemeenteavonden

Komende periode zijn verschillende uitgezonden mede-werkers terug in Nederland voor verlof. Zij vertellen in uw gemeente graag meer over hun werk.
• Henriëtte Nieuwenhuis: 20 april-3 mei
Sinds oktober 2011 is Henriëtte Nieuwenhuis uitgezonden door Kerk in Actie naar Zuid-Sumatra in Indonesië. Van maandag 20 april tot en met zondag 3 mei zijn Henriette en haar echtgenoot Karel in Nederland en beschikbaar voor gemeentebezoeken. Henriette en Karel zullen ook een workshop verzorgen op de Werelddag op 25 april. Belangstellenden kunnen contact opnemen met medewerker zending Miriam Nagtegaal, Miriam.Nagtegaal@icco-cooperation.org.
• Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier: 10-25 juni
Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier, uitgezonden medewerkers voor Kerk in Actie naar het Lutheran Theological Seminary in Hong Kong, komen van 10 tot 25 juni op verlof en zijn beschikbaar voor (s)preekbeurten en gemeenteavonden in kerken. Wilt u meer over hun werk horen? Neem dan voor 20 mei contact op met het secretariaat van Team Zending Kerk in Actie, Mevr. Tineke van der Stok, 030 880 1852, e-mail: Tineke.Van.der.Stok@icco-cooperation.org, met de gewenste datum en locatie. U krijgt dan uiterlijk 25 mei definitief antwoord.
 
• Kor Grit: 13-25 oktober
Medewerker Kor Grit is van 13 tot 25 oktober op verlof in Nederland. Hij is door Kerk in Actie in samenwerking met de Universiteit van Utrecht uitgezonden naar het Christian Study Center in Rawalpindi bij Islamabad in Pakistan. Hij doet onderzoek naar de identiteitsbeleving van Pakistaanse christenen en helpt bij de programma’s op het terrein van Moslim-Christen Dialoog van het Christian Study Center. Kor is tijdens zijn verlof beschikbaar voor gemeenten van de Protestantse Kerk voor een spreekbeurt of bijdrage aan een kerkdienst. Kor is wel theoloog, maar geen predikant en zal dus geen preekbeurten vervullen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Kerk in Actie medewerker Zending Feije Duim, e-mail: Feije.Duim@icco-cooperation.org.

11.  Vrijwilligers-coördinator inzamelacties gezocht

De inzameling van postzegels, ansichtkaarten, mobieltjes, cartridges en oude en vreemde valuta, via de plaatselijke gemeente, levert jaarlijks tussen de 35.000 en 40.000 euro op ten behoeve van Kerk in Actie en de GZB. Voor de inzamelacties zoekt Kerk in Actie een coördinator. Hij is de schakel tussen de vrijwilligers onderling, die de goederen (afkomstig uit de plaatselijke gemeenten) inzamelen en sorteren, en is de brug naar Kerk in Actie.
Kerk in Actie zoekt een meelevend lid van een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland, die goed kan communiceren met vrijwilligers en houdt van organiseren en praktisch werken. Woonachtig in de provincie Utrecht is een pre. Het gaat gemiddeld om 10 uur in de maand. Kerk in Actie biedt goede begeleiding vanuit de Dienstenorganisatie. Het gaat om een aanstelling voor één jaar, met de intentie deze te verlengen. U kunt in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding of een onkostenvergoeding.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Kees van den Berg, c.vanden.berg@protestantsekerk.nl, telefoon 06 – 53 54 11 35.

12. Geef de Bijbel in eigen taal!

24 mei 2015, Pinkstercollecte Kerk in Actie, Zending
De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een minderheid op de Krim. Ze beschikten tot nu toe alleen over de Bijbel in het Russisch, de taal van hun overheerser. Tientallen jaren is door het Institute for Bible Translation (IBT), partner van Kerk in Actie, hard gewerkt aan een Bijbel in het Krim Tataars. Want een Bijbel in de eigen taal is belangrijk voor het in stand houden van de eigen taal en cultuur. In 2014 is de complete vertaling gereed gekomen. Nu moet de Bijbel nog gedrukt en verspreid worden. Want ieder gezin op de Krim moet een Bijbel krijgen. Een Bijbel in eigen taal kost slechts 9 euro. Kerk in Actie wil het IBT graag helpen aan minstens 2000 Bijbels. Helpt u mee? 

13.  Geef een fiets aan een gezondheidswerker

7 juni 2015, collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Bereikbaarheid van gezondheidszorg is van levensbelang. Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Vrijwillige gezondheidsmedewerkers bezoeken de gezinnen in de omliggende dorpen, maar de afstanden zijn groot. De organisatie Coop-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt via het project Bike4Care dat ruim 800 vrijwilligers een fiets krijgen, zodat ze meer mensen veel sneller kunnen bereiken met medische zorg en advies. De gezondheidswerkers krijgen een training in fietsonderhoud. Een fiets kost € 150,00; een kwart van de kosten betalen ze zelf. Ook kunnen ze als team sparen voor een fietsambulance. De collecte op zondag 7 juni is bestemd
voor het werk van Bike4Care en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
Meer informatie over deze collecten op: www.kerkinactie.nl/collecten. De automatische bestellingen worden half april verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.protestantsekerk.nl of per email: bestellingen@protestantsekerk.nl.

14. Uw paasgroet doet goed!

Honderden diakenen en ZWO-groepen zorgden ervoor dat duizenden groetenkaarten zijn verstuurd! In heel veel gevangenissen worden ze uitgedeeld, en dat doet gedetineerden goed. Er wordt aan hen gedacht, ze zijn de moeite waard om aan te denken. Ook Nederlandse gevangenen in het buitenland zijn er blij mee. Mensenrechtenactivisten en organisaties werden zeer bemoedigd door de vele kaarten die zij ontvingen. Want een Paasgroet doet goed! Heel veel dank aan al die mensen, die dit jaar weer meewerkten aan de actie. Volgend jaar doet u toch ook weer mee?

15.  Doe mee als ‘groene kerk’

Steeds meer kerken kiezen voor duurzaam en bewust leven. Onlangs sloot de 67e kerk zich aan bij de Groenekerkenactie. Deze staat in Amersfoort. Een bont gezelschap gelovigen neemt de zorg voor de schepping serieus en heeft er plezier in. Als ook uw gemeente werk wil maken van rentmeesterschap en duurzaamheid, en daartoe een gemeende belofte uitspreekt, dan kunt u zich aanmelden als ‘groene kerk’. Bespreek het samen en stel een activiteit voor, elke stap is er één. Er is een handige toolkit beschikbaar voor kosters, kerkrentmeesters en kerkbeheerders met informatie, tips en voorbeelden voor duurzaam kerkbeheer. Laat zien dat je oog hebt voor je medemens en Gods schepping. Kijk eens op de website www.groenekerken.nl
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden