Help de slachtoffers van de hongersnood in Afrika - Kom naar de Werelddag

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 18, nummer 3, april 2017
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief van april. Met aandacht voor de noodhulpactie voor slachtoffers van de hongersnood in Afrika, de Werelddag op 22 april, een bijzondere  uitgave van Vandaar, collectemomenten en andere diaconale activiteiten.
Download hier de papieren versie van de Nieuwsbrief april 2017 en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Wees hier aanwezig

Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.

Wees hier aanwezig
Stem die roept:
doe recht aan wie lijden en niet leven.

Wees hier aanwezig
Kracht tot bevrijding
voor wie niet gezien worden.

Wees hier aanwezig
Vuur van verlangen
naar recht en vrede.

Wees hier aanwezig
Gij die genoemd wordt
Licht, Stem, Kracht, Vuur,
dat wij worden
mens - medemens - naaste.

uit: Medemens 3
 

Help de slachtoffers van de hongersnood in Afrika

Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede en andere factoren dreigt hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen. Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt. Hierdoor stijgen de voedselprijzen sterk waardoor reeds gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. De Samenwerkende Hulporganisaties, waar ook Kerk in Actie deel van uitmaakt, zijn daarom begin maart een Nationale Actie gestart voor de slachtoffers van deze hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan.
In Zuid-Soedan alleen al leven 5,5 miljoen mensen met honger. 100.000 inwoners van het door geweld en droogte geteisterde land dreigen van de honger te sterven. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp door de combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten die ervoor zorgen dat hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed kunnen bereiken. Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden! Maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang! Wij hopen te mogen rekenen op alle plaatselijke gemeenten om een extra collecte te organiseren of bijdrage te leveren. Lees meer op www.kerkinactie.nl.

Heeft u zich al opgegeven voor de Werelddag?

Nog even en dan is het weer zover, de Kerk in Actie Werelddag in Ermelo! U kunt zich tot 15 april nog aanmelden! Of kent u mensen in uw omgeving die het leuk zouden vinden om te komen? Ook zij zijn van harte welkom. Tijdens de dag krijgt u een inkijkje in hoe we wereldwijd een kerk in actie zijn. Samen met u, maar ook met mensen uit Nigeria, Colombia en Pakistan. Op de Werelddag kunt u ook zelf aan de slag. Bijvoorbeeld met contextueel bijbellezen of tijdens het zingen. Er staat een lekkere lunch voor u klaar en tijdens de lunch is er gelegenheid om met gasten in gesprek te gaan. Kortom, een afwisselende, gezellige dag, maar vooral een goede dag om medechristenen te ontmoeten!
Meer informatie over de Werelddag vindt u op
www.kerkinactie.nl/werelddag.

Nieuwskoppen

* EO-Metterdaad in Bolivia bij Kerk in Actie partner
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/02/eo-metter-daad-in-bolivia
Blog Kor Grit,  Onderzoeker en bruggenbouwer, uitgezonden naar Pakistan: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/03/pakistanen-vertellen-iii-van-ingeni-eur-naar-taxichauffeur
* Blog Rineke van Ginkel, Theologe, uitgezonden naar Zuid-Afrika
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/03/woordfees
* Blog Henriette Nieuwenhuis, Diaconaal toerustingswerker, uitgezonden naar Indonesië
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/03/vuilnisbank

Verschijningsdatum Vandaar (speciale uitgave)

Het eerstvolgende nummer van donateurs-magazine Vandaar verschijnt op 14 april. Dit nummer is een speciale uitgave, die geheel in het teken staat van geloven in delen en de titel ‘Zegen’ heeft. Deze uitgave wordt niet alleen aan donateurs verzonden, maar ook meegestuurd met enkele dag- en weekbladen.
Krijgt uw gemeente altijd een pakket met meerdere exemplaren van Vandaar, dan ontvangt u ook nu een pakket met evenveel exemplaren van Zegen. Deze pakketten worden op 12 april verstuurd. Van deze speciale uitgave Zegen ontvangen alle gemeenten een pakket met 25 exemplaren. Wilt u meer dan 25 exemplaren ontvangen, ga dan naar www.webwinkel.pkn.nl.

Laudato Si’ & kerkelijk geldbeheer

Op 22 april a.s. (International Earth Day) vindt het symposium Laudato Si & Financieel Beheer plaats. Het symposium wordt gehouden in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht en wordt georganiseerd door de KNR, de Nederlandse koepelorganisatie van kloosterorden en congregaties.
In zijn encycliek Laudato Si’, roept paus Franciscus ’alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Tijdens het symposium wordt stilgestaan bij de mogelijke betekenis en praktische uitwerking van deze oproep voor kerkelijk geldbeheer. Er zijn plenaire bijdragen van bisschop De Korte, Denis Hendrickx, Jan Juffermans en Huub Lems en workshops over duurzaam beleggen, geëngageerd aandeelhouderschap en duurzaam investeren in kerkgebouwen. Het programma begint om 10.30 en eindigt om 16 uur. Meer informatie is te vinden op de website www.laudato-si.nl. Opgave kan door een email te sturen aan: LS@knr.nl.

Regionale expertise bijeenkomsten Armoede in Nederland

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert dit voorjaar vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland. Steeds meer mensen kloppen aan bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Diaconieën zetten zich actief in om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms. Het Knooppunt Kerken en Armoede brengt de kennis en ervaring die aanwezig is bij al deze initiatieven bijeen, om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Het programma biedt veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie, ideeën opdoen en netwerkvorming.
In mei staan nog 2 avonden gepland, beide op een donderdag van 18.00 - 21.30 uur: 11 mei in Het Baken in Woerden en op 18 mei in de Ichtuskerk in Deventer-Colmschate. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Meer informatie en aanmelden: https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten

120 Groene Kerken!

Begin 2017 zijn er 120 Groene Kerken aangesloten bij de Groene Kerkenactie. Een aantal om trots op te zijn. Steeds meer kerken kiezen voor duurzaamheid en hebben groeiende aandacht voor onze bijbelse opdracht om zorgvuldig om te gaan met de schepping. U kunt hier verder over nadenken aan de hand van de bijbelstudie over Psalm 8 (www.kerkinactie.nl/psalm8) die is uitgebracht met de verschijning van de Groene Bijbel. De laatste kerken die zich hebben aangesloten, zijn de Protestantse Gemeente (PG) Stede Broec, PG Leusden, Gereformeerde Kerk Bruinisse, Goede Herderkerk Apeldoorn en de PG Burgum. We hopen in 2017 nog een 25-tal extra Groene Kerken te mogen verwelkomen. U kunt op de hoogte blijven door u aan te melden voor de nieuwsbrief van de Groene Kerkenactie via www.groenekerken.nl/nieuwsbrief. Deze verschijnt bij het begin van elke lente, zomer, herfst en winter. De jaarlijkse Groene Kerkendag zal plaatsvinden op 7 oktober. Voor updates kijkt u op twitter: twitter.com/groenekerken of op de website www.groenekerken.nl.

 Kies voor een thema

Wilt u meer doen dan eenmalig collecteren voor een project van Kerk in Actie? Wil uw gemeente zich meer verdiepen in het werk dat zij steunt en een binding aangaan voor langere tijd? Komt u graag samen in actie? Dan kan het voor uw gemeente interessant zijn om te kiezen voor een thema. U heeft de keuze uit drie thema’s: 1. Kinderen in de knel; 2. Versterk de kerk; 3. Op zoek naar veiligheid.
Bij ieder thema staan vijf projecten centraal uit diverse continenten. Er zijn veel ondersteunende materialen per project beschikbaar: collectefolder, foto’s, powerpoint, filmpje, bericht voor het kerkblad, kleurplaat en ieder kwartaal een update via een digitale nieuwsbrief.
Vraag de gratis brochure ‘Kies voor een thema’ via www.webwinkel.pkn.nl om te kijken of dit bij uw gemeente past. Kijk ook op: www.kerkinactie.nl/thema.

Financiële steun voor uw voedselzekerheidproject

Ook in 2017 wil Kerk in Actie particuliere initiatieven rond voedselzekerheid weer een financiële steun in de rug geven. Heeft u een project rond voedselzekerheid in een ontwikkelingsland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze ondersteuning. U kunt tot en met 30 april 2017 uw aanvraag voor deze Spotlight Support Voedselzekerheid 2017 indienen. Kijk op www.kerkinactie.nl/spotlight2017 voor particulierinitiatief@icco-cooperation.org of bel (030) 692 79 82.

Toolkit kerkelijk noodfonds

Op meer dan 150 plekken in Nederland is de plaatselijke kerk betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Zo’n noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in armoede en werkt heel laagdrempelig. De meeste noodfondsen werken samen met de voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het Maatschappelijk Werk. Een noodfonds is een goede  nier om contacten te leggen en te onderhouden met de lokale overheid. Wilt u ook aan de slag? Kerk in Actie heeft de ervaringen, tips en trucs van deze noodfondsen gebruikt om een toolbox te ontwikkelen, die u kunt downloaden op www.kerkinactie.nl/noodfondsen. Meer informatie? Neem contact op met Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl.

Steun mensen met een handicap in Myanmar

9 april 2017, collecte Kerk in Actie Totaal
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission Inter national-Myanmar (TLMI-M), partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen en geeft vaktrainingen, verstrekt microkredieten en motiveert bedrijven om gehandicapte mensen in dienst te nemen. Ook kunnen kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg,
zoals fysiotherapie en logopedie. Op 9 april is de 40dagentijd-collecte bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie, waaronder het werk van TLMI-M in Myanmar.

Materiaal: collectefolders zijn beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondiging en een PowerPointpresentatie zijn te vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Geef voor kleine, vitale gemeenten

23 april 2017, collecte Eredienst en Kerkmuziek
De verschillen tussen het kerkelijk leven in Nederland en Cuba zijn levensgroot. In Nederland zijn sommige gemeenten zo klein geworden dat ze het soms zonder (vaste) predikant moeten doen. Toch is er nog voldoende vitaliteit aanwezig en wil men blijven samen komen rond Gods Woord en om het brood te breken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine kerken met materiaal voor vieringen, zoals preek-schetsen en liturgieën.
In Cuba groeien de kerken en zijn gemeenten op zoek naar liturgische vormen en liederen die passen bij hun cultuur. Centrum Kairos, partner van Kerk in Actie, helpt de kerken bij het vormgeven van hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen christelijke muziekcultuur.
Met de opbrengst van de collecte op 23 april steunen de Protestantse Kerk en Kerk in Actie kleine vitale kerken in Nederland en Cuba.
Materiaal: collectefolders zijn beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Een collecteafkondiging kunt u vinden op www.protestantsekerk.nl/collecterooster.

Duizenden harten voor kinderen in Pakistan

In december zijn er door vele gemeenteleden uit allerlei gemeenten 4300 harten gebreid, gehaakt, getimmerd en geknutseld. Prachtige harten die we uit hebben gedeeld in asielzoekerscentra in Nederland en hebben opgestuurd naar ons Kinderen in de Knel project in Pakistan. Recent ontvingen wij foto’s van onze partner NOAD, die omziet naar gehandicapte kinderen. Zij brengen hun dank over voor uw harten. Geniet u even mee van deze blije kindergezichtjes? Kijk voor foto’s op onze website www.kerkinactie.nl/harten.

Een boodschap van vrede en verzoening uit India

Van 17-24 april 2017 komt Packiam Samuel, directeur van het Henry Martyn Institute (Kerk in Actie-partner) in India, op bezoek in Nederland. Vanuit de noodzaak om met oplossingen te komen rondom conflicten tussen hindoes en moslims in Hyderabad heeft het HMI zich toegelegd op de studie van de Islam en heeft men zich gespecialiseerd in interreligieuze relaties en verzoening. Zo bieden ze onder andere verzoeningsprogramma’s in de stad waar moslim- en hindoekinderen samen naar school gaan.In oktober 2016 bezochten 18 predikanten dit instituut.
Nu brengt Packiam een boodschap van vrede en verzoening naar Nederland. Welke vragen en antwoorden zijn er rondom het thema moslim-christen relaties, dat zo actueel is voor  Nederland? Op de Kerk in Actie Werelddag, 22 april in Ermelo, geeft Packiam een workshop. Hij spreekt ook in Den Haag, Lochem, Midden-meer en in Utrecht.
Heeft u interesse in het bijwonen van deze bijeenkomsten of wilt u meer weten over het werk van het HMI? Neem dan contact op met medewerker zending Corrie van der Ven via  c.vanderven@iccoenkerkinactie.nl of meld u aan bij de Werelddag voor zijn workshop.

Rainbow nu ook in het groot!

U kent haar vast al wel, Rainbow, de duif van Kerk in Actie. Er vliegen al duizenden kleine duiven door het land. Maar Rainbow is er nu ook in het groot! Deze mooie grote duif kunt u in uw kerk een plaats geven of mee laten vliegen naar de kindernevendienst. Een leuke manier om Rainbow duidelijk aanwezig te laten zijn in uw kerk en de verhalen van kinderen uit de wereld te vertellen aan de kinderen in Nederland.
De grote Rainbow is van kruin tot poot 1 meter hoog. Haar vleugels zijn elk 50 cm lang en ze is 75 cm van buik tot staart. Voor € 99,- vliegt ze naar u toe. Bestel haar snel via de webwinkel, want voor u het weet zijn alle exemplaren uitgevlogen!  www.webwinkel.pkn.nl

Boekje met Rainbow-verhalen

Vanaf half april kunt u in  onze webwinkel een gratis boekje bestellen voor kindernevendienst of andere kindergroepen in uw kerk. Er staan vier verhalen in over Rainbow, die op bezoek gaat bij Kinderen in de Knel projecten. Bij elk verhaal staan leuke leuke spaar- of doe-ideeën voor de kinderen. Met de verhalen uit dit boekje, en misschien wel met de leuke grote Rainbow duif, brengt u diaconaat dichter bij kinderen. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

 Genieten tijdens diaconale vakantie

Tijdens de diaconale vakantieweken van Hetvakantiebureau.nl genieten veel ouderen van de activiteiten, de contacten met andere vakantiegasten en de aandacht die zij krijgen van vrijwilligers in een vakantieweek. Een reactie van een vakantiegast: “De vakantie was geweldig, en de vrijwilligers zijn bijzondere mensen. Ze waren altijd bereid om te helpen. Prachtig gewoon.” Kent u ook senioren voor wie een vakantie goed zou zijn? Helpt u hen dan door informatie aan te vragen bij Hetvakantiebureau.nl (0318) 48 66 10 of via info@hetvakantiebureau.nl.
Naast de beschikbare hotelkamers voor de seniorenvakantie in Dennenheul van 13 t/m 20 mei, zijn er in dit hotel ook nog kamers beschikbaar voor mensen met een visuele beperking van 20 t/m 27 mei en van 27 mei t/m 3 juni.

Meer bijzondere mensen gezocht!

De vrijwilligers tijdens de vakantieweken zijn bijzondere mensen. Dat ervaren de vakantiegasten! Hetvakantiebureau.nl heeft voordurend behoefte aan nieuwe (zorg)vrijwillligers. Wilt u ook mee op vakantie of kent u iemand die dat zou willen? Bijzonder van harte welkom! www.hetvakantiebureau.nl of info@hetvakantiebureau.nl

 Werken bij Kerk in Actie

Momenteel zijn er diverse vacatures bij Kerk in Actie. Zowel voor functies in het landelijk dienstencentrum in Utrecht, als voor werk in het buitenland (Noodhulp en Israël/Palestina). Het gaat om betaald werk en om vrijwilligerswerk. Kent u mensen die het leuk vinden om voor Kerk in Actie te werken? Wijst u hen dan op de vacatures. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vacatures.