Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 2, maart 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Bijgaand vindt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief maart 2015, met interessante informatie m.b.t. uw werk als diaken of ZWO-commissielid. We vragen uw speciale aandacht voor de informatie over de vragenlijst over de toekomst van de kerk en het lezersonderzoek van Vandaar. Als extra bijlage ontvangt u een pdf van de poster voor de Werelddag op 25 april.

Printen: print het pdf-bestand van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst bij deze nieuwsbrief. Bijlage: Poster Werelddag

 

Inhoudsopgave

Algemeen

40dagentijd: ‘Open je handen’
Meedenken over de toekomst van de kerk?
Lezersonderzoek: Wat vindt u van Vandaar?
Kerk in Actie zoekt vrijwilligers voor evenementen
6000 jongeren spelen Sirkelslag
Voorbeden gevraagd

Diaconaat in Nederland
Diaconaat maakt verschil
Landelijke Inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’
Een gezellige Paasvakantie voor mensen met zorg
Vakantie voor mantelzorgers met een partner met dementie

Werelddiaconaat en zending

Kerk in Actie Werelddag
Kies voor een inspirerend themajaar
Symposium ‘Christ at the Checkpoint’

Collectematerialen

Leven ondanks hiv/aids
Een veilige plek
Plattelandskerken staan op eigen benen
Vakopleidingen voor jongeren in Kameroen

Diversen

Paasgroetenactie 2015
Studiereis: Ontmoet christenen in China
Versterk het bestuur van de Rudolphstichting
Ontmoetingsdag LWG Nederland-Duitsland

Gedicht

Laten wij ons gezonden weten

als de handen van de hemel,

die zich vouwen rond de aarde.

 

Om luiken te openen,

waar uitzicht ontbreekt,

 

om harten te verwarmen,

waar de kilte toeslaat,

 

om handen te vullen

van wie beroofd zijn,

 

om tranen af te wissen

die blijven stromen,

 

zelfs om te spreken

waar iedereen zwijgt en wegkijkt.

 

Laten wij ons geroepen weten

om van elkaar gediend te zijn.

Wat een hand vol brood al niet kan doen…

Tekst: Sytze de Vries (uit: Medemens2 - Kerk in Actie)

 

40dagentijd: 'Open je handen'

Op 18 februari is de 40dagentijd begonnen. Het thema van Kerk in Actie is dit jaar ‘Open je handen’. Er is veel materiaal beschikbaar om als gemeente met dit thema aan de slag te gaan als voorbereiding op het Paasfeest. Download bv. de 40dagentijd-app, doe mee met de Veranderdag of de kaartenactie voor mensen zonder verblijfsvergunning. Natuurlijk kunt u ook collecteren voor het werk van Kerk in Actie. Kijk voor meer informatie over de projecten en de actietips op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Meedenken over de toekomst van de kerk?

De Protestantse Kerk vraagt al haar leden naar hun kijk op de toekomst van de kerk. Wilt u ook meedenken over de toekomst van de Protestantse Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op: www.protestantsekerk.nl/kerk2025. Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af? Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers, kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Lezersonderzoek: Wat vindt u van Vandaar?

Leest u het donateursmagazine Vandaar? Laat ons dan weten wat u van Vandaar vindt. Is er een rubriek die u erg aanspreekt? Mist u juist bepaalde informatie? Doe mee aan het lezersonderzoek en maak kans op één van de vijf Bijbels in gewone taal, die we weggeven onder de deelnemers. Vul uiterlijk 10 maart de vragenlijst in op: www.kerkinactie.nl/lezersonderzoekVandaar. In het eerstvolgende nummer van Vandaar leest u de belangrijkste uitkomsten uit dit lezersonderzoek. Heeft u Vandaar niet ontvangen, maar bent u wel benieuwd naar dit donateursmagazine? Bestel dan een gratis exemplaar via onze webwinkel, https://webwinkel.pkn.nl of via de bestellijst.

Kerk in Actie zoekt vrijwilligers voor evenementen

In de komende maanden is er een aantal evenementen waar Kerk in Actie aanwezig is met een stand. Voor de bemensing van die stand zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die samen met medewerkers van Kerk in Actie mensen welkom heten in de stand. Heeft u een warm hart voor de kerk, voor mensen in nood en voor Kerk in Actie? Dan zouden wij het leuk vinden als u met ons mee gaat naar evenementen. Uiteraard betalen wij dan uw toegangskaartje.
Kerk in Actie wil aanwezig zijn op de Nederland Zingt-dag op 18 april, tijdens het festival Opwekking van 22 t/m 25 mei en Kerk in Actie organiseert in de zomermaanden samenzangavonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jakob Sijbersma, j.sijbersma@kerkinactie.nl.

6000 jongeren spelen Sirkelslag

Meer dan 6000 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar hebben 45.000 euro opgehaald voor Kerk in Actie partner Save in India. Samen speelden de jongeren de succesvolle online battle Sirkelslag. Dit jaar speelden 630 groepen mee. Dit zijn 100 groepen en 1000 jongeren meer dan vorig jaar. Nieuw dit jaar was een heuse veiling, waarmee geld op¬gehaald werd voor werkende kinderen in India. Duizenden kinderen werken daar in textielfabrieken, onder hele slechte omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie spoort de Indiase organisatie SAVE werkende kinderen en straatkinderen op en geeft ze een betere toekomst. Dit jaar wordt op 5 juni Sirkelslag SCHOOL gespeeld en op 6 november Sirkelslag KIDS. Op www.sirkelslag.nl is alle informatie te vinden.
Sirkelslag 2015

Voorbeden gevraagd

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. Uw eigen voorbeden voor een land of regio kunt u sturen naar: webredactie@kerkinactie.nl.

We vragen uw voorbede voor de pas uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie. Voor Sietske Blok, Hanna Wapenaar, Inge Landman, Marina Fraanje en Nienke Pruiksma, die in januari naar Latijns-Amerika en Zuid-Afrika zijn vertrokken om als theoloog aan de slag te gaan bij partnerorganisaties van Kerk in Actie. We bidden dat zij zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe land.
Voor alle uitgezonden medewerkers die ver weg hun werk verrichten, bidden wij dat zij in geloof en vertrouwen op U zich inzetten voor andere mensen, dat zij zich gesteund weten door ons gebed en tot zegen zijn voor de mensen om hen heen. (via www.kerkinactie.nl/weblogs kunt u op de hoogte blijven van hun ervaringen).

Diaconaat maakt verschil

Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland zijn steeds meer maatschappelijk actief, zo blijkt uit een on­derzoek van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie. Dit onderzoek gaat in op vragen als: hoe spelen de lokale diaconieën in op maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn? Welke betekenis heeft hun werk voor de kerk en de lokale samenleving? Tijdens de jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën op 28 maart wordt het Onderzoek maatschappelijke inzet diaconieën gepresenteerd. Dan staan niet alleen de uitkomsten centraal, maar ook aanbevelingen voor het  diaconale werk. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, en prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, zullen reageren op het onderzoek. De jaarvergadering vindt plaats op 28 maart 2015 van 10.30 tot 12.30 uur in de Domkerk, Utrecht. Aanmelding: info@federatie-diaconie.nl, o.v.v. de diaconie/organisatie en het aantal personen. Ook niet-leden zijn welkom.

Landelijke Inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’

Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert Kerk in Actie een landelijke inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’ in de Opstandingskerk in Houten (naast NS-station Houten). Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Tijdens deze landelijke dag is er een dynamisch programma van informatie, workshops, goede voorbeelden, nieuwe ideeën en het delen van ervaringen. Meer hierover leest u in het aprilnummer van Diakonia. Wilt u meer informatie of wilt u meedenken? Meldt u zich bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl.

Paasvakantie voor mensen met zorg

Kent u mensen uit uw omgeving die zorg nodig hebben, niet alleen mensen die wonen in een verzorgings- of verpleeghuis, maar ook mensen die met hulp van thuiszorg zelfstandig wonen? Of mensen die thuis worden verzorgd door hun partner? Even een weekje er tussenuit kan hen goed doen. Van zaterdag 4 april tot zaterdag 11 april organiseren wij een vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn, met uiteraard aandacht voor Pasen. Onze enthousiaste vrijwilligers begeleiden en verzorgen, indien nodig, zodat men optimaal vakantie kan vieren. Er worden leuke uitstapjes, muzikale optredens en creatieve workshops georganiseerd. Ook kan men (rolstoel)wandelen en (rolstoel)fietsen. Wilt u mensen attenderen op deze vakantiemogelijkheden? Voor reservering en meer informatie kunt u contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl, tel. (0318) 48 66 10, of mail naar info@hetvakantiebureau.nl.

Vakantie voor mantelzorgers met een partner met dementie

Mantelzorgers die langdurig voor een ander zorgen, moeten af en toe op adem kunnen komen. Dat is belangrijk om de vaak zware zorgtaak vol te houden. Hetvakantiebureau.nl kan de zorgtaak tijdelijk van de mantelzorgers overnemen. Samen kunnen ze een week op vakantie in één van onze aangepaste accommodaties. Door de inzet van vrijwilligers kan men ontspannen vakantie vieren. Ook is er de moge­lijkheid om zonder partner activiteiten te ondernemen. En wanneer de mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek, bieden onze vrijwilligers graag een luisterend oor. Wilt u mantelzorgers wijzen op deze mogelijkheid om even tot rust te komen? De eerste weken starten al eind april. Meer informatie kunt u vinden op: www.hetvakantiebureau.nl of via (0318) 48 66 10 of info@hetvakantiebureau.nl.

Kerk in Actie Werelddag

Samen zijn we de kerk in actie. Wereldwijd voelen we ons met elkaar verbonden. Daarom bent u op zaterdag 25 april van harte welkom op de Kerk in Actie Werelddag. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt u geïnspireerd door verhalen van medechristenen en ontmoetingen met partner­organisaties van Kerk in Actie uit de hele wereld. Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk, denkt ’s morgens met u na over het thema ‘Geloven in delen’. ’s Middags zijn er interactieve workshops. Ga in gesprek met gelovigen uit Bangladesh of Myanmar, leer meer over vluchtelingen in Thailand of ontdek hoe het is om als kind in een sweatshop te moeten werken. Zo beleeft u een Werelddag!
Datum: zaterdag 25 april 2015, 10.00 tot 15.30.
Locatie: Zalencentrum Ermelo.
Entree: gratis, inclusief lunch (vrijwillige bijdrage voor de onkosten).
Meer informatie en aanmelden via www.kerkinactie.nl/werelddag.

Kies voor een inspirerend themajaar

Wilt u samen met uw gemeente in actie komen voor het werk van Kerk in Actie en u meer verdiepen gedurende één jaar of langer? Doe dan mee met een themajaar van Kerk in Actie. U kunt kiezen uit drie thema’s.
1. Noodhulp. In het bijzondere werk van partner-organisaties op de Filipijnen, Madagaskar en in Ethiopië.
2. Versterk de kerk. U raakt betrokken bij het werk van kerken in Kameroen, Bangladesh en Guatemala.
3. Kinderen in de knel. Centraal staat de strijd tegen kinderarbeid in India, Oeganda en Colombia.
Bij ieder themajaar is een startpakket beschik-baar met PowerPoints, filmpjes, posters, collectefolders, actiesuggesties en kinder-materiaal. Door u te abonneren op de bijbehorende digitale nieuwsbrief blijft u gedurende het jaar op de hoogte van het werk dat binnen dit thema wordt uitgevoerd. Kijk op www.kerkinactie.nl/themajaar voor meer informatie.

Symposium ‘Christ at the Checkpoint’

Onder deze titel organiseert Kerk in Actie op woensdag 15 april een Engelstalig symposium over de theologie van het beloofde land. Sprekers zijn: Dr. Munther Isaac (Bethlehem Bible College, Lutherse kerk Bethlehem); prof. Benno van den Toren (hoogleraar Interculturele theologie aan de PThU) en Dr. Hans Schravezande (Protestantse Raad voor Kerk en Israël). Dr. Isaac zal een lezing houden n.a.v. zijn promotieonder­zoek ‘Theologie van het Beloofde Land’ (Oxford 2014). Prof. Van den Toren reageert hierop vanuit zijn academische professie en ervaring met interculturele theologie wereldwijd. Dr. Hans Schravezande reageert vanuit zijn betrokkenheid bij de Kerk en Israël: wat kunnen we in onze Nederlandse Israël-theologie met de inbreng van Dr. Isaac? Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. Aanmelden voor 10 april 2015 bij Tineke.Van.Der.Stok@icco-cooperation.org.

Leven ondanks hiv/aids

15 maart 2015, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Het leven van de mensen in De Vallei van de Duizend Heuvels in Zuid-Afrika is een groot gevecht tegen hiv/aids en tegen armoede. Maar ze krijgen steun van het Hillcrest Aids Centre (HACT), partnerorganisatie van Kerk in Actie. Vanuit het centrum wordt zorg verleend aan mensen die ziek zijn. Ze krijgen medicijnen en thuiszorg, voorlichting en stervensbegeleiding. Maar het HACT helpt ook mensen op weg om zelf een inkomen te verdienen.
Gogo Francisca zorgt voor haar vijf kleinkinderen. Zij leerde om met kralen te werken. “Ik maak 20 poppetjes op een dag en daarmee verdien ik geld voor kleding en eten. Ik ben een gelukkige vrouw.” Kerk in Actie ondersteunt het HACT in haar werk­zaamheden.

Een veilige plek

22 maart 2015, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat
Vijfduizend mensen in Utrecht mogen er niet zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning, geen recht op een woning of op werk. Ze leiden een onzichtbaar leven. Bij Villa Vrede zijn ze wel in beeld. Hier voelen ze zich veilig en worden ze gestimuleerd tot zelfredzaamheid. Ze zijn welkom voor een kop koffie of een spelletje. Ze volgen er taallessen of leren fietsen repareren. Aya is iedere week in Villa Vrede te vinden. Hier is er even rust, midden in de zorgen. En die zijn groot. “Ik probeer het gezag over mijn kinderen terug te krijgen. Als dat niet lukt, is de kans groot dat ik terug moet naar Afrika, zonder mijn dochters.” Kerk in Actie ondersteunt het werk in Villa Vrede.

Plattelandskerken staan op eigen benen

29 maart 2015, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Chompa woont in het islamitische Bangladesh. Christenen horen hier tot de allerarmste bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen van minder dan één euro per dag. Een onmogelijke opgave. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft de Taizébroeders gevraagd om de christenen in de jonge Baptistenkerkjes te onder­steunen. MCCP, partner van Kerk in Actie, steunt de kerken door het geven van onderwijs en vaktrainingen. Hierdoor worden de gemeenteleden onafhankelijk. Zoals Chompa die van MCCP een naaicursus aangeboden kreeg. Ze ver­dient nu genoeg geld met haar naaimachine om te studeren. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens. Met de collecte steunt u het werk van MCCP in Bangladesh en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.
Meer informatie over de 40dagentijdcollecten vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. De automatische bestellingen van de collectefolders zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via: webwinkel.protestantsekerk.nl of per email: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Vakopleidingen voor jongeren in Kameroen

29 maart 2015, collecte Luisterend Dienen, Werelddiaconaat
De werkloosheid onder jongeren in Kameroen is alarmerend hoog. De organisatie Cafrad, het diaconale werk van de Kerk van Kameroen, trekt zich het lot van deze jongeren aan. De kerk biedt vroegtijdige schoolverlaters praktische beroepsopleidingen aan. Jaarlijks worden zo’n honderd jongeren opgeleid. Er worden verschillende trainingen aangeboden zoals automonteur of kapper. De jongeren volgen de trainingen op de vakschool van Cafrad en lopen tegelijkertijd stage bij een bedrijf. De stages verhogen de kans op een baan bij het betreffende bedrijf. Hierdoor krijgen zeer laag opgeleide jongeren een goede kans op de arbeidsmarkt. Geef ook en zorg ervoor dat dit werk nog lang door kan gaan.

Bij deze Luisterend Dienen collecte zijn collectefolders en - enveloppen verkrijgbaar via: www.luisterenddienen.nl/webwinkel of (030) 880 13 37. Voor meer informatie kunt u kijken op www.luisterenddienen.nl.

Paasgroetenactie 2015

‘Met open handen’ sturen we weer paasgroetenkaarten naar gevangenen en mensenrechtenactivisten. Veel diaconieën en ZWO-groepen doen weer van harte mee met deze actie. Een groetenkaart bemoedigt de gevangenen, maar ook hun familieleden: ze merken dat er buiten de muren ook aan hen wordt gedacht. En mensen­rechtenactivitsten voelen zich in hun werk gewaardeerd. Wilt u ook nog meedoen aan deze actie? Dat kan, want het is niet veel werk. Kijk voor informatie op: www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. Stuurt u ook een groet?

Studiereis: Ontmoet christenen in China

Van 9 tot 28 oktober 2015 organiseren Tjeerd de Boer en Bas Plaisier in samenwerking met Kerk in Actie een studie­reis naar China. In China bevindt zich de snelst groeiende kerk van de wereld. Voor theologen en predikanten is de onstuimige ontwikkeling van het Chinese christendom zeer interessant. Tijdens deze reis wordt er kennisgemaakt met eerste en tweede generatie (vooral protestantse) christenen die leven in een van de meest geseculariseerde landen ter wereld. Bent u predikant, kerkelijk werker of behoort u tot het kerkelijk kader? Geef u dan voor 15 maart op voor deze reis! Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Kerk in Actie, Maaike Wigboldus, programmacoördinator Azië: Maaike.Wigboldus@icco-cooperation.org.

Versterk het bestuur van de Rudolphstichting

De Rudolphstichting is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden met algemeen bestuurlijke ervaring, waarvan één bestuurslid met een financiële expertise en één bestuurslid met een verleden in De Glind. Kijk voor de vacature op www.rudolphstichting.nl/vacatures.

Ontmoetingsdag LWG Nederland-Duitsland

Op zaterdag 21 maart houdt de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland – Duitsland haar jaarlijk­se ontmoetingsdag. Thema van de dag is ‘Waarderende gemeenteopbouw, werken aan de kracht van de kerkelijke gemeente’. Sprekers zijn dhr. Eduard Groen, docent gemeenteopbouw/ praktische theologie aan de Christelijke Hogeschool Windesheim, en Dr. Von Maltzahn, bisschop van Mecklenburg. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. De ontmoetingsdag wordt gehouden in ‘De Witte Huisjes‘ in Bunnik, Kerkpad 3. Inloop vanaf 10.00 uur, opening om 10.30 uur. De deelnamekosten bedragen 5,00 euro. Informatie en aanmelding via mevr. H.M. Manschot, tel. (0186) 61 37 39, e-mail: h.manschot3@upcmail.nl. Meer informatie op: www.kerkcontacteneuropa.nl/Duitsland.
 

Telefoon: +31 30 880 1456
E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl
Website: www.kerkinactie.nl
Bankrekening: NL 89 ABNA 0456 457 457
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden