Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 17, nummer 2, maart 2016
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief voor de maand maart, met informatie over diaconale activiteiten. We nodigen u van harte uit voor de Ontmoetingsdag kerk en vluchtelingen op 18 maart en voor de Werelddag op 16 april.
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief, de bestellijst van maart en de poster Werelddag.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Tot het uiterste

Zó mens zijn
dat je ook medemens,
ook medeschepsel bent,

niet opgaan in jezelf,
niet leven
beneden je niveau,

op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,
vechten voor z’n geluk,

zó mens zijn
dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompelt,

zó mens zijn
dat je solidair bent,
je verantwoordelijkheid voelt –

dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
sámenleeft.

Hans Bouma
Uit: Medemens 4
 

Meld u aan voor de Werelddag op 16 april!

Kom naar de Werelddag en ontmoet christenen van over de hele wereld en laat u inspireren door hun verhalen. Op de Kerk in Actie Werelddag ervaart u hoe het is om deel uit te maken van de wereldwijde kerk. Van harte welkom op zaterdag 16 april!
Tijdens de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet u medechristenen en partnerorgani-saties van Kerk in Actie. Laat u inspireren door verhalen uit Kameroen, Sumatra en India. Kom meer te weten over de opvang van Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten. Of lees samen met anderen de Bijbel met andere ogen. Meld u aan vóór 9 april en beleef de wereldwijde kerk van heel dichtbij! Kijk voor het uitgebreide programma op www.kerkinactie.nl/werelddag!
 
Datum: zaterdag 16 april 2015, 10.00 tot 16.00 uur.
Entree: gratis incl. lunch (vrijwillige bijdrage voor de onkosten).
Locatie: Immanuelkerk, Ermelo.
Aanmelden: tot uiterlijk 9 april, via www.kerkinactie.nl/werelddag of tel. (030) 880 18 52.
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de poster Werelddag om op te hangen in de kerk!

Vijf jaar SchuldHulpMaatje met bezoek van Koningin Máxima

Vijf jaar gelden begonnen enkele kerken, waaronder de Protestantse Kerk, gezamenlijk SchuldHulpMaatje. Sindsdien zijn duizenden mensen geholpen om hun schulden weer onder controle te krijgen. Met SchuldHulpMaatje kreeg de kerk een instrument in handen om werkelijk te helpen bij financiële problemen. Het is een eigentijdse manier om als kerk midden in de samenleving te staan. In meer dan 80 plaatsen is momenteel een plaatselijke vereniging van SchuldHulpMaatje actief. In 2014 vonden 13.500 mensen hulp via de website en kregen 4.800 mensen hulp van een maatje. 60 procent van de mensen die door een maatje ondersteund werden, zijn uit de schulden geholpen. Voor een deel heeft het succes te maken met het soort vrijwilligers dat is aangetrokken.
Op 17 februari jl. bracht Hare Majesteit Koningin Máxima een bezoek aan SchuldHulpMaatje in het kader van het vijfjarig jubileum van de organisatie. In de Hooglandse kerk van Leiden sprak zij met hulpvragers en hun maatjes en met bestuursleden. Ook woonde zij een deel bij van het vijfjarig jubileumfeest van de vrijwilligersorganisatie en had daar als erevoorzitter van platform Wijzer in Geldzaken een inhoudelijke bijdrage op de problematiek. SchuldHulpMaatje kan in elke woonplaats van start gaan wanneer minimaal drie lokale kerken samenwerken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het Landelijk Servicepunt: info@schuldhulpmaatje.nl.

18 maart ontmoetingsdag kerk en vluchtelingen

Vrijdag 18 maart 2016 organiseert Kerk in Actie een bijeenkomst voor vrijwilligers van kerken die zich lokaal inzetten voor vluchtelingen. Tijdens deze dag kunnen ervaringen uitgewisseld en tips en nieuwe ideeën gedeeld worden. De dag vindt plaats in de Mattheüskerk (Hendrika van Tussenbroeklaan 1A, 3533 ZS Utrecht), gelegen naast het Protestants Landelijk Diensten-centrum, Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht. Parkeren kan bij het Dienstencentrum. Buslijn 25, richting Cartesiusweg stopt bijna voor de deur. Vanaf 9.30 uur is er inloop en koffie. Het programma is van 10.00 - 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje.
Kosten: geen, lunch gratis. Aanmelding: j.van.heusden@kerkinactie.nl  of tel.: (030) 880 18 86.
Meer informatie over het programma vindt u op
www.kerkinactie.nl/agenda/ontmoetingsdag-kerk-en-vluchtelingen.

Paasgroetenactie 2016

Ook in 2016 kunt u paasgroeten sturen naar gedetineerden in Nederland, naar Nederlandse gevangenen in het buitenland en naar mensen en organisaties in het buitenland die zich inzetten voor mensen-rechten. De afbeeldingen op de kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt, dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Schrijft u weer mee? Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/paasgroetenactie.

Doe mee met het Armoedeonderzoek 2016

Veel plaatselijke diaconieën zijn betrokken bij het bieden van hulp aan inwoners vanwege hun financiële problemen. Kerk in Actie heeft sinds 2002 in kaart gebracht hoe en aan wie diaconieën deze hulp verstrekken. Kerk in Actie vraagt opnieuw om uw medewerking voor het Armoede-onderzoek 2016 en hoopt dat uw diaconie van harte wil participeren in dit Armoedeonderzoek. De resultaten hiervan geven meer inzicht in de inzet van kerken en hoe Kerk in Actie diaconieën kan ondersteunen. Meer informatie en mogelijkheid tot invullen van de enquête vindt u op www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek.

Armoedebestrijding middels een kerkelijk noodfonds

Op meer dan 100 plekken in Nederland is er al een (inter)kerkelijk noodfonds. Zo’n noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in armoede en werkt heel laagdrempelig. De meeste noodfondsen werken samen met de voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het Maatschappelijk Werk. Ook is een noodfonds een goede manier om contacten te leggen en te onderhouden met de lokale overheid, om zo te overleggen, naar elkaar door te verwijzen en knelpunten aan de orde te stellen.
Kerk in Actie biedt tot 1 december 2016 (gratis) begeleiding aan diaconieën als zij een nieuw kerkelijk noodfonds willen starten. Wilt u informatie? Of een oriënterend gesprek? Meld u zich dan bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl. Zij behartigt armoedebestrijding namens Kerk in Actie.

Financiële tegemoetkoming activiteiten vluchtelingen

Kerk in Actie heeft een fonds ingesteld waarop kerken die activiteiten ontplooien voor vluchtelingen een beroep kunnen doen. Hiervoor is een formulier te downloaden op
www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen. Meer informatie is te verkrijgen bij Geesje Werkman, e-mail: g.werkman@kerkinactie.nl.

Zorgrespijt voor mantelzorgers

Mantelzorgers die voor hun thuiswonende partner met dementie zorgen, kunnen tijdens een vakantieweek even op adem komen. Op 30 april en 7 mei vinden de eerste vakantie-weken plaats in het kleinschalige hotel Dennenheul in Ermelo. In deze weken nemen vrijwilligers van Hetvakantiebureau.nl de zorgtaken over zodat de mantelzorgers de mogelijkheid krijgen om zonder partner erop uit te gaan. Maar ook om weer even ‘partner van’ te kunnen zijn in plaats van ‘verzorger van’ en samen met de partner ontspannen vakantie kunnen vieren. Wijst u mantel-zorgers op deze vakantiemogelijkheid? Meer informatie via (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl of
www.hetvakantiebureau.nl.

Zorgvrijwilligers gezocht!

Het Hetvakantiebureau.nl komt veel zorg-vrijwilligers tekort. Kent u gediplomeerde verpleegkundigen of verzorgenden die graag een week van hun vrije tijd inzetten om met alle aandacht ouderen te verzorgen die vakantie vieren? Verwijs hen dan naar Hetvakantiebureau.nl, (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl. Een mooie combinatie van verzorgen en plezier maken!

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

20 maart 2016, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie, totale werk
Ghanese boeren hebben veel last van de klimaatveranderingen. Vooral in het noorden wordt het door extreme droogte steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen op de markt. De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk geeft trainingen, leert de vrouwen nieuwe methodes om de noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de boter kunnen maken. Kerk in Actie ondersteunt de kerk van Ghana bij hun werk. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie.
Meer informatie over de Kerk in Actie collecten vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd en  www.kerkinactie.nl/collecte. De automatische bestellingen
zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of per e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Zingen in je eigen taal

24 april 2016, collecte Eredienst en kerkmuziek
In Nederland kiest iedere gemeente liederen en liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en identiteit. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten in het zoeken naar nieuwe liederen en mogelijkheden om vorm te geven aan de eredienst.
Maar wereldwijd is het niet vanzelfsprekend om in de eigen taal te kunnen zingen en het geloof te beleven. Dat geldt vooral voor christenen uit minderheidsgroepe-ringen. Het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan, partner van Kerk in Actie, onder-steunt christenen in Pakistan met liederen, muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en geschreven zijn in hun eigen taal. De christenen in de zuidelijke regio Sindh hebben een hindoeïstische achtergrond. Er is in Pakistan weinig begrip voor hun cultuur. Dankzij het werk van het Audiovisueel Centrum kunnen ook deze christenen God eren met liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt. Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen!
Meer informatie over deze collecte vindt u op www.protestantsekerk.nl/collecterooster. De automatische bestellingen zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of per e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl. Meer informatie over het Audiovisueel Centrum in Pakistan leest u op www.kerkinactie.nl/audiovisueelcentrum.

Kaarten voor weeskinderen in Oekraïne

De kaarten voor kinderen in Oekraïne stromen binnen. Heel hartelijk dank. U heeft zelf kaarten uitgekozen of gebruik gemaakt van de kaarten die in Vandaar zaten. Deze kaarten kunt u nu ook downloaden via onze website www.kerkinactie.nl/kaart.
Veel kinderen in Oekraïne groeien op zonder de liefdevolle zorg en warmte van hun ouders. Hun ouders zijn overleden of werken in het buitenland. Met steun van Kerk in Actie vangen lokale kerken deze kinderen op. In opvanghuizen of dagcentra bieden ze hen een veilige omgeving, een warme maaltijd, huiswerkbegeleiding, bijbelles, schoolspullen en kleding. In de 40dagentijd vragen we aandacht voor dit werk. Zet eens een stap naar een kind in Oekraïne met een kaartje! Schrijf een leuke wens (bij voorkeur in het Engels) op de ansichtkaart en stuur deze naar Kerk in Actie, t.a.v. Linda Zuidhof, Antwoordnummer 4056, 3500 VB, Utrecht. Kerk in Actie zorgt dat uw kaart in Oekraïne bij de kinderen komt.

Samuel Byiringiro uit Rwanda

Samuel Byiringiro is predikant en directeur van de Stichting Mwana Ukundwa (AMU) in Rwanda. Deze Stichting richt zich op de opvang van straat- en weeskinderen in Rwanda en HIV/Aids geïnfecteerde alleenstaande moeders. AMU regelt het onderwijs tot en met de beroepsopleiding en zoekt waar nodig geschikte pleeggezinnen. Voor de zieke kinderen is er extra zorg en ondersteuning. Samen met de kerken en scholen organiseert AMU bewustwordings-campagnes en landbouw voorlichting.
Samuel bezoekt Nederland van 7 tot 23 mei 2016. In deze periode kunt u hem uitnodigen voor een bezoek aan uw gemeente of school. De data van 7-13 en 18-21 mei zijn nog beschikbaar.
U kunt contact opnemen met Sietske Renting, relatiebeheerder Kerk in Actie,
e-mail:sietske.renting@icco-cooperation.org.

Robert Goyek uit Kameroen

Dominee Robert Goyek is het hoofd van de Lutherse Broederkerk van Kameroen. Hij is een sterke leider, predikant in hart en nieren, pionier en visionair: hij bouwt aan zijn kerk, letterlijk. Maar vooral ook aan het welzijn van alle boeren in Noord Kameroen die zich verbonden weten aan de kerk. Onder zijn leiding is de diaconie en het ontwikkelings-werk van de kerk enorm gegroeid. De kerk beheert klinieken en één ziekenhuis, lokale scholen en hogere scholen. De kerk groeit in leden en verspreidt zich over ruraal gebied in het hoge Noorden van Kameroen.
Vooral de laatste jaren is deze kerk direct geraakt door het gewelddadige optreden van Boko Haram in de regio. Dominee Goyek zet zich, samen met vreedzame Moslimleiders in zijn stad Garoua en de andere kerkleiders in het Noorden, actief in voor vrede en veiligheid: voor alle moslims en christenen in Noord Kameroen.
Dominee Robert Goyek is aanwezig op de Werelddag van Kerk in Actie op 16 april a.s. in Ermelo. Van zondag 17 april tot en met donderdag 21 april is hij in Nederland en beschikbaar om in uw gemeente wat over zijn werk te vertellen. Wilt u meer over zijn werk horen? Neem dan contact op met Cokkie van ’t Leven, e-mail: cokkie.van.t.leven@icco-cooperation.org.

Verandering in steun aan particuliere initiatieven

Misschien steunt uw kerk een eigen ontwikkelingsproject, waar een van uw gemeenteleden zich persoonlijk voor inzet. Dat noemen we een particulier initiatief. Afgelopen tien jaar konden particuliere initiatieven voor financiële steun en advies terecht bij Impulsis, waar Kerk in Actie aan deelnam. Sinds kort is Impulsis gestopt. Kerk in Actie blijft echter doorgaan met haar steun aan particuliere initiatieven. Voortaan kunnen particuliere initiatieven voor ondersteuning rechtstreeks bij Kerk in Actie Particulier Initiatief terecht.
Wilt u weten of dit interessant is voor het particuliere initiatief dat uw kerk kent of steunt? Kijk dan op www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief en bestel de folder ‘Betrokken bij een ontwikkelingsproject?’ via de webwinkel: www.kerkinactie.nl/webwinkel.

Stimuleer de zending met……een tentoonstelling

De stichting Zendingserfgoed heeft een groot aantal verschillende tentoonstellingen voor uitleen aan de plaatselijke gemeenten beschikbaar. Tentoonstellingen rond Bijbelse thema’s bij de Zendingserfgoedkalender 2016, maar ook bijvoorbeeld hongerdoeken voor de lijdenstijd, wandkleden uit China, houtsneden uit India, miniatuurschilderingen uit Palestina of snijkunst van bananenblad uit Rwanda. De series zijn niet alleen mooi om naar te kijken maar lenen zich ook voor een zendingsdienst of avond. Op www.zendingserfgoed.nl/collectie > series voor uitleen ziet u wat er allemaal beschik-baar is en via het contactformulier voor uw gemeente te bestellen is.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden