Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  4 – mei 2016

Basistrainingen LRP
Recente aanpassingen in LRP
Mogelijkheden om grip te houden op het ledenbestand
Bijeenkomsten voor de bijdragenadministratie
 
 
Basistrainingen LRP
In juni worden de laatste LRP basis-trainingen georganiseerd, waarna een korte zomerstop zal plaats vinden.
Deze trainingen zijn bij uitstek geschikt voor beginnende gebruikers.
Overweeg of het ook zinvol is van deze trainingen gebruik te maken bij bijvoorbeeld het overdragen van werkzaamheden. Uw opvolger ontvangt dan de meest actuele informatie over het werken met LRP.
U kunt zich nog aanmelden voor de trainingen die centraal in Utrecht worden gehouden op:
  • 27 (maandag) juni 2016: Lokaal beheer
  • 28 (dinsdag) juni 2016: Ledenadministratie
  • 30 (donderdag) juni 2016: Bijdragenadministratie
Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website: http://www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk/trainingen/Paginas/Training%20gebruikersrol.aspx
Gevorderde LRP gebruikers kunnen voor hun vragen gebruik maken van de speciale ondersteuningsbijeenkomsten, die regelmatig in de regio worden georganiseerd.
Tijdens deze bijeenkomsten kunt u uw vragen rechtstreeks voorleggen aan de LRP gemeenteadviseur.  U maakt een afspraak met uw LRP gemeenteadviseur via de ondersteuningspagina in LRP. Kies na het inloggen in LRP voor het tabblad Ondersteuning LRP.
 
 
Recente aanpassingen in LRP
LRP wordt in technische zin voortdurend onderhouden om verbeteringen aan te brengen of storende foutjes op te lossen.
In de ‘vrije export’ van selecties is een aantal rubrieken toegevoegd:
  • Datum einde verbintenis - Hiermee is het mogelijk om een selectie op weduwen / weduwnaars te maken en de datum “einde verbintenis” af te drukken. Dan kan bv. een jaar na het overlijden van de partner aandacht aan het gemeentelid worden gegeven.
  • De uitschrijfdatum van uitgeschreven en vertrokken personen kan nu worden weergegeven.
  • Datum inzegening kerkelijk huwelijk -  Om te kunnen nagaan in hoeverre deze afwijkt van de burgerlijke datum en als indicatie dat het jubileum mogelijk op de kerkelijke datum wordt gevierd
  • Bankrekening / IBAN: Het is nu mogelijk in een export ook het bankrekeningnummer mee te nemen. NB: U heeft deze optie alleen indien u geautoriseerd bent als Bijdragenadministrateur.
  • PE sorteernaam: Met behulp van dit veld kan een overzicht van gezinsleden op alfabetische volgorde worden gesorteerd, waarbij de gezinsleden bij elkaar staan en waarbij voorvoegsels niet in de sortering worden meegenomen
 
Het is nu ook mogelijk om de gegevens in de vrije export tussentijds te actualiseren. Tot nu was het zo, dat het bijwerken van deze gegevens plaats vond tijdens de nachtelijke update van LRP. In LRP aangebrachte wijzigingen in de registratie waren pas de volgende dag zichtbaar in de vrije export.
U vindt deze functie onder het menu Beheer.
Wel is een beperking voor deze functie ingebouwd. Na 22.00 uur ’s avonds tot de ochtend van de opvolgende dag 10.00 uur is het niet mogelijk gebruik te maken van deze functie om de nachtelijke verwerking van gegevens in LRP niet te verstoren.
 
Een overzicht van alle tussentijdse wijzigingen/aanpassingen vindt u op onze website. (http://www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk/actueel/vernieuwingen/Paginas/patches-2016.aspx)
 
Mogelijkheden om controles uit te voeren op het ledenbestand
Het spreekt voor zich dat u tracht een zo correct mogelijk ledenbestand te realiseren.
Maar soms bemerkt u wellicht dat een bepaalde registratie niet goed in LRP staat. Dat kan te maken hebben met een aanschrijfnaam of een onvolledige samenstelling van een pastorale eenheid.
Mogelijk wilt u dan onderzoeken of een bepaalde situatie vaker voorkomt.
 
LRP biedt daarvoor verschillende mogelijkheden, zonder dat u elke registratie individueel behoeft na te lopen.
In het menu Ledenadministratie in LRP treft u een nieuw item aan: Controle ledenbestand.
Door gebruik te maken van de gegevens onder de verschillende tabbladen kunt u bepaalde onvolledige of onjuiste registraties zichtbaar te maken, waarmee u overzicht houdt op aan te brengen correcties.
 
De LRP handleiding voor de ledenregistratie die u aantreft op onze website is inmiddels op dit onderdeel aangepast. (http://www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk/actueel/downloads/Documents/Handleiding-LA-KLEUR.pdf)
 
 
Bijeenkomsten voor de bijdragenadministratie
In september van dit jaar organiseren wij op een aantal locaties verspreid over het land informatieve bijeenkomsten over de bijdragenadministratie. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om een toelichting te geven op de (nieuwe) mogelijkheden die LRP biedt voor bijvoorbeeld het organiseren van de Actie Kerkbalans.
Aan de orde komen allerlei onderwerpen die van belang zijn om een financiële actie in LRP in te richten. Speciale aandacht wordt gegeven aan het maken van een goede doelgroepselectie, gebruik van automatische incasso en het inlezen en de verwerking van bankafschriften.
Ook krijgt u informatie over de mogelijkheid om gemeenteleden gebruik te laten maken van een digitale vorm van toezeggen.
 
Binnenkort ontvangen alle bijdragenadministrateurs en lokaal beheerders via de mail bericht over de exacte data en locaties.
Deze uitnodigingsmail wordt verzonden aan het mailadres dat u in LRP gebruikt als gebruikersnaam om in te loggen. Zorg er dus voor dat uw LRP-gebruikersnaam uw actuele mailadres bevat.
Indien dit niet het geval is kunt u uw lokaal beheerder vragen dit aan te passen.
Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, LRP-team.