Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  4 - april 2017

“Geen contact mogelijk” verdwijnt

Abonnementen worden in 2018 Fondsen

Uitschrijven van leden

Ontvangstgemeente brieven

Basistrainingen

Bereikbaarheid helpdesk


Geen contact mogelijk” verdwijnt
Vanuit de praktijk én uit de indertijd gehouden enquête komen duidelijke signalen dat dit veld bij gebruikers verwarring geeft. Met name vraagt men zich af hoe het veld Geen-contact-mogelijk zich verhoudt tot het veld Wenst-geen-contact. Er is maar een handjevol gemeenten die het laatstgenoemde veld gebruiken.
Besloten is om na 1 juni a.s. het veld Geen-contact-mogelijk te laten vervallen en de personen die de betreffende code hebben, de Wenst-geen-contact code te geven.
Gemeente die meer dan 20 personen met de Geen-contact-mogelijk code hebben, zijn begin april hierover benaderd.

Abonnementen worden in 2018 Fondsen

Een relatief klein aantal gemeenten (170) heeft één of meerdere Abonnementen in gebruik.

Onze ervaring is dat veel bijdragenadministrateurs voor het kerkblad of kerktelefoon vaak een fonds gebruiken; dit heeft te ook maken met het feit, dat de werking van de abonnementen nogal eens als complex wordt ervaren. Daarom is besloten om in 2018 de bestaande abonnementen over te brengen naar de fondsen en vanaf heden niet meer de mogelijkheid te bieden om een nieuw abonnement aan te maken.
Voor een aantal gemeenten bestaan wel één of meerdere niet gebruikte abonnementen in LRP. Van die gemeenten zijn half april de lokaal beheerders en de bijdragenadministrateurs aangeschreven over het voornemen, om deze niet meer gebruikte abonnementen na 1 juni a.s. te verwijderen. Mocht men nog informatie uit afgesloten jaren willen veiligstellen, dan kan dat door in het abonnementsjaar (tabblad Export) de daar aanwezige gegevens naar Excel te exporteren.

 

Het uitschrijven van leden

Alle doop- belijdende en gastleden die worden uitgeschreven, ontvangen daarvan een schriftelijke bevestiging van de synode; dat geldt ook voor de leden die het verzoek tot uitschrijving schriftelijk of via een ondertekend uitschrijfformulier deden. Achtergrond hiervan is dat een lid in eerste instantie een band heeft met de eigen gemeente, maar daardoor ook met de Protestantse Kerk in Nederland als geheel.

Het synodesecretariaat ontvangt met enige regelmaat brieven van leden die aangeven, zonder hun medeweten te zijn uitgeschreven. Nu blijkt uit onze ervaring dat dit vaak genuanceerder ligt: er is in veel gevallen wel degelijk contact geweest. Vaak schriftelijk, omdat het leggen van een persoonlijk contact steeds niet lukte. Niet zelden wordt dan een lid uitgeschreven na een briefje dat, zonder tegenbericht binnen een bepaalde periode, uitschrijving zal plaatsvinden.
Hoe begrijpelijk een dergelijke actie ook kan zijn, juist is die niet. In artikel 9 van de generale regeling ledenregistratie wordt aangegeven dat een verzoek tot uitschrijving bij voorkeur schriftelijk plaatsvindt; indien het lid daartoe niet bereid is, kan een mondeling verzoek “tegenover de kerkenraad of één van zijn leden” tot uitschrijving leiden. Het uitgangspunt blijft: een lid geeft in voorkomende situaties steeds zélf aan, uitgeschreven te willen worden.
De actuele versie van de brief waarin de uitschrijving namens de synode wordt bevestigd,
vindt u hier.

 

Ontvangstgemeente brieven

De dienstenorganisatie verstuurt namens de synode in een tweetal situaties een brief naar leden die verhuizen. Deze brieven worden aangemaakt als iemand die was ingeschreven bij een protestantse gemeente zich vestigt op een gebied waar geen protestantse gemeente is. Ook als er in de nieuwe woonplaats van het gemeentelid meer dan één gemeente van hetzelfde type is (bv. een “gewone” hervormde gemeente en een hervormde (wijk)gemeente van bijzondere aard) wordt de bedoelde brief verstuurd.
De tekst van de brief is per 18 april jl. op basis van signalen van ledenadministrateurs én gemeenteleden aangepast en daarmee voor de ontvangers duidelijker geworden.
De actuele versie van de ontvangstgemeente brief
vindt u hier.

Basistrainingen
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden ook in 2017 in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht basistrainingen georganiseerd. Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website, waar u zich ook kunt inschrijven.
Lokaal beheer:                 maandag 15 mei en 26 juni 2017
Ledenadministratie:         dinsdag 16 mei en 27 juni 2017
Bijdragenadministratie:         donderdag 18 mei en 29 juni 2017  

Bereikbaarheid helpdesk

De helpdesk is op donderdag 27 april (Koningsdag) en op vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, het LRP-team