Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  1 –  januari 2017

Mutatieverstrekking via SILA
Veranderingen in de ondersteuning van LRP
Basistrainingen in 2017
Invoer toezeggingen actie Kerkbalans
 

Mutatieverstrekking via SILA
Bij ongewijzigd overheidsbeleid vervalt de koppeling tussen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en SILA in het voorjaar van 2018. Dat heeft ernstige gevolgen voor de actualiteit en daarmee voor de betrouwbaarheid van het ledenbestand.

Via een internetconsultatie van de overheid kan iedereen laten weten wat hij / zij van het voornemen vindt dat SILA niet langer in staat gesteld wordt om GBA-mutaties aan de deelnemende kerkgenootschappen door te geven. Deze consultatie loopt tot 3 februari 2017.
Scriba René de Reuver roept iedereen op om de consultatie in te vullen. "Laat de overheid weten dat wij SILA niet kunnen missen! Wij willen dat al onze leden in beeld blijven!"

 


Veranderingen in de ondersteuning van LRP
In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de wijzigingen in de ondersteuning van LRP per 1 januari 2017. Wilt u, als u deze informatie nog niet onder ogen kreeg, hier kennis van nemen en er rekening mee houden? Dank voor uw medewerking!


 

Basistrainingen in 2017
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden ook in 2017 in het landelijk dienstencentrum in Utrecht basistrainingen georganiseerd. Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website, waar u zich ook kunt inschrijven.
De cursusdata voor februari en maart a.s. zijn:
Lokaal beheer:   20 februari   / 21 maart 2017
Ledenadministratie:  21 februari   / 20 maart 2017
Bijdragenadministratie:  23 februari   / 23 maart 2017

 

Invoer toezeggingen actie Kerkbalans

Als u het verzorgen van de maandelijkse acceptgiro’s en/of incasso’s hebt uitbesteed aan het LRP-team, kunt u t/m 15 februari toezeggingen invoeren waarvoor al in februari een acceptgiro of incasso moet worden aangemaakt. De 16e februari worden de bestanden in LRP gegenereerd en naar de drukker c.q. de bank gestuurd.

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, LRP-team.