Niet goed te lezen? Bekijk de online versie

april 2017

Geachte redacteur,

In dit aprilnummer van Kerkbulletin zijn diverse berichten van de Protestantse Kerk voor u geselecteerd, ter inspiratie voor de website of kerkblad van uw gemeente.

Meer nieuws en agendaberichten vindt u op www.protestantsekerk.nl. Of volg de Protestantse Kerk op twitter, op facebook  of download de app Protestant via Google Play of Apple Store.

>Kerkbulletin verschijnt maandelijks. Doelgroep: redacties van kerkbladen of kerkwebsites. Reacties:
webredactie@protestantsekerk.nl

De berichten uit dit Kerkbulletin kunt u overnemen, wel graag met de volgende bronvermelding: Bron: website van de Protestantse Kerk in Nederland, www.protestantsekerk.nl
April-synode over Kerk 2025
Op 20 en 21 april komen de afgevaardigden van de classes bijeen als generale synode. De vergadering staat grotendeels in het teken van Kerk 2025. De synodevergadering concentreert zich onder andere op Gemeente 2025. Vervolgens staat een bespreking van het thema ‘Veiligheid’ op de agenda. Prof. dr. Beatrice de Graaf levert een inhoudelijke bijdrage.
Het moderamen heeft geconstateerd dat er hier en daar misverstanden en onduidelijkheid bestaan over de voorgestelde kerkordelijke voorstellen op het gebied van de classisindeling en classispredikant. Op de website van de Protestantse Kerk is een aantal veel gestelde vragen van een antwoord voorzien. De synode is live te volgen via synode-tv.
www.protestantsekerk.nl/kerk2025 en www.protestantsekerk.nl/synode
 
20 april + 13 mei: Estafette ‘Als een lopend vuur’ in Flevoland
De Estafette komt 20 april op Schokland aan. In de Museumkerk zijn verhalen van Tom Draaisma en Irene Kistemaker te horen over de eenheid op het werkeiland bij Lelystad en de hervorming op Schokland. Op 13 mei kunt u in Dronten het ‘Feest van Vrij en Vrolijk geloven’ met veel workshops, theater en kooroptredens. Hoe gaat Flevoland met die vrijheid om? Hulporganisaties uit de hele provincie presenteren hoe zij handen en voeten geven aan het evangelie in Flevoland. Met de estafette ‘Als een lopend vuur’ markeert de Protestantse Kerk Nederland 500 jaar protestantisme. Lees meer

21 april: Inspiratiedag ‘Uitnodigende kerk’
Hoe kan een kerk meer uitnodigend zijn voor nieuwkomers? Michael Harvey, van ‘Back to Church Sunday’ geeft tips. Tijdens de inspiratiedag in Nijkerk haalt hij alles uit de kast om predikanten, kerkelijk werkers en plaatselijk kader te betrekken bij de cultuur van een uitnodigende kerk. Het is een voorproefje op Kerkproeverij, de landelijke campagne die in september plaats vindt. Lees meer

25 mei: Vernieuwingsfestival 2017: Open hemel
Wat betekent het dat we als christenen leven onder een open hemel? Op het Vernieuwingsfestival van het Evangelisch Werkverband inspireren ds. Jelle de Kok, Jan Pool en Hans Maat de festivalbezoekers hierover. Er is een aanbiddingsband bestaande uit o.a. Kinga Ban en Elisa Krijgsman, en cabaret door Rob Favier. Ook is er veel ruimte voor gebed en ministry. Lees meer

11 juni: Gemeente-uitje met snufje Luther
De Roos van Culemborg (kerk-cultuur-samenleving) organiseert een einde-seizoensuitje in Culemborg voor (groepen uit) kerkelijke gemeenten. Het programma biedt een mix van ontspanning en cultuur met kerkelijke relevantie: theater, kerkdienst, natuurwandeling, zingen, concert Fries Symhonie Orkest, picknick en exposities in de drie Barberakerken. Gemeentegroepen kunnen hun eigen programma samenstellen. Toegang gratis, bij sommige onderdelen wordt een collecte gehouden. Lees meer
 
Met en zonder Jezus. Hemelvaart.
Hemelvaart is vaak maar moeilijk uit te leggen. In het boekje ‘Met zonder Jezus – over Hemelvaart’ gaan tien mensen in op wat Hemelvaart voor hen betekent. Gebeden, gedichten en andere teksten helpen om het feest van Hemelvaart dichterbij te brengen. Een kort overzicht laat zien hoe Hemelvaart in de loop der eeuwen (in de kerk) is gevierd. Te bestellen (€ 6,50 incl. porto) via www.protestantsekerk.nl/webwinkel
Controleer links naar www.protestantsekerk.nl
Webredacteuren opgelet: de website van de Protestantse Kerk is overgegaan naar een ander systeem. Wellicht kloppen sommige links op uw kerkwebsite niet meer. Controleer daarom links vanaf uw eigen website naar specifieke webpagina's binnen www.protestantsekerk.nl. Bijvoorbeeld naar de pagina's over arbeidsvoorwaarden, ANBI of kerkorde. Tip: vermijd links naar specifieke pagina's zoveel mogelijk, omdat de plaats van de pagina's kan wijzigen.
Kerkomroep.nl voor volgen en terugkijken kerkdienst
De redactie van Kerkbulletin ontving onlangs het volgende bericht; mogelijk is het iets voor uw kerk? Via Kerkomroep.nl kunnen mensen kerkdiensten volgen en terugkijken/-luisteren. De nieuwe website is responsive, zodat ook op tablets en mobiele telefoons een kerkdienst goed kan worden gevolgd. Daarnaast is er een gratis app te downloaden met extra functies zoals locaties zoeken en pushnotificaties voor smartphonegebruikers. www.kerkomroep.nl
 
Collecteberichten voor kerkblad en website
7 mei, collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Zwijndrecht
In maart 2013 heropende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een gezamenlijk project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn en een plek om elkaar te ontmoeten. Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor de hele wijk, voor jong en oud. Zo is er op vier ochtenden in de week ‘koffiehuis’, is er iedere woensdagochtend een brunch, en zijn de buurtmaaltijden en de kinderclubs populair.
Peter Huijser is namens de Oude Kerk betrokken bij Het Badhuis, dat inmiddels pioniersplek van de Protestantse Kerk is geworden. Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod naast de maatschappelijke activiteiten in de wijk. Elke zondagochtend is er kinderbijbelclub met zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en een spel. Ook voor volwassenen is er een activiteit waarbij de Bij bel open gaat. Er is ook de Alpha-cursus waar deelnemers kennismaken met het christelijk geloof. Maar Het Badhuis doet ook mee met andere activiteiten in de wijk. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat voorop.
>Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk mei.

Overige collecteberichten: www.protestantsekerk.nl/collecterooster 
www.protestantsekerk.nl