Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 18, nummer 1, februari 2017
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de eerste Kerk in Actie Nieuwsbrief van 2017. We vragen uw aandacht voor de miljoenen vluchtelingen wereldwijd. Verder o.a. informatie over de 40dagentijd. Tenslotte wijzen we u graag op de Diaken App en de Kerk in Actie Kiestest.
Download hier de papieren versie van de Nieuwsbrief februari 2017 en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Dromen en ontdekken

God,
help ons om zo nu en dan
even stil te staan,
zoals nu.
Om na te denken
over onszelf en de wereld.
Geef dat we dan dromen
over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
wat er nog moet veranderen.

Uit: Medemens
 

65 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht

Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Zoveel zijn het er nog nooit geweest. Zonder internationale inmenging of hulp is er geen toekomst voor hen weggelegd. Ze verblijven meestal in arme landen die zelf niet de middelen hebben om te zorgen voor goede opvang, voor onderwijs en werk. In vrijwel alle gebieden waar vluchtelingen zijn, helpt de kerk. In Colombia, landen in Afrika, het Midden-Oosten en Myanmar. Kerk in Actie vraagt aandacht voor de situatie van deze mensen. Daownload hier de landkaart (voorkant / achterkant) waarop zichtbaar is hoe groot dit schrijnende probleem is! We hopen dat u de kaart ophangt in de kerk. U kunt de landkaart ook bestellen via www.pkn.nl/webwinkel. Kijk op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen.

Nieuw: Diaken App

Met het verschijnen van de Diaken App is er één plek waar Diakonia, informatie van de website van Kerk in Actie, naslaginformatie en informatie-brochures van Binnenlands Diaconaat samenkomen. Zo kan Kerk in Actie u nog beter ondersteunen in uw lokale werk. U vindt de Diaken App in de appstores van Apple en Google. De app is geoptimaliseerd voor tablets, maar ook op smartphones te gebruiken. Lees meer op: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/12/nieuw-diaken-app.

Bekijk verkiezingsprogramma’s met een diaconale bril

Op 15 maart kiezen we een nieuwe Tweede Kamer en bepalen daarmee welke partijen komende jaren ons land gaan besturen. Een belangrijk moment, want daarmee wordt de koers voor Nederland bepaald. Kiezen betekent prioriteiten kiezen. Daarom heeft Kerk in Actie samen met OIKOS een handig testje gemaakt: het Kerk in Actie KiesAdvies. Als u deze test maakt, weet u aan het slot wie profiteert én wie de dupe wordt van uw politieke keuzes. www.kerkinactie.nl/kiesadvies.

Nieuwslinks

Biddag 2017 – Materiaal voor viering en gesprek

Op woensdag 8 maart of de zondag erop volgend is het biddag voor gewas en arbeid. Kerk in Actie heeft in samenwerking met de Raad van Kerken materiaal voor viering en gesprek gemaakt dat verschijnt als themakatern ‘Arbeid en zorg’.
Op het terrein zowel van betaalde arbeid als van zorg wordt in de participatiesamenleving veel van mensen verwacht. Velen moeten betaald werk, zorg en mantelzorg zien te combineren. In tal van kerkelijke gemeenten is men ook betrokken bij de ondersteuning van mantelzorgers. Naast  ondersteuning gaat het ook om het waken over de rechten van mantelzorgers en mensen die zorgafhankelijk zijn. Het is goed om deze verschillende lijnen in een dienst rond ziddag eens samen te laten komen.
Het materiaal is voor € 3,50 (inclusief portokosten) te bestellen via rvk@raadvankerken.nl dan wel als download te vinden op http://www.raadvankerken.nl/pagina/2483/samenleving

Welkom op de Kerk in Actie Werelddag!

Ontmoet christenen van over de hele wereld en laat u inspireren door hun verhalen. Op de Kerk in Actie Werelddag ervaart u wat het betekent om lid te zijn van de wereldwijde kerk. Tijdens de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet u medechristenen en partnerorganisaties van Kerk in Actie. Laat u bijvoorbeeld inspireren door verhalen uit Ghana, India en het Midden-Oosten. En altijd al eens de Bijbel naast uw dagelijks leven willen leggen of kijken of het zingen van gospels bij u past? Ook dat kan! U bent van harte welkom op zaterdag 22 april in de Immanuelkerk in Ermelo. De dag duurt van 10.00 – 16.00 uur en is inclusief lunch. Meld u aan vóór 15 april en beleef de wereldwijde kerk van heel dichtbij! Kijk voor meer informatie op  www.kerkinactie.nl/werelddag of tel. (030) 880 18 52.

Jaarvergadering Federatie van Diaconieën over vluchtelingen en diaconaat

De jaarvergadering 2017 van de Federatie van Diaconieën vindt plaats op zaterdag 25 maart 2017 in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 in Nijkerk. Het thema is ‘Vluchtelingen en het diaconaat’. Geesje Werkman, specialist Binnenlands Diaconaat voor vluchtelingen leidt het onderwerp in. Geesje Werkman ondersteunt vanuit Kerk in Actie diaconieën die zich willen inzetten voor dit thema. De jaarvergadering begint om 10.30 uur (inloop 10.00 uur) en eindigt om 12.30 uur met een lunch. De Opstandingskerk is uitstekend bereikbaar en er is ruime (gratis) parkeergelegenheid. De bijeenkomst is open voor alle geïnteresseerden. Inlichtingen en aanmelden via: info@federatie-diaconie.nl.

Ontmoetingsdag Rudolphstichting

Kerk in Actie steunt al jarenlang het werk van De Rudolphstichting dankzij o.a. uw bijdragen. Misschien wilt u dit werk een keer met eigen ogen zien? Kom dan naar een van de ontmoetingsdagen. U bent welkom op vrijdag 7 april, woensdag 14 juni of zaterdag 7 oktober in Jeugddorp De Glind.
De Rudolphstichting vertelt u graag over haar werk voor kwetsbare, getraumatiseerde kinderen. U krijgt een rondleiding door het Jeugddorp; een gewoon dorp in de buurt van Barneveld waar 120 uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen in 25 gezinshuizen. Tijdens de Ontmoetingsdag bezoekt u een gezinshuis waar u aan de keukentafel van gezinshuisouders hoort over hun mooie, maar ook zware werk.
Diakenen, ZWO-leden en particuliere donateurs zijn van harte welkom, en neem gerust een gezinslid of een geïnteresseerd gemeentelid mee! Meer informatie en aanmelden op www.rudolphstichting.nl/ontmoetingsdag.

 Paasgroetenactie

Ook in 2017 kunt u weer paasgroeten aan gedetineerden sturen. Onder leiding van de predikant gingen gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne 'Sterk en Dapper'. Zij hebben een kunstwerk gemaakt dat past bij dit thema.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Creatief vakantie vieren voor ouderen in Doorn

Van 25 februari tot 4 maart vindt in het nieuwe hotel Nieuw Hydepark in Doorn de Creatieve Week plaats. Er zijn nog diverse hotelkamers vrij. Kent u ouderen die wel een vakantie kunnen gebruiken? Wijst u hen dan op deze gezellige week. Tijdens deze vakantieweek vieren senioren zonder zorgbehoefte vakantie samen met senioren met (intensieve) zorgbehoefte. Iedere dag kan men kiezen uit een uitgebreid aanbod van creatieve workshops zoals Matroesjka poppen schilderen, verhalen vertellen, werken met houtpulp, etcetera.
Uiteraard is er ook ruimte om zelf iets te ondernemen. Bijvoorbeeld lezen of puzzelen bij de openhaard, of (rolstoel) wandelen of (rolstoel)fietsen op het prachtige landgoed. Onze vrijwilligers zullen hen, indien gewenst, begeleiden. En leggen hen de hele week in de watten zodat zij heerlijk kunnen genieten.
Voor al onze vakanties zoeken wij nog (zorg)vrijwilligers. Helpt u ons zoeken? Voor meer informatie: T (0318) 48 66 10.

Collecten in de 40dagentijd

Het Kerk in Actie thema voor de 40dagentijd 2017 is Sterk en Dapper. In deze periode op weg naar Pasen staan we erbij stil hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken we aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijkere en moeilijkere omstandigheden.
Alle Kerk in Actie collecten in deze periode staan in het teken van ‘Sterk en Dapper’. Iedere zondag staat daarbij een partnerorganisatie van Kerk in Actie centraal. We hopen dat ook uw gemeente mee collecteert.

Steun kinderen en jongeren in De Glind

5 maart 2017, 40dagentijdcollecte
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren, die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. In een veilige leef-omgeving worden de kinderen en jongeren daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen. Hun gezinshuisouders staan er dag en nacht voor hen klaar. In De Glind zijn ook diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.
Op zondag 5 maart is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het diaconale werk, zoals in Jeugddorp De Glind.

Steun gezinnen in Guatemala

12 maart 2017, collecte Voorjaarszending
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld en de sociale en economische ongelijkheid is groot. Red Paz, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron.
De collecte op 12 maart is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals Red Paz in Guatemala. Van harte aanbevolen!

Steun ouderen in Moldavië

19 maart 2017, 40dagentijdcollecte 
Veel ouderen in Moldavië hebben het zwaar. Ze zijn arm, wonen in verwaarloosde huizen en leven vaak in een sociaal isolement. Kerk in Actie partner Bethania heeft een dag-centrum ingericht waar ouderen uit de dorpen Tintari en Bulboaca terecht kunnen voor ontmoeting, een maaltijd en zorg. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen is er een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich
minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.
Op 19 maart is de collecte bestemd voor ouderen in Moldavië en andere wereld-diaconale projecten.

Steun mensen in de knel

26 maart 2017, collecte Diaconaat
Diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam biedt tijdelijke opvang aan mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen. Mensen ontmoeten elkaar, krijgen een maaltijd, maken gebruik van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant, of komen gewoon een kop koffie drinken. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Doel van alle activiteiten is om mensen handvatten te geven om weer mee te draaien in de maatschappij.
Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie het werk in de Pauluskerk en andere diaco-nale projecten in Nederland. Doet u mee?
Materiaal: bij de Kerk in Actie collecten zijn folders beschik­baar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, collecteafkondigingen en PowerPointpresen­taties zijn te vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Materiaal voor kinderen in de 40dagentijd

Kind op Zondag, de methode voor kinder-nevendienst en zondagsschool, heeft samen met Kerk in Actie materialen ontwikkeld voor de 40dagentijd, die aansluiten bij het Kerk in Actie thema ‘Sterk en Dapper’. Zo kunnen ook de kinderen mee doen!
Rainbow is de duif van Kerk in Actie. Ze komt uit Wonderland, een land waar alles goed is. Rainbow vliegt de wereld rond om te zoeken naar plekken waar het net zo mooi is als in Wonderland. Elke zondag in de 40dagentijd vertelt ze hierover aan de kinderen.
Regenboog met collectedoelen
Met de kinderen kan gecollecteerd worden voor de projecten die Rainbow noemt. Op de website van Kind op Zondag (http://www.kindopzondag.nl/project-veertigdagentijd-en-pasen) vindt u een knipvel met een regenboog, waarin de collectedoelen vermeld staan. De kinderen knippen elke week een baan van de regenboog uit en kleuren deze in. De ingekleurde banen worden op een groot vel geplakt. Zo wordt de regenboog steeds completer.
Grote duivenspaarpot
Knutsel samen met de kinderen, bijvoorbeeld tijdens de kindernevendienst, de grote duivenspaarpot. Tijdens de 40dagentijd kunt u dan samen sparen voor (één van) de projecten van Kerk in Actie. De gratis spaarpot kan worden besteld via www.pkn.nl/webwinkel.
Gratis placemat
Bij Kerk in Actie kunt u gratis voor alle kinderen in de kerk de placemat bestellen die aansluit bij de 40dagentijd. Op de placemats staan foto opdrachten, die kinderen thuis kunnen doen, of in de kerk. U kunt de foto’s via Facebook uploaden en de week erna weer in de kerk laten zien! Bekijk daar ook de foto’s die andere kinderen maken! Bestel de gratis placemat op www.pkn.nl/webwinkel en deel de foto’s op: www.facebook.com/groups/kidsinactie.

40dagentijd zakboekje en app

Heeft u het 40dagentijd zakboekje al voor uzelf of uw gemeenteleden besteld? U kunt als gemeente dit zakboekje gratis bestellen wanneer u in de 40dagentijd zes keer voor Kerk in Actie collecteert. In het zakboekje vindt u de favoriete bijbelteksten van predikanten in Nederland en wereldwijd. Een boekje dat dagelijks inspiratie biedt tijdens de 40dagentijd. Deze is te bestellen via www.pkn.nl/webwinkel. Bestel hem snel, voordat de 40dagentijd is begonnen!
Naast dit zakboekje is er ook weer een 40dagentijdapp. Ook hierin komen de bijbelteksten van de predikanten weer terug. Maar er is meer! U ontdekt wat de 40dagentijd of Pasen voor hen betekent en er zijn nog andere extra’s te vinden in de app. De app start op 1 maart en is gratis te downloaden via Google Play en de App Store.

Verlof Tjeerd de Boer en Kathleen Ferrier

Van 7 tot 23 april 2017 zijn Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier, uit Hong Kong op verlof in Nederland en zijn zij beschikbaar voor (s)preekbeurten en gemeenteavonden. Sinds augustus 2013 zijn zij door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong, China. Tjeerd werkt als docent Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS). Bij het LTS studeren theologiestudenten uit diverse Aziatische landen. Zij worden opgeleid tot predikant. De kerk in China groeit hard. Tjeerd en Kathleen zijn uitkijkpost voor Kerk in Actie in China en volgen de ontwikkelingen in dat land op de voet. Ze hebben verschillende projecten in China bezocht waar Kerk in Actie bij betrokken is.
Wilt u meer over hun werk horen? Neem dan contact op met het secretariaat van Team Zending Kerk in Actie, Tineke van der Stok, 030 880 18 52, Tineke.Van.der.Stok@icco-cooperation.org, met de gewenste datum en locatie. In overleg wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.

Voordrachten gevraagd voor de Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs werkt. Elk jaar worden vijf initiatieven van onderop voor mensen met een nood beloond met een nominatie en een geldbedrag. Een mooi initiatief vindt altijd zijn weg. De Ab Harrewijn Prijs 2016 is gegaan naar de Stichting Here To Support, die educatieve en culturele ondersteuning geeft aan vluchtelingen, die geen verblijfsvergunning in Nederland krijgen, maar die ook niet kunnen worden uitgezet.
De jury zoekt voor de editie 2017 initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen om noden of belemmeringen weg te nemen of initiatieven om samen vooruit te komen te organiseren. Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid  mogelijke informatie, zoals een website of jaarverslag. U kunt het initiatief, de hulprijke mens, het ondernemende project per mail voordragen voor 1 maart 2017 bij secretariaat@abharrewijnprijs.nl. De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2016 is op 13 mei 2017 om 15.00 uur in de Pauluskerk in Rotterdam.

Stagiairs gezocht

Eurodiaconia, de organisatie die alle diaconieën en diaconale organisaties van Europese kerken in Brussel vertegenwoordigt, zoekt stagiairs. Een mooie kans voor uw (klein)kind of gemeentelid om ervaring op te doen met Europese instanties en besluitvorming en diaconaat!
https://www.eurodiaconia.org/2016/11/we-are-currently-looking-for-interns/

Diakonie biedt betaalbare vakanties voor mensen met een beperking

Als je een beperking hebt, heeft dat vaak ook financiële gevolgen. Vakantie is dan te duur. Het Chalet Project Putten, initiatief van Gereformeerde Kerk en Hervormde Andreaskerk, biedt een oplossing. Tegen vriendelijke prijzen, €100,- tot max. € €325,- per week, verhuurt de projectgroep 2 comfortabele, aangepaste vakantiechalets in een bosrijk park net buiten Putten.
Kijk op www.chaletproject.nl of neem contact op met Henk Drost 0341-35 65 11; chaletproject@kpnmail.nl.