Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  5 – juni 2016

LRP nieuwsbrief via link in LRP
Recente ontwikkelingen in LRP
Afsluiten boekjaar 2014
Bijeenkomsten voor de bijdragenadministratie
Wijziging bereikbaarheid ledendesk
 
 
LRP-nieuwsbrief via link in LRP
Tot nu toe wordt de LRP-nieuwsbrief als mailbericht toegezonden aan de personen die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen. Omdat is gebleken dat het regelmatig voorkomt dat de nieuwsbrief niet wordt ontvangen, bijvoorbeeld door het overgaan naar een andere provider en daarmee het mailadres niet meer actueel is, of bij gebruik van een centraal mailadres, kunt u het beste de nieuwsbrief opvragen vanaf de LRP website.
Nu denkt u mogelijk: Dat kon toch voorheen ook al? En dat is natuurlijk waar.
Nieuw is dat zodra een nieuwe versie van de nieuwsbrief is verschenen, dit via een melding bij het inloggen in LRP kenbaar wordt gemaakt.
Onder het tabblad Instructies /nieuwsbrief treft u nu een knop aan waarmee u wordt doorgeleid naar de LRP website. Hier treft u de meest actuele nieuwsbrief aan, maar ook voorgaande nieuwsbrieven.
U kunt ervoor kiezen u af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief per mail (zie de link onderaan de nieuwsbrief), maar dat is geen verplichting.
 
Recente ontwikkelingen in LRP
Op 30 juni jl. is versie 3.2.11 in productie gegaan. We lichten er een paar verbeteringen uit.
Een volledig overzicht vindt u na het inloggen op tabblad Instructies / nieuwsbrief en op LRP-netwerk.
  • De persoons- en bijdragenstatistiek per eind juni is beschikbaar.
  • Door een strakke controle op doop- en belijdenisgegevens werden ‘dopen en belijdenissen’ nogal eens niet of met fictieve data opgenomen.  Om dergelijke ongewenste situaties te voorkomen, is de controle beperkt:  bij een onbekende datum hoeft u deze niet in te vullen. Vult u een datum in, dan mag deze niet voor de geboortedatum of in de toekomst liggen.
  • Een GBA-mutaties “briefadres” zorgde ervoor dat bij de geregistreerde direct de code Adres onbekend werd aangebracht. In veel situaties is dit niet wenselijk. Daarom is dit automatisme nu uit LRP gehaald. Handmatig kan deze code uiteraard nog steeds worden aangebracht.
  • Bij een herziening van de sectieindeling was het vaak bewerkelijk om een opgeheven sectie te verwijderen. Met name in tabblad “historie” stonden vaak nog geregistreerden die eerst (stuk voor stuk) verplaatst moesten worden. De lokaal beheerder heeft nu de mogelijkheid om (vanuit tabblad Sectie > Geregistreerden) in één keer personen naar een andere sectie te verplaatsen . Vervolgens kan de opgeheven sectie worden verwijderd.
 
Afsluiten boekjaar 2014
Begin augustus wordt het actiejaar van de fondsen over 2014 afgesloten.
Dat betekent dat u geen wijzigingen in dat boekjaar meer kunt aanbrengen en gedetailleerde gegevens niet meer toegankelijk zijn.
Indien u de gedetailleerde gegevens wenst te behouden, doet u er goed aan een export te maken van de betreffende fondsgegevens.
Deze export (in Excel) bevat alle gegevens van de Deelnemers van het betreffende boekjaar en kunt u bewaren op uw computer of op een ander medium.
U maakt deze export op eenvoudige wijze vanuit het boekjaar van het betreffende fonds via het tabblad Export.
 
Bijeenkomsten voor de bijdragenadministratie
In september van dit jaar organiseren wij op een aantal locaties verspreid over het land informatieve bijeenkomsten over de bijdragenadministratie. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om een toelichting te geven op de (nieuwe) mogelijkheden die LRP biedt voor bijvoorbeeld het organiseren van de Actie Kerkbalans.
Aan de orde komen allerlei onderwerpen die van belang zijn om een financiële actie in LRP in te richten. Speciale aandacht wordt gegeven aan het maken van een goede doelgroepselectie, gebruik van automatische incasso en het inlezen en de verwerking van bankafschriften.
Ook krijgt u informatie over de mogelijkheid om gemeenteleden gebruik te laten maken van een digitale vorm van toezeggen.
 
In de eerste week van juli ontvangen alle bijdragenadministrateurs en lokaal beheerders via de mail bericht over de exacte data en locaties.
Deze uitnodigingsmail wordt verzonden aan het mailadres dat u in LRP gebruikt als gebruikersnaam om in te loggen. Zorg er dus voor dat uw LRP-gebruikersnaam uw actuele mailadres bevat.
Indien dit niet het geval is kunt u uw lokaal beheerder vragen dit aan te passen.

NB: in de maanden oktober, november en december worden de LRP-spreekuren gehouden, waarop samen met u in een één-op-één gesprek een oplossing wordt gezocht voor de praktische vragen en problemen, bijvoorbeeld rond de actie kerkbalans 2017. U ontvangt daarvoor in de tweede helft van augustus een uitnodiging.
 
Wijziging bereikbaarheid ledendesk
De bereikbaarheid van de Ledendesk is gewijzigd.
De ledendesk is van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 12:00 uur en van 12:30 -16:00 uur bereikbaar.
 
Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, LRP-team.