Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 5, juni / juli 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief voor de maanden juni en juli. Met informatie over activiteiten m.b.t. uw diaconale werk in de gemeente. We vragen speciale aandacht voor de vier samenzangavonden in juni en juli, waar u van harte voor wordt uitgenodigd.
De volgende Nieuwsbrief zal rond 13 augustus verschijnen.
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst van juni / juli.

Inhoudsopgave

Gedicht

Goede God,
wees aanwezig
bij uw mensen
in handen die vasthouden
en verzorgen
in voeten die niet haasten
maar meegaan
richt ons op naar elkaar
en naar de ander
open onze ogen
om te zien de blik
in de ogen van de ander
om te horen de stem
achter wat wordt verteld.

uit: Medemens 1, p.21
tekst: Sjon Donkers

Noodhulp voor Nepal

Op 25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Kerk in Actie en ICCO hebben onmiddellijk via het internationale netwerk van ACT Alliance gewerkt aan noodhulp en wederopbouw. Ruim 60.000 mensen (12.318 gezinnen) in Nepal ontvingen de afgelopen weken voedselpakketten van ICCO en Kerk in Actie. Daarnaast kregen duizenden gezinnen dekens, stevige tentzeilen, hygiënepakketten en keukenspullen. Voor deze noodhulp ontving Kerk in Actie vanuit de kerken tot nu toe al ruim 85.000 euro. Heel hartelijk dank!
De inwoners van Nepal zijn na 2 weken opnieuw opgeschrikt door een tweede zware aardbeving. Kerk in Actie blijft daarom noodhulp geven aan de slachtoffers in Nepal.

Scriba ds. Arjan Plaisier bezoekt Lampedusa

Lampedusa is een prachtig vakantie-eiland. Toch zullen weinig mensen bij Lampedusa aan vakantie denken. Lampedusa is voor vluchtelingen de deur naar Europa, weg uit de brandhaarden van geweld en dreiging, op weg naar veiligheid en een nieuwe toekomst. Maar Lampedusa is ook het eiland waar al zo vaak de lijken aanspoelden. Scriba ds. Arjan Plaisier bezocht samen met vluchtelingenspecialist Geesje Werkman een vluchtelingenproject van de kerk op het eiland. Twee medewerkers van de Italiaanse protestantse kerken wonen op het eiland voor het project 'Mediterreanean Hope'. Zij inventariseren
de vluchtelingenstromen op de Middellandse Zee, en hebben onder andere een opvanghuis voor gestrande minderjarige vluchtelingen op Sicilië. “Een oplossing voor het gigantische vraagstuk van een continent op drift en een wereld vol brandhaarden hadden zij niet en die heeft niemand. Maar wanneer zich overal in de wereld rampen voltrekken, zouden wij dan volstaan met het verhogen van de dijken en het versterken van de muren?” Op www.kerkinactie.nl/actueel vindt u een verslag van de reis.
U bent van harte welkom op een van de vier samenzangavonden, die de Protestantse Kerk in Nederland organiseert in het kader van haar 10 jaar bestaan. Het doel van de avonden is om samen te zingen, geïnspireerd te worden door ons gezamenlijk geloof en kennis te maken met het werk van Kerk in Actie. Het thema ‘Geloof, hoop en liefde’ staat centraal. Muzikale medewerking wordt verleend door diverse plaatselijke koren en soliste Sharon Kips. Met medewerking van ds. H. van Ark. Tijdens de avond zal er aandacht zijn voor het werk van Kerk in Actie voor Syrische en Irakese vluchtelingen. U bent welkom op:
- 11 juni Grote Kerk te Apeldoorn;
- 12 juni Martinikerk te Sneek;
- 3 juli Nieuwe Kerk te Katwijk;
- 4 juli Augustijnenkerk te Dordrecht.
Aanvang: 19.30 uur (einde rond 21.00 uur). 
De toegang is gratis. Voor meer informatie en reserveringen zie www.zingenindekerk.nl.

Voorbeden gevraagd

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. U kunt ook bidden voor diverse projecten die wij steunen. Wilt u zelf een voorbede voor een land of regio naar ons sturen? E-mail uw gebed dan naar de webredactie: webredactie@kerkinactie.nl.

We bidden voor de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal. We hebben de beelden op tv gezien van de ingestorte huizen, van de levenloze lichamen die onder het puin vandaan werden gehaald en van radeloze overlevenden. We bidden U om deze mensen bij te staan. Geef hen de kracht, moed en het vertrouwen in de toekomst. Dat wij hen tot steun mogen zijn.

We bidden voor de vluchtelingen die de oversteek naar Europa wagen. Zovelen van hen verdrinken in de Middellandse Zee. Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel doden. Voor Uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die oorlog ontvluchtten. Houd hun namen geschreven in Uw hand.

Kerk in Actie en de Sociale Alliantie

Kerk in Actie is lid van de Sociale Alliantie die plaatselijke groepen ondersteunt bij het bestrijden van de armoede. De Sociale Alliantie heeft een petitie opgesteld met mogelijkheden die burgerlijke gemeenten hebben om de armoede onder hun inwoners maximaal te bestrijden. Met alle nieuwe taken die gemeenten nu hebben, is het actueler dan ooit om te zorgen dat daarbij een goed armoedebeleid en een optimale lokale solidariteit worden gewaarborgd. De petitie biedt daarvoor nuttige handvatten, met 10 belangrijke punten voor beleid. De petitie is gestuurd naar de beleidsverantwoordelijken van alle gemeenten. Plaatselijke kerken kunnen de petitie ook gebruiken om in gesprek te gaan met de lokale politiek en daar hun eigen ervaringen aan toevoegen. Kijk op www.socialealliantie.nl voor meer informatie en download de petitie.

Literatuurstudie ‘Verborgen leed’

‘Verborgen leed. Een literatuurstudie over financiën van Nederlandse huishoudens, schuldhulpverlening en schuldpreventie’, brengt de financiële positie van Nederlandse huishoudens in kaart, maar ook de wijze waarop Nederlanders zelf hun financiële positie ervaren en hoe zij daarmee omgaan. Geschreven in opdracht van de Vereniging SchuldHulpMaatje, door Gerrit Kadijk van ISOFA, een lokale diaconale organisatie verbonden aan SchuldHulpMaatje waarin Kerk in Actie participeert.
Verborgen Leed doet aanbevelingen voor een mogelijke aanpak van vroegsignalering en preventie om zo de groeiende schuldenproblematiek een halt toe te roepen. Een van de constateringen in het rapport is dat spreken over geld het laatste taboe is in Nederland. Wanneer mensen eerder over hun financiële problemen zouden spreken en om hulp vragen, nam het aantal problematische schulden beslist af. SchuldHulpMaatje wil met haar specifieke aanpak een bijdrage leveren aan het doorbreken van dit taboe. Kijk op www.schuldhulpmaatje.nl om het rapport te downloaden.

Opvoeden en opgroeien in armoede

Maar liefst een op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede. Veel van hen doen niet volwaardig mee in de samenleving. In veel gevallen leidt armoede tot sociale uitsluiting en achterstand die nauwelijks meer in te halen zijn. Skanfonds is op zoek naar projecten die zich inzetten voor kinderen. Organisaties die een bijdrage leveren aan betere kansen voor kinderen in armoede kunnen een projectvoorstel indienen. In 2015 ondersteunt Skanfonds de 18 beste projecten. Van stichtingen of verenigingen die zich richten op kind én gezin. Het kan dan gaan om hulp bij het opvoeden of het organiseren van sociale steun. Om het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen. En om het bevorderen van ontwikkelingskansen. Meer informatie over de inhoud, voorwaarden en criteria van het programma‘ opvoeden en opgroeien in armoede’ is beschikbaar via de website www.skanfonds.nl/armoede.
 

Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Tijdens de zomer zijn er vier vakantieweken voor mensen met een licht verstandelijke beperking in vakantiehotel De Werelt in Lunteren. Tijdens de vakantie zijn er vrijwilligers aanwezig die de gasten kunnen begeleiden bij recreatieactiviteiten zoals winkelen, wandelen en fietsen. Er worden leuke uitjes gepland zoals een bezoek aan een museum en een boottocht. Gasten kunnen mee met een huifkartocht door de bossen en met een elektrisch treintje van de omgeving genieten. Ook zijn er avonden met muziek, zang en dans. Kortom, een gevarieerd programma. We verwachten dat de vakantiegasten (eventueel met rollator) binnenshuis kunnen lopen, geen
aangepaste hotelkamer nodig hebben en goed in een groep kunnen functioneren. De vrijwilligers kunnen begeleiding geven bij de lichte persoonlijke zorg en bij gebruik van medicatie. Kent u mensen uit uw kerk of omgeving voor wie deze vakantie een aanrader is, wilt u hen dan hierop wijzen? Tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl en www.hetvakantiebureau.nl.

Vakanties voor eenoudergezinnen

In samenwerking met Hetvakantiebureau.nl organiseert YCamps vakantieweken voor eenoudergezinnen. Speciaal voor alleenstaande ouders die de zorg voor de kinderen hebben. Deze vakanties zijn er voor de ouders om even lekker te ontspannen en even te ontsnappen aan de dagelijkse routine. Voor de kinderen wordt er van alles georganiseerd door de vrijwilligers. De kosten van deze vakanties worden zo laag mogelijk gehouden. Voor meer informatie en reservering: http://ycampseenoudervakanties.nl/eenoudervakanties.

Verlof Inge Landman

In januari 2016 is Inge Landman, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie, voor studieverlof in Nederland. Sinds januari 2015 is theologe Inge Landman uitgezonden naar Colombia. Via het IMCOL, de Mennonietenkerk in Colombia, is zij betrokken bij het oecumenische project ‘Geloven in verzoening’. Inge rust onder meer studenten aan het Doopsgezinde Seminarie toe, om processen van verzoening en vergeving op gang te brengen in gemeenschappen, die getekend zijn door extreem geweld, trauma’s en wantrouwen. Van 10 tot en met 17 januari 2016 is Inge beschikbaar voor (s)preekbeurten en gemeente-avonden. Wilt u meer over haar werk horen? Neem dan contact op met Lin Tjeng, e-mail: Lin.Tjeng@icco-cooperation.org, met de gewenste datum en locatie. In overleg wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.
 

Intercultureel bijbellezen, wat is dat?

Bijbellezen met mensen aan de andere kant van de wereld is een inspirerende ervaring! Het maakt verschil of u de Bijbel leest als inwoner van Nederland, of als iemand uit een land met een heel andere cultuur. Andere opvattingen, ervaringen en achtergronden maken dat nieuwe aspecten van een bijbelgedeelte oplichten. Het is boeiend en inspirerend om te zien wat een bijbelverhaal betekent voor mensen met een andere culturele achtergrond. Vragen van mensen uit een andere cultuur kunnen u een spiegel voorhouden. Samen bijbellezen verbindt u met christenen wereldwijd. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat intercultureel bijbellezen precies inhoudt, is er een film gemaakt. Deze is te zien via www.kerkinactie.nl/icb.

Kerk in Actie boekenleggers

Wij geloven in delen. Dat kan met deze boekenlegger van Kerk in Actie. Verras iemand in uw gemeente met deze boekenlegger! Deze kan bijvoorbeeld goed gebruikt worden in het liedboek. Op de achterkant staat een gedeelte van het Kerk in Actie lied, ter inspiratie. Wij geloven in delen. Dat kan met deze boekenlegger van Kerk in Actie. Verras iemand in uw gemeente met deze boekenlegger! Deze kan bijvoorbeeld goed gebruikt worden in het liedboek. Op de achterkant staat een gedeelte van het Kerk in Actie lied, ter inspiratie. In één setje vindt u 10 boekenleggers. Ze zijn te bestellen via de webwinkel, www.pkn.nl/webwinkel.

 

Geef voor zorgeloze vakanties

14 juni 2015, collecte Nieuw Roosevelthuis
Al vele jaren biedt het Roosevelthuis in Doorn aan mensen, die wegens ziekte of lichamelijke en/of sociale beperking niet zelfstandig weg kunnen, de mogelijkheid om te genieten van een diaconale vakantieweek. Ook hun mantelzorgers zijn hier van harte welkom voor een ontspannen week. Het Roosevelthuis is na 45 jaar aan vervanging toe en er is geld nodig voor de inrichting: aangepaste kamers met een speciaal bed, een tillift en een goede douche, rolstoelen, duo-fietsen voor een uitstapje naar het bos. Met de opbrengst van de collecte op 14 juni kunnen de gasten straks in het nieuwe Roosevelthuis genieten van een mooie vakantie. Meer informatie over deze collecte op: www.protestantsekerk.nl/roosevelthuis. Een folder kunt u bestellen via: www.protestantsekerk.nl/webwinkel.
 

Vakonderwijs: toekomst voor weduwen

16 augustus 2015, collecte Kerk in Actie, Zending
In Nigeria behoren de weduwen tot de allerarmsten in het land. Na het overlijden van hun echtgenoot worden de eigendommen van het gezin toegewezen aan de familie van de man. De vrouw blijft zonder bezit achter. Omdat vrouwen vaak geen opleiding hebben gehad, lijkt hun toekomst uitzichtloos. De vrouwenvereniging van de Kerk van Nigeria helpt de weduwen door hen korte vakopleidingen aan te bieden, zodat ze een nieuw leven kunnen opbouwen. Na de opleiding ontvangen de vrouwen een microkrediet om zelfstandig van start te gaan als secretaresse, naaister of breister. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Kerk van Nigeria van harte. Het is bijzonder werk, omdat het gedragen wordt vanuit de doelgroep: vrouwen voor vrouwen. De collecte is bestemd voor dit zendingswerk in Nigeria en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Meer informatie over deze collecte op: www.kerkinactie.nl/collecte. De automatische bestellingen worden eind juni verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via www. protestantsekerk.nl/webwinkel of per e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Zendingserfgoedkalender 2016

Ook in 2016 is de Zendingserfgoedkalender weer beschikbaar. In deze kalender staat de verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal. Voor 2016 zijn dat afbeeldingen uit de Jesus Mafa-serie uit Noord-Kameroen. Bijbelverhalen uit het leven van Jezus werden nagespeeld door christenen van de Mafa, een stam in het noorden van Kameroen. Hiervan
zijn platen geschilderd: het leven van Jezus in Afrikaans gewaad. De kalender geeft daarnaast informatie over het land, haar geschiedenis en de kerken die er present zijn. De Zendingserfgoed-
kalender 2016 kost € 9 per stuk. Commissies en diaconieën kunnen bij bestellingen vanaf 10 stuks (te verzenden aan één adres) exemplaren bestellen tegen een gereduceerde prijs van € 6 per stuk. Het verschil kunnen commissies voor hun werk gebruiken. Bestellen en info op: 
www.zendingserfgoed.nl/kalender-2016.

Kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid in Parijs

De snelle opwarming van de aarde begint haar tol te eisen. Onlangs lieten de orkanen, die de Filippijnen (2014) en Vanuatu (2015) troffen, een spoor van vernieling en verwoeste levens na. Het is onverteerbaar dat vooral mensen die weinig aan opwarming hebben bijgedragen het slachtoffer worden van rampen. Kerken willen de stem zijn van deze mensen én ook van de volgende generaties. Die stem wordt hoorbaar voor en tijdens de internationale klimaatconferentie van Parijs, december 2015. Ook in Nederland dringen kerken samen erop aan dat de klimaatverandering beheerst moet worden.
Wij roepen u op om op 6 september, Scheppingszondag, in de diensten aandacht te besteden aan de klimaatproblematiek. Op vijf verschillende plaatsen worden in de weken daarna korte pelgrimages georganiseerd. U kunt één of twee dagen meelopen. Deze pelgrimage-weekenden staan in het teken van verschillende aspecten van de klimaatverandering. Op 24 oktober lopen we samen langs vijf kerken in Utrecht. In de kerken worden korte presentaties georganiseerd. Samen met gelovigen uit heel de wereld kunnen belangstellenden op 3 december deelnemen aan een oecumenische dienst in de Nôtre Dame en op 6 december aan een grote mars in Parijs.

Kerk in Actie Jaarverslag 2014

Wat gebeurde er in 2014 bij Kerk in Actie? Waar is uw geld terechtgekomen? Het Jaarverslag 2014 geeft een helder antwoord op deze vragen. U leest hierin bijvoorbeeld over de nieuwe uitgezonden medewerkers in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika en over Dianda Naomi uit Burkina Faso, het gezicht van de 40dagentijdcampagne 2014, die samen met 32 vrouwen een inkomen verwerft door zeep te maken. Ook wordt duidelijk hoe het programma Stop Kinderarbeid in de praktijk werkt en wat noodhulp inhoudt in bijvoorbeeld Irak, Zuid-Soedan en Madagascar. En het werk in Nederland wordt belicht, zoals het programma Zorgzame Kerk en de klacht tegen de Nederlandse Staat op het gebied van de opvang van vluchtelingen. In het jaarverslag leest u ook waarom 2014 een spannend jaar was en welke nieuwe beleidskeuzes Kerk in Actie heeft gemaakt. Kijk op www.kerkinactie.nl/jaarverslag.
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden