Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 17, nummer 6, augustus/september 2016
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Bijgaand ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief augustus/september 2016. Boordevol met informatie en activiteiten voor de komende maanden. Graag wijzen we op de berichtgeving over de Actieweek 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'  en de 121e Landelijke Diaconale Dag.
Klik hier voor de pdf versie van de Nieuwsbrief augustus/september en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Voor hen die verloren lopen

God, wij vragen U:
vind hen die verloren lopen,
die, gescheiden van hen van wie ze houden,
over grenzen moeten gaan,
uit hun land en weg van hun geboortegrond
die niet meer weten waarheen.
Vind hen, God,
gij die altijd hen die verloren raakten, zoekt
en beschermt zoals een kloek haar kuikens.

God, wij vragen U:
laat hen die onder ons wonen,
die zich vervreemden voelen, ontworteld,
een veilige woonplaats vinden,
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd
hun vaardigheden worden erkend
zodat ze zonder vrees kunnen leven.
laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn
open ons hart voor hen.

Uit: Medemens4
 

18-25 september: Actieweek 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 13 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Kerk in Actie luidt de noodklok voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Daarom organiseert Kerk in Actie namens u een actieweek van 18 t/m 25 september. Op www.kerkinactie.nl/actieweek leest u hoe u als plaatselijke gemeente kunt meedoen.

Landelijke Diaconale Dag 2016

Kerk in Actie organiseert op 19 november 2016 de Landelijke Diaconale Dag voor alle diakenen, zwo- en zendingscommissieleden, vrijwilligers en predikanten van de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk. Thema: ‘Meer dan een dak boven het hoofd. Geloven in delen’. Een mooie gelegenheid voor verdieping, inspiratie en ontmoeting. Komt u ook? Ook dit jaar kunnen predikanten gratis mee met hun diakenen. Via www.kerkinactie.nl/ldd2016 kunt u zich aanmelden voor de Landelijke Diaconale Dag. De deelnemersprijs bedraagt € 32,50 per persoon. Wie zich voor 24 oktober opgeeft, betaalt € 30,00 per persoon. Locatie en tijd: Beatrixtheater Utrecht, 19 november 10.00-16.00 uur. Download hier de informatiefolder.

Ding mee naar Nationale Eenzaamheid Prijs 2016

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de lokale aanpak van eenzaamheid. Heeft u een lokale activiteit ontwikkeld waarmee eenzaamheid wordt voorkomen of verminderd? En is uw burgerlijke gemeente daar op een of andere manier bij betrokken? Ding dan nu mee naar de Nationale Eenzaamheid Prijs 2016 en maak kans op 5.000 euro. De Nationale Eenzaamheid Prijs is een initiatief van Coalitie Erbij (waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) i.s.m. de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS en brengt goede voorbeelden van activiteiten tegen eenzaamheid in beeld. Lees verder over de Nationale Eenzaamheid Prijs en de beoordelingscriteria voor inzenden op http://www.samentegeneenzaamheid.nl/week-tegen-eenzaamheid/nationale-eenzaamheid-prijs-2016.

Statement Europese Kerken over hulp aan vluchtelingen

In Lunteren kwamen kerken uit heel Europa bijeen om te praten over de situatie en de hulp aan vluchtelingen. Het statement dat voortvloeide uit deze conferentie van Wereldraad van Kerken, Conferentie van Europese Kerken, Churches Commission for Migrants in Europe ( CCME) en de Protestantse Kerk in Nederland is te lezen op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/06/kerken-europa-moeten-stem-laten-horen-over-lot-vluchtelingen.

Scheppingszondag 4 september

De eerste zondag van september is het weer Scheppingszondag! Christenen wereldwijd besteden op deze dag aandacht aan de zorg voor de schepping. Doet uw kerk ook mee? Dat kan door lezingen, liederen en gebeden, maar ook heel praktisch. Een fairtrade ontbijt of lunch, een wandeling waarbij biodiversiteit centraal staat, een gezamenlijke dienst met een ‘groene kerk’ uit de buurt, aandacht geven aan een ‘klimaatproject’ overzee, samen afval prikken… Naar aanleiding van de Klimaatloop vorig jaar is een handreiking opgesteld vol (liturgie)suggesties. Deze vindt u op https://www.kerkinactie.nl/agenda/scheppingszondag-2.

Publieksmiddag 'Werk en welvaart van morgen'

De publieksmiddag vindt plaats op woensdagmiddag 14 september in de Bergkerk te Amersfoort. De hoofdlezing wordt gehouden door bisschop Gerard de Korte, bisschop-referent voor kerk en samenleving. De predikanten Dick Couvée (Pauluskerk, Rotterdam) en Ruben van Zwieten (Zuidas, Amsterdam) worden geïnterviewd over hoe zij in de verschillende circuits van hun werk de thematiek tegen komen. Het programma wordt afgesloten met het aanbieden van de gelijknamige publicatie 'Werk en welvaart van morgen' aan ChristenUnie-politica Carola Schouten (2e Kamerlid en lid van de vaste Kamercommissie voor arbeidsmarktbeleid) en haar reactie op de publicatie. Moderator van de middag is Hillie van de Streek. De middag start met inloop om 13.30 en eindigt om 17.00. Voor verdere informatie en programma zie www.raadvankerken.nl/activiteit/314/wer_en_welvaart. Opgave via rvk@raadvankerken.nl. Deelname is gratis.

Studiedag kerken en WMO

U bent van harte welkom op de jaarlijkse studiedag Kerken en Wmo die Kerk in Actie samen met de Federatie van Diaconieën organiseert op vrijdag 30 september a.s. Prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, praat ons bij over de pilots Zorgzame Kerk. De voorlopige uitkomsten zijn bemoedigend, maar er liggen ook uitdagingen en vragen. We zijn op enkele plaatsen gaan filmen en geven u graag een kijkje in de praktijk. Ds. Karin van de Broeke, synodevoorzitter van de Protestantse Kerk, reflecteert op de uitkomsten van deze tweede evaluatie. Daarna zijn er twee workshoprondes (vijf workshops); u kunt dus intekenen op twee workshops. Vrijdag 30 september 2016, 10.00 – 15.00 uur in het Protestants Landelijk Dienstencentrum Utrecht. Kosten: 15 euro. U kunt zich aanmelden via www.kerkinactie.nl/studiedagwmo.

Conferentie  Armoede en kinderen

7 oktober, Fontein, Goudenregenstraat 77, Leeuwarden,10 -  16 uur
De Arme Kant van Fryslân organiseert een conferentie voor diakenen, pastores en belangstellenden, om de gevolgen van armoede voor kinderen onder de aandacht te brengen.  In Fryslân is de armoede de laatste jaren alleen maar toegenomen.  Armoede leidt vaak tot isolement en een negatief zelfbeeld. Op 7 oktober is er aandacht voor de bijdrage van kerken, samenwerking met de burgerlijke gemeente en manieren om kinderen te betrekken bij sociale activiteiten.
Wethouder Harry van der Molen, (armoedebeleid, Leeuwarden), Coby van der Kooi, (medewerkster Kinderombudsman), ds Karin van de Broeke (voorzitter protestantse synode) lichten in hun bijdragen toe wat werkt en hoe we dat bereiken. In workshops kunt u o.a. kennismaken met een spel voor basisschoolkinderen, successen van een Kledingbank of het kindpakket voor gemeenten.
Aanmelden (verplicht!) via http://armekantfryslan.nl. Deelname is kosteloos, Informatie bij Door-Elske Cazemier, gemeenteadviseur, 06-15139975, d.cazemier@protestantsekerk.nl.

Ontmoetingsdag Rudolphstichting

Op zaterdag 1 oktober 2016 bent u van harte welkom op de Ontmoetingsdag in Jeugddorp De Glind. De Rudolphstichting vertelt diaconieën en donateurs graag over het werk dat landelijk en in De Glind wordt gedaan. U krijgt u een rondleiding door het Jeugddorp en gaat op bezoek bij een gezinshuis. Diakenen en ZWO-leden zijn van harte welkom, en neem gerust een gezinslid of een geïnteresseerd gemeentelid mee! Meer informatie en aanmelden op www.rudolphstichting.nl/ontmoetingsdag.
De Rudolphstichting, binnenlands project van Kerk in Actie, is actief op 2 gebieden: in Jeugddorp de Glind  vinden ruim honderd uithuisgeplaatste kinderen en kwetsbare kinderen uit de regio een veilige leefomgeving waar zij kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast zet de Rudolphstichting zich landelijk in voor het bevorderen van het ínhuisplaatsen van kinderen en jongeren in gezinshuizen.

Kom ook naar de GroeneKerkendag op 8 oktober!

Op 8 oktober viert de GroeneKerkenactie haar lustrum met de vijfde GroeneKerkendag. Ook op deze dag zal er weer volop ruimte zijn voor inspiratie en ontmoeting, met deskundige sprekers, inspirerende workshops en praktische tips. Is uw kerk al groen, of overweegt u een groene kerk te worden? In beide gevallen bent u van harte welkom op de GroeneKerkendag! Houd voor meer informatie over sprekers, workshops en aanmelden de website in de gaten: www.groenekerken.nl/groenekerkendag.

Kom naar een regionale inspiratieavond!

Samen met andere diakenen, ZWO-, zendingscommissieleden vormt u de kerk in actie. Dan is het extra  mooi om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen, te horen over speciale thema’s of projecten en u te laten informeren over nieuwe mogelijkheden om in actie te komen. Dat kan tijdens een van de regionale inspiratieavonden die worden georganiseerd of een classicale vergadering die plaatsvindt. Kijk op www.kerkinactie.nl/inspiratieavonden voor een avond bij u in de buurt en meld u aan.

Mee op reis naar Zuid-Afrika en Myanmar?

Sinds 2016 organiseert Kerk in Actie twee keer per jaar een reis voor 50-plussers. Zo kunnen gemeenteleden en donateurs kennismaken met het werk dat zij via Kerk in Actie steunen. In 2017 staan er twee reizen gepland naar projecten, die in de 40dagentijd 2017 centraal staan. Attendeer uw gemeenteleden op deze mogelijkheid, bijvoorbeeld via het kerkblad. Of reis zelf met ons mee. Eind februari 2017 kunnen 50-plussers tien dagen mee op reis naar Zuid-Afrika. In de 40dagentijd kunnen zij hun ervaringen delen in hun kerk. Najaar 2017 organiseren we een reis naar Myanmar. Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen voor meer informatie of stuur een email naar reizen@kerkinactie.nl. Kerk in Actie organiseert ook gemeentereizen op maat.

Help mee de asielopvang voor kinderen te verbeteren!

De Werkgroep Kind in azc heeft eind mei het stappenplan Zó kan het ook! gepresenteerd, met vijf stappen om te komen tot een verbetering van de asielprocedure en opvang voor gevluchte kinderen. De werkgroep is op zoek naar goede voorbeelden of ideeën hoe de asielopvang zodanig ingericht kan worden dat kinderen echt kind kunnen zijn. Heeft u een goed voorbeeld van hoe het vele verhuizen van kinderen te beëindigen? Hoe de voorzieningen op de locaties kunnen verbeteren? De goede voorbeelden en ideeën dienen als advies aan de overheid en als inspiratie voor andere scholen, zorginstellingen, COA locaties, gemeenten etc. Stuur uw idee of goede voorbeeld naar: info@kind-in-azc.nl

Meld activiteiten voor vluchtelingen bij StayHuman.nu

Kerk in Actie ondersteunt de coalitie Stay Human. De coalitie bestaat uit organisaties die samen opkomen voor een menselijk en respectvol geluid in het publieke vluchtelingendebat. Stay Human is een oproep aan iedereen om vluchtelingen altijd te blijven zien én te benaderen als mensen. Ondanks vragen en bezorgdheid. Ook om respectvol om te gaan met iedereen die een ander standpunt inneemt over vluchtelingen. Daarnaast laten we mensen en organisaties mogelijkheden zien om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.
Op de website www.stayhuman.nu staan initiatieven die antwoord geven op de vragen die leven. De campagne roept op om een actie door, voor, met of over vluchtelingen aan te melden op stayhuman.nu. Kerk in Actie roept plaatselijke kerken op hun activiteiten aan te melden. Aanmelden kan via: www.stayhuman.nu/activiteit-inzenden/.

Armoedebestrijding middels een kerkelijk noodfonds

Op meer dan 100 plekken in Nederland is er al een (inter)kerkelijk noodfonds. Zo’n noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in armoede en werkt heel laagdrempelig. De meeste noodfondsen zijn interkerkelijk en werken samen met de voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het Maatschappelijk Werk. Een noodfonds blijkt ook een goede manier te zijn om contacten te leggen en te onderhouden met de lokale overheid, om zo te overleggen, naar elkaar door te verwijzen en knelpunten aan de orde te stellen.
Kerk in Actie biedt tot en met november 2016 diaconieën gratis informatie en begeleiding aan als zij een nieuw kerkelijk noodfonds willen starten. Wilt u informatie? Of een oriënterend gesprek? Meld u zich dan bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl. Zij behartigt armoedebestrijding namens Kerk in Actie.

Sirkelslag KIDS: Geef liefde

Sirkelslag KIDS wordt dit jaar op 18 november georganiseerd en is daarmee een mooie en creatieve start van de Adventsperiode. Inhoudelijk sluit Sirkelslag dit jaar aan bij het thema van de Kerk in Actie Kerstcampagne ‘Geef liefde’ en bij Kind op Zondag.
Sirkelslag speel je met jouw groep tegen duizenden andere kinderen. Je zit met je eigen groep bij elkaar in je kerk. Van te voren weet je niet welke opdrachten uitgevoerd moeten worden. Het enige dat je weet, is dat duizenden andere kinderen klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep. Doe ook mee! www.sirkelslag.nl/kids.

Gezellig op vakantie in ‘donkere maanden’!

Van oktober tot en met december zijn de moeilijke maanden voor veel senioren. Hetvakantiebureau.nl organiseert voor hen in die periode vakantieweken met een afwisselend programma en veel gezelligheid. Helpt u deze senioren aan een gezellige week?
In oktober kunnen Mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie, vakantie vieren in Dennenheul in Ermelo. In november en begin december kunnen senioren met lichte zorg op vakantie in Nieuw Hydepark in Doorn. En zij kunnen Kerst vieren in De Werelt in Lunteren, De Heerenhof in Mechelen of in Dennenheul in Ermelo. Oud & Nieuw is zowel beschikbaar in De Werelt voor senioren met lichte zorg als voor mantelzorgers en hun partner met dementie, en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Senioren met lichte zorg en mensen met een visuele beperking kunnen Oud&Nieuw vieren in Dennenheul.
Meer informatie via info@hetvakantiebureau.nl, tel. (0318) 48 66 10 of www.hetvakantiebureau.nl. Ook (zorg)vrijwilligers nodigen wij uit te reageren voor deze periode!

Lesbrief Vredesweek

Voor  de Vredesweek in september heeft PAX i.s.m. GVO/HVO een lesbrief opgesteld. De centrale elementen verbinding, ontmoeting en een ander als mens zien, zijn uitgewerkt in verschillende verhalen en creatieve werkvormen. Het bijzondere aan deze lesbrief is dat deze ontstaan is vanuit vijf verschillende levensbeschouwingen: humanisme, katholicisme, protestantisme, islam, hindoeïsme. Op zich dus al een project van verbinding. De lesbrief is geschikt voor het basisonderwijs, maar ook goed te gebruiken voor bijvoorbeeld een kindernevendienst. U kunt deze lesbrief bestellen bij PAX.

Projecten gezocht voor kinderen in armoede

Ruim 1 op de 9 kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Deze kinderen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek. Vaak leidt armoede tot achterstand die nauwelijks is in te lopen. Zes jaar lang zet Kansfonds zich in om meer aandacht te genereren voor opgroeien in armoede. Dat doet ze niet alleen met geld, maar ook door krachten en inzichten te bundelen. Kansfonds financiert tot 2018 circa 50 projecten, die elk € 50.000 krijgen, gespreid over drie jaar. De deelnemende projecten krijgen volop de kans te leren van elkaar, en zicht te krijgen op de opbrengsten van de projecten. Kansfonds is momenteel op zoek naar geschikte projectvoorstellen. Meer info: https://www.kansfonds.nl/versneller/armoede.
Misschien wel meer dan ooit zal de Micha Cursus een vaste plek moeten hebben in ons gemeente van Christus zijn. Als u daar aandacht aan wilt geven: kijk dan op onze website: www.Michanederland.nl/cursus. Er worden dit 5 informatieavonden gehouden in het najaar van 2016:    
31-aug:  Apeldoorn , Eglantierlaan 202, De Drie Ranken
8-sep: Hoofddorp, Lunenburgdreef 70, De Lichtkring    
27-sep: Maurik, Kerkplein 8, Verenigingsgebouw     
8-nov: Hoogeveen, Zuidwoldigerweg 32, De Vredehorst  A
15-nov: Numansdorp, Torenstraat 16, Ver. Gebouw NHK         
Laat u informeren hoe in uw gemeente de vragen van Gods doen en Recht Doen niet alleen bespreekbaar gemaakt kunnen worden maar ook praktisch in zicht kunnen komen!
Nadere informatie: Dick van Dijk, d.van.dijk@protestantsekerk.nl.

Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal

16 oktober 2016, collecte Werelddiaconaat
In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond beschikbaar. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. Met steun van Kerk in Actie zet partnerorganisatie ICFON zich in voor betere voedselproductie. Daardoor verbeteren ook de levensomstandigheden. Via ICFON krijgen dorpsbewoners landbouwtrainingen. Ze leren om braak-liggende grond te bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwmethoden om hun opbrengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit aan te schaffen, zodat ze bijvoorbeeld geiten kunnen fokken. De collecte op 16 oktober is bestemd voor ICFON en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Bouwen aan vrede in Nigeria

30 oktober 2016, collecte Hervormingsdag
De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. Partnerorganisatie JPRM brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims zetten zich in voor de ontwikkeling van hun dorp, bijvoorbeeld door gezamenlijk een waterput te slaan of een weg aan te leggen. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien bij JPRM terecht om te leren lezen en schrijven en om spaargroepen op te zetten. Dankzij de samenwerking ervaren de dorpsbewoners saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Daardoor ontstaat een veiliger leefklimaat en is er meer welvaart en ontwikkeling. De collecteopbrengst is bestemd voor JPRM en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Materiaal: bij de Kerk in Actie collecte zijn folders beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondiging en een PowerPoint zijn te vinden op www.kerkinactie.nl/collecte of www.protestantsekerk.nl/collecterooster.

Bestellen collectemateriaal 2017

Vanaf nu is het mogelijk om uw collectemateriaal te bestellen voor de collecten in 2017 voor het werk van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. De gratis collectematerialen zijn bedoeld om het werk van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie goed bij uw gemeente-leden onder de aandacht te kunnen brengen. Om kosten te besparen vragen we u om uw bestelling rechtstreeks via de webwinkel te laten lopen via www.webwinkel.pkn.nl/collectemateriaal2017. U heeft hierover in augustus per post en/of e-mail informatie ontvangen. In die berichtgeving staat een korte toelichting over de te volgen procedure. Met vragen kunt u terecht bij de Servicedesk, telefoon (030) 880 18 80 of via servicedesk@kerkinactie.nl.
Uitgangspunt voor het bestellen is het Landelijke collecterooster 2017 zoals dat in Kerkinformatie juli/augustus is gepubliceerd en te vinden is op www.protestantsekerk.nl/collecterooster2017.

Zing het collectelied!

Het thema van de Kerstcampagne 2016 is ‘Geef liefde’. Centraal staat het Kerk in Actieproject voor gehandicapte kinderen in Pakistan. Kind op Zondag, de methode voor kindernevendienst en zondagsschool, sluit aan bij dit project. Elke week vertelt de duif Rainbow de kinderen wat ze in haar zoektocht over de wereld heeft meegemaakt in Pakistan. Kinderen kunnen in de kerk en thuis meedoen aan het project ‘Maak het mee!’. Het bijpassende collectelied kunt u in de deze periode wekelijks in uw kerk zingen. Een goed diaconaal idee voor de kinderen van uw kerk! Kijk op www.kindopzondag.nl.
Bij Kerk in Actie kunt u gratis voor alle kinderen placemats bestellen die aansluiten bij dit project. Ook is er voor de kindernevendienst of zondagsschool een grote duivenspaarpot te verkrijgen. Bestel deze op www.kerkinactie.nl/kerst. Dit is een initiatief van Kids in Actie: de kinderclub van Kerk in Actie die kinderen betrekt bij diaconaat. www.kerkinactie.nl/kids.
 

Verlof Martina Fraanje

Vanaf 15 december 2016 tot en met januari 2017 is Martina Fraanje op verlof in Nederland. Sinds januari 2015 is Martina uitgezonden door Kerk in Actie naar Guatemala. Bij partnerorganisatie CEDEPCA, het Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika, geeft  ze lessen en workshops contextuele theologie. Dit doet ze onder andere met de methode Contextueel Bijbellezen.
Martina is tijdens haar verlof beschikbaar voor (s)preekbeurten en gemeente avonden op de volgende data: zondag 18 dec, zondag 8, woensdag 18 en donderdag 19 januari. Wilt u haar op een van deze data uitnodigen in uw gemeente? Neem dan voor 15 oktober 2016 contact op met Lin Tjeng, Lin.Tjeng@icco-cooperation.org, In overleg wordt dan gekeken naar de mogelijkheden.

Verlof Inge Landman

In januari 2017 is Inge Landman op kort verlof in Nederland. Sinds januari 2015 is zij uitgezonden naar Colombia, waar zij betrokken is bij het project ‘Geloven in verzoening’. Samen met collega’s van partnerorganisatie IMCOL bezoekt Inge gemeenschappen die leven in conflictsituaties. Via de methode Contextueel Bijbellezen worden Bijbelteksten besproken rond thema’s van verzoening: wat heeft de Bijbel te zeggen als je dagelijks leeft met angst en onrecht? Dit helpt mensen om hun situatie te analyseren en hun positie te versterken.
Tijdens haar verlof in januari is Inge beschikbaar voor (s)preekbeurten en gemeenteavonden op zondag 8, woensdag 18, donderdag 10 en zondag 22 januari. Als u haar wilt uitnodigen in uw gemeente, neem dan voor 15 oktober 2016 contact op met Lin Tjeng, Lin.Tjeng@icco-cooperation.org.

Verlof Hanna Wapenaar

Hanna Wapenaar is sinds januari 2015 uitgezonden door Kerk in Actie in Zuid Afrika. Ze werkt bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg. Daar helpt ze mee bij het organiseren en faciliteren van bijbelstudies in lokale gemeenschappen waar mensen worstelen met armoede, geweld, ziekte en stigmatisering. Hanna heeft veel ervaring met Contextueel Bijbellezen, een zeer inspirerende methode om met elkaar over onderwerpen in gesprek te komen die in de gemeente leven.
Van zondag 8 januari t/m zondag 22 januari is Hanna in Nederland en beschikbaar voor gemeentebezoeken. Wilt u meer over haar werk horen of zelf een CBL studie doen? Belangstellenden kunnen contact opnemen met medewerker zending Sietske Renting, sietske.renting@icco-cooperation.org.
NB Omdat we mogelijk niet aan alle verzoeken tegemoet kunnen komen, overwegen we een inspiratiemiddag rond Contextueel Bijbellezen te organiseren op zaterdag 14 januari 2017, waar u Martina, Inge en Hanna kunt ontmoeten. Geeft u s.v.p. bij uw aanmelding aan waar uw belangstelling naar uitgaat.

Verlof Nienke Pruiksma

Van 2 tot en met 16 januari 2017 is Nienke Pruiksma op verlof in Nederland. Sinds januari 2015 is Nienke namens Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Nienke is vooral bij deze dialoog betrokken. Ze verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en -materialen.
Nienke is van 2 tot 16 januari beschikbaar om in uw gemeenten te komen vertellen over haar werk. Als u meer wilt horen over haar werk, neem dan contact op met Hester Oosterbroek, hester.oosterbroek@icco-cooperation.org voor de gewenste datum en locatie. In overleg wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Geheel vernieuwde brochure Kies voor een thema

Wilt u meer doen dan eenmalig collecteren voor een project van Kerk in Actie? Wilt uw gemeente zich meer verdiepen in het werk dat zij steunen en een binding voor langere tijd? Komt u graag samen in actie? Dan kan het voor uw gemeente interessant zijn om te kiezen voor een thema. U heeft keuze uit drie thema’s:
1. Kinderen in de knel;
2. Versterk de kerk;
3. Op zoek naar veiligheid.
Bij ieder thema staat vijf projecten centraal uit diverse continenten. Deze geheel vernieuwde brochure ‘Kies voor een thema’ is vooral interessant voor diakenen en ZWO-leden, die willen onderzoeken of deze manier van werken geschikt is voor hun gemeente. Bestel de gratis brochure via de webwinkel. Kijk ook op: www.kerkinactie.nl/thema.

Nieuwe collectefolder noodhulp Ethiopië

Er is een nieuwe collectefolder verschenen over noodhulp in Ethiopië. Deze collectefolder is speciaal gemaakt voor gemeenten die zich inzetten voor het Thema Noodhulp. Dit thema verandert van naam: het wordt ‘Op zoek naar veiligheid’. De collectefolder is ook geschikt voor kerken die eenmalig collecteren voor de noodhulp in Ethiopië, waar nog steeds hongersnood dreigt. U kunt de collectefolder gratis bestellen via de webwinkel: www.kerkinactie.nl/collecte-ethiopie.