Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer 9  –  oktober 2016

Update oktober LRP
Veranderingen in de ondersteuning van gemeenten, ook rond LRP
Overzicht overleden gemeenteleden
Basistrainingen najaar 2016
 
 
Update oktober LRP
Op 30 oktober is LRP opgewaardeerd naar versie 3.2.14.
In deze versie is een flink aantal functionele uitbreidingen en verbeteringen gerealiseerd, vooral in de bijdragenadministratie.
Zo kunt u nu een toezegging (met daaraan gekoppelde ontvangsten) na overlijden overzetten naar de partner, in samenwerking met de SKG zijn verdere verbeteringen aangebracht in het digitaal toezeggen en zijn in de sjablonen meer variabele velden opgenomen.
Van de belangrijkste aanpassingen vindt u hier een korte beschrijving.
Denkt u er aan een geactualiseerde handleiding op te halen van LRP-netwerk?
 
Veranderingen in de ondersteuning van gemeenten, ook rond LRP
Op 6 oktober jl. is door de directeur van de Dienstenorganisatie aan alle kerkenraden een nieuwsbrief gezonden over de gevolgen van de lopende reorganisatie  binnen de dienstenorganisatie. Deze reorganisatie volgt uit de door de Synode vastgestelde beleidsvisie in KERK2025.
Kort gezegd komt het erop neer, dat met ingang van 2017 een aanzienlijke reductie in het aantal fte’s en daarmee een integrale herschikking van taken plaatsvindt. 
De functie van gemeenteadviseur komt niet terug in de nieuwe organisatie.
Vanaf 1 januari 2017 is het nieuwe team ‘Ondersteuning Gemeenten’ het eerste aanspreekpunt voor gemeenten over de meeste onderwerpen. Dit team is op werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar.
Voor vragen over LRP blijft de huidige situatie bestaan: u kunt op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur de collega’s telefonisch (030 - 880 1777) en via de mail ( lrp-help@protestantsekerk.nl)  bereiken.
 
Toch treedt er ook in de ondersteuning van LRP een flinke verandering op: ook de functie van gemeenteadviseur LRP vervalt per 1 januari 2017. 
In de maand november moet duidelijk worden hoe de ondersteuning zo ingericht kan worden, dat u als gebruiker daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt.
In de volgende nieuwsbrieven wordt u hierover nader geïnformeerd.
 
Overzicht overleden gemeenteleden
Ledenadministrateurs die een overzicht willen maken van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, krijgen te maken met het probleem, dat in een selectie/vrije export ook mensen meekomen die zijn overleden, nádat ze uit de gemeente zijn vertrokken.
Die horen uiteraard niet op de lijst thuis.
Een echte oplossing via de methode van selecties is er niet, wel is er een work-around mogelijk.
 
Deze work-around is als volgt:
Maak een selectie aan met als selectiecriteria:
Overlijdensdatum van>>t/m
Inschrijfstatus = Overleden
Voer deze selectie uit en ga naar de vrije export.
Vink daar de gewenste gegevens aan, en OOK het veld Uitschrijfdatum (blokje kerkelijk).
Exporteer het resultaat naar Excel.
Filter uit de lijst in Excel de personen waarvan de uitschrijfdatum buiten de geselecteerde periode van overlijden ligt.
Dan blijft de juiste groep overledenen over.
 
Een alternatief is de werkwijze via het menu Dienstverlening > Uitdraai:
Kies voor het maken van een Mutatielijst.
Geef de juiste periode aan en genereer het overzicht (voor elke wijkgemeente een aparte bestandje).
Alle mutatiesoorten worden weergegeven, alleen het blokje Mutatie: Overleden is nu van belang.
Dit overzicht geeft direct de juiste weergave.

Basistrainingen najaar 2016
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden op, maandag 21 november (Lokaal beheer) dinsdag 22 november (Ledenadministratie) en donderdag 24 november (Bijdragenadministratie), de laatste basistrainingen gehouden van dit jaar.
Inschrijven kan via LRP-netwerk  
De volgende mogelijkheid tot het volgen van een basistraining zal zijn in februari 2017.
 
Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, LRP-team.