Hulp voor de bevolking in Haïti, Kom naar de Landelijke Diaconale Dag

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 17, nummer 8, november 2016
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief van november met informatie over allerlei activiteiten, die voor u als diaken of als lid van de zwo-commissies interessant zijn.
We vragen uw speciale aandacht voor de noodhulp, die Kerk in Actie in Haïti geeft na de orkaan van afgelopen oktober. Ook kunt u zich nog aanmelden voor de Landelijke Diaconal Dag op 19 november a.s..
Download hier de papieren versie van de Nieuwsbrief en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Open mijn hart,
maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik kan zien wie in nood leeft,
dat ik de stem hoor van wie lijdt.
Help mij, God, mijn roeping te verstaan
op de plaats waar ik leef.
Dat ik op elke plaats en
in iedere periode van mijn leven,
of ik nu jong ben,
in de kracht van mijn leven,
of oud,
of ik nu gezond ben of ziek –
dat ik mag ontdekken wie ik kan zijn,
zodat uw Rijk van vrede en liefde,
van gerechtigheid en verzoening
gestalte krijgt onder ons mensen.

Marinus van den Berg
uit: Medemens

Hulp voor de bevolking van Haïti

De orkaan Matthew die 4 oktober over Haïti raasde, zorgt voor de ergste humanitaire ramp in het land sinds de zware aardbeving in 2010. De orkaan trof vooral de kust in het zuidwesten van het land: honderden mensen kwamen om het leven en tienduizenden mensen raakten dakloos. ICCO en Kerk in Actie stellen 50.000 euro beschikbaar voor de eerste noodhulp.
In verbondenheid met de getroffenen in Haïti willen wij u vragen voor hen te bidden. Daarnaast zijn alle extra giften of collecten voor de noodhulpverlening meer dan welkom? Ziet u kans tot een extra collecte? Uw bijdrage is welkom op rekening NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. NH Haïti, N000698. Kijk voor meer informatie, een leidraad voor gebed en online doneren op onze website www.kerkinactie.nl.

Landelijke Diaconale Dag

Hebt u zich al aangemeld voor de Landelijke Diaconale Dag op 19 november in Utrecht? Met meer dan 1000 diakenen, ZWO-leden en predikanten delen we onze ervaringen, praktijkvoorbeelden en inspiratie in het (wereld)diaconale werk van de kerk.
Het thema is “Meer dan een dak boven het hoofd. Geloven in delen”. Er zijn workshops, een plenair programma en een grote informatiemarkt. Inhoudelijke bijdragen worden geleverd door o.a. de nieuwe scriba ds. René de Reuver en de Kinderombuds-vrouw. Daarnaast komen vele plaatselijke gemeenten aan het woord zodat u uit hun ideeën kunt putten.
Aanmelden kan nog. Lees meer op www.kerkinactie.nl/ldd2016. Van harte welkom!

René de Reuver in Griekenland

Scriba ds. René de Reuver reisde af naar de Griekse eilanden om te praten met vluchte-lingen en kerkelijke leiders. Hij beschrijft zijn ervaringen in een serie reisverslagen. "De oplossing van het vluchtelingenvraagstuk hebben we in Griekenland niet gevonden. Wel zagen we met eigen ogen dat de huidige situatie onmenselijk is." Lees reisverslagen
op www.kerkinactie.nl/actueel/reisverslag.

Nieuwskoppen

* Voorlopige eindstand actieweek Versterk de  kerk in het Midden-Oosten: 1.090.000 euro
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/09/voorlopige-eindstand-actieweek-1090000-euro
•
* Blog Inge Landman vanuit Colombia: Zeg me dat het niet zo is...
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/10/zeg-me-dat-het-niet-zo-is 

Met Kerk in Actie op reis naar Zuid-Afrika
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/09/met-kerk-in-actie-op-reis-naar-zuid-afrika

•* Blog: Contextueel bijbellezen in Nederland
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/10/contextueel-bijbellezen-in-nederland
•
* Kwetsbare vluchtelingenkinderen moeten gewoon kind kunnen zijn:
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/09/kwetsbare-vluchtelingenkinderen-moeten-gewoon-kind-kunnen-zijn

Vluchtelingen, religie en samenleving

•Samen met het COA gaat het Overleg van joden, christenen en moslims in de AZC ‘s in Azelo (Overijssel) en in Sweikhuizen (Limburg) een pilot beginnen. Ze geven er tekst en uitleg bij
artikel 1 van de grondwet en vertellen hoe religies in Nederland daaraan invulling geven als bijdrage aan de democratie. Ter voorbereiding op dit soort gesprekken organiseert de Raad van Kerken op
27 oktober het symposium ‘Vluchtelingen, religie en samenleving’. Lees meer op http://www.raadvankerken.nl/pagina/4136/symposium__vluchteling,_religie_&highlight=oktober.

Armoedeonderzoek 2016

Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met andere kerken. U kunt zowel het volledige armoedeonderzoeksrapport, als de brochure met een samenvatting, praktische
verhalen en veel tips, downloaden op www.kerkinactie.nl/armoede. De brochure wordt in december 2016 meegestuurd met Diakonia en Kerkinformatie. Meer informatie bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl.

Herdenking en werkdag vluchtelingen

Op zondag 6 november (Allerzielen) is er vanaf 15.30 uur een bijeenkomst voor de Hermitage in Amsterdam waar de omgekomen vluchtelingen worden herdacht. Op zaterdag 12 november (vanaf 10.00 uur in de Bergkerk in Amersfoort) is er een werkdag met bezinning op de actuele stand van zaken. Men kan de eerste bijeenkomst onaangekondigd bijwonen, voor de werkdag moet men zich hier opgeven via rvk@raadvankerken.nl. Meer informatie op https://www.kerkinactie.nl/agenda/herdenking-omgekomen-vluchtelingen.

Dag van de Communicatie, ook voor diakenen!

Op de jaarlijkse Dag van de Communicatie op 12 november wordt dit jaar voor het eerst een workshop over geldwerving aangeboden, speciaal voor diakenen en andere gemeenteleden die zich met geldwerving vanuit de plaatselijke kerk bezig houden. De workshop ‘Actie Kerkbalans: goed communiceren levert meer op’ neemt u mee in de wereld van communicatie en geldwerving. En waar de raakvlakken liggen met de kerk. Na de workshop weet u wat u als diaken en als gemeente praktisch kunt doen en waar de toegevoegde waarde kan liggen.
De Dag van de Communicatie is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over communicatie, zodat die kennis ingezet kan worden voor de communicatie in eigen gemeente. Deelnemers kunnen drie verschillende workshops volgen.
Deelname kost € 25. Vooraf aanmelden is verplicht. De dag vindt plaats in Utrecht in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Informatie en aanmelden: www.protestantsekerk.nl/dvdc.

Nieuw onderzoek naar toekomstgericht diaconaal beleid

Plaatselijke kerken en diaconieën hebben te maken met veel veranderingen in kerk en samenleving. Deze worden beschreven in het visiedocument van de Protestantse Kerk: Kerk 2025 ‘Waar een Woord is, is een weg’. Diaconieën spelen hierop in met nieuwe diaconale projecten en werken steeds meer met andere kerken en organisaties samen. Wat is er nodig aan nieuw beleid om de diaconale taken goed te blijven uitvoeren in de komende jaren en wat hebben diaconieën hierbij nodig aan ondersteuning?
De Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie zijn daarom samen een nieuw onderzoek gestart. Met als doel aanbevelingen en suggesties te doen voor het lokale diaconale werk. Klik hier om direct naar het onderzoek te gaan. Uw diaconie ontvangt per email een verzoek om mee te doen aan dit onderzoek.
Voor meer informatie kijk op www.kerkinactie.nl/diaconaalonderzoek en www.federatie-diaconie.nl. Hier vindt u ook de brochure ‘Dienen, Delen, Doen’ van het voorgaande onderzoek.

Neem postzegels, kaarten en oude mobieltjes mee naar de LDD!

Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven. Neem deze spullen mee naar de Landelijke Diaconale Dag op 19 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Bij het inzamelpunt in de hal kunt u alles inleveren. Kijk op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie wat u allemaal in kunt leveren.

Nieuw: filmpjes over Zorgzame Kerk

Veel kerken zijn bezig met de vraag naar hun verantwoordelijkheid in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Kerk in Actie ondersteunt dit met het project Zorgzame Kerk. Op de website van Kerk in Actie zijn filmpjes te vinden die laten zien wat het project inhoudt: www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk. Daar vindt u ook nieuw foldermateriaal en de inleidingen van de studiedag 'Kerken en Wmo, Zorgzame Kerk in beeld' van jl. 30 september.
Wilt u ook aan de slag als Zorgzame Kerk? Komt u dan naar de Landelijke Diaconale Dag op 19 november a.s. waar o.a. workshops worden gegeven over het project de Zorgzame Kerk, voor aanmelding: www.kerkinactie.nl/ldd2016. Verdere informatie: Willy Meijnhardt, projectleider Zorgzame Kerk: w.meijnhardt@kerkinactie.nl.
Het Toerustingscentrum van de Protestantse Kerk (PCTE) biedt een oriëntatiemodule aan, die helpt bij de verkenning van de visie en mogelijkheden. Voor informatie en opgave kijk op www.protestantsekerk.nl/pcte/toerusting/cursussen/diaconaat.

Sirkelslag KIDS, thema ‘Geef liefde’

Save the date: vrijdagavond 18 november 2016. Dan is er weer Sirkelslag KIDS, hét spannende interactieve spel voor groepen kinderen van ca. 8 t/m 12 jaar. Wordt het team in uw gemeente de winnaar van een van de drie Sirkelslagbekers?
Sirkelslag KIDS is leuk om te spelen met kinderclub of catechesegroep. Ga samen de strijd aan met andere groepen kinderen uit Nederland, gewoon vanuit de eigen kerk of jeugdhonk. Sirkelslag KIDS kost weinig voorbereidingstijd en brengt op een laagdrempelige en ontspannen manier christelijke thema’s en onderwerpen over aan kinderen. De spellen sluiten inhoudelijk aan bij de kerstcampagne van Kerk in Actie ‘Geef liefde’ en bij de thematiek van Kind op Zondag. Sirkelslag Kids is bij uitstek geschikt als creatief markeerpunt om de Adventsperiode in te luiden. Meer informatie en aanmelden: www.sirkelslag.nl/kids.

Als gemeente betrokken zijn bij uitzending?

Begin 2017 zal er een nieuwe uitgezonden medewerker van Kerk in Actie naar Zuid-Afrika vertrekken om het Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie in Stellenbosch te ondersteunen. U kunt op een unieke manier meeleven en leren hoe christenen in een ander land leven en geloven en hoe ze daar kerk zijn door de uitgezonden medewerker te steunen en te volgen.
U kunt zich als gemeente/classis aan haar verbinden voor een periode van 2-3 jaar en met haar meeleven, haar bemoedigen en voor haar bidden. Natuurlijk kunnen daar ook financiële afspraken aan verbonden worden. De uitgezonden medewerker houdt u op de hoogte via weblogs, nieuwsbrieven en andere vormen van digitale communicatie. Tijdens een verlofperiode zal zij in uw gemeente vertellen over het werk en de partnerorganisatie. Het begin en het einde van de uitzending worden gemarkeerd door twee bijzondere kerkdiensten. Kortom: als gemeente bent u een soort ‘thuisbasis’ voor haar.
Heeft u belangstelling om uitzendende gemeente/classis te worden? Dan horen wij dat graag vóór 1 december 2016. Met vragen kunt u contact opnemen met Sietske Renting, medewerker bij Afdeling Zending email: Sietske.Renting@icco-cooperation.org, tel: 030-880 13 76.

Jongerenbezoek uit Zuid-Sumatra

Op uitnodiging van vier Protestantse gemeenten waren er begin september 8 Indonesische jongeren op bezoek in Nederland. Na een briefwisseling tussen Nederland en Indonesië, werd er in 2013 al een jongerenreis naar Indonesië georganiseerd. En nu een bijzonder indrukwekkend tegenbezoek. Het doel van de uitwisseling was om elkaars leven te delen, van elkaar te leren. Roy, één van de jongeren uit Indonesië, vertelt: “Wat ik vooral mee terugneem naar Indonesië is hoe de kerk en de gemeenteleden zich actief inzetten voor
de mensen in de samenleving in plaats van voor zichzelf en het gebouw”.
De Nederlandse gemeenten hoopten door dit bezoek ook een boost te kunnen geven aan het jongeren- en ZWO-werk. En dat is gelukt! Een gemeentelid uit Schoonebeek gaf aan: “Dit bezoek is heel goed voor onze gemeente. Het brengt ook de jongeren bij elkaar.” Kortom, een waardevolle uitwisseling!

Vakantiegids 2017 met diaconale vakanties

De vakantiegids 2017 van Hetvakantiebureau.nl met het aanbod van diaconale vakantieweken is uit. Download hier de digitale versie. De folder met vakanties voor eenoudergezinnen is te verkrijgen bij het Vakantiebureau.nl. Wilt u deze vakanties onder de aandacht brengen van uw gemeente(leden)? Wij kunnen ook een presentatie over de vakantieweken geven tijdens een gemeenteavond of ouderenbijeenkomst. Voor meer informatie of extra vakantiegidsen belt of mailt u naar: (0318) 48 66 10 / info@hetvakantiebureau.nl.

Verpleegkundigen/verzorgenden tekort!

Hetvakantiebureau.nl heeft dit jaar nog een aantal diaconale vakantieweken gepland. Voor de vakanties dit najaar en rond Kerst (21-28 december) en Oud&Nieuw (28 dec.-2/3 jan.) komen we verpleegkundigen en verzorgenden tekort in De Werelt (Lunteren), De Heerenhof (Mechelen) en in Nieuw Hydepark (Doorn). Wilt u dit binnen uw gemeente onder de aandacht brengen? Voor meer informatie en/of aanmelding kan men contact opnemen met Ria Hertog (coördinator zorg), rhertog@hetvakantiebureau.nl, telefoonnummer (0318) 48 66 10.

Steun mensen in een sociaal isolement

13 november 2016, collecte Diaconaat Najaar
Mensen die eenzaam zijn, schulden hebben of verslaafd zijn, zitten vaak in een sociaal isolement. Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) in Lelystad zet zich samen met Kerk in Actie in voor deze mensen. Zo is er bijvoorbeeld een inloopcentrum voor wie op zoek is naar warmte en steun. Hier kan iedereen terecht voor een kop koffie, een praatje of activiteiten zoals naailessen en taalcursussen voor allochtonen. In een ander inloophuis kunnen mensen met verslavings-problemen terecht. Wie financiële problemen heeft, kan begeleiding krijgen om uit de schulden te komen. Ook is er een voedsel-bank voor mensen die niet genoeg geld hebben voor een dagelijkse gezonde maaltijd.
De collecteopbrengst is bestemd voor het Interkerkelijk Diaconaal Overleg en andere diaconale projecten van Kerk in Actie.

Geef liefde aan kinderen met een handicap in Pakistan

25 december 2016, collecte Kinderen in de Knel
In de kleine plattelandsdorpen in Pakistan weten ouders niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. De meeste mensen zijn er erg arm. Voor kinderen met een handicap is bijna geen zorg beschikbaar.
NOAD, partner van Kerk in Actie, steunt deze ouders en hun kinderen om hen een volwaardige plek in het gezin en de samenleving te geven. Ze geven de kinderen de juiste medische zorg en laten ouders zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter ontwikkelen. Daarnaast leert NOAD de ouders op te komen voor de rechten van hun gehandicapte kind.
De kerstcollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel. Met uw gift maakt u het mogelijk dat Pakistaanse kinderen met een handicap de broodnodige liefde, zorg en aandacht kunnen krijgen. Geef liefde!
Materiaal: bij de Kerk in Actie collecten zijn folders beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondigingen en een PowerPointpresentatie zijn te vinden op: www.kerkinactie.nl/collecte.

Waxinelichtstickers voor uw lichtcollecte

Heeft u al stickers besteld voor de lichtcollecten in uw gemeente? U kunt de stickers om een waxinelichtje plakken. Deze deelt u uit in de kerk tijdens de Kerk in Actie collecte bij de uitgang. Zo steunt u met uw gemeente kinderen in Pakistan met een handicap en deelt u licht uit in de donkere dagen voor Kerst. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst en organiseer een lichtcollecte bij u in de kerk!

Kids in Actie

Doen de kinderen in uw kerk ook mee met de kerstcampagne? Kind op Zondag heeft een mooi project voor de kinderen gemaakt, waarmee de kinderen met een grote duivenspaarpot kunnen sparen voor de kinderen in Pakistan. In het project vertelt de duif Rainbow over Pakistan. Een mooie kans om als diaconie samen met de kinderen in actie te komen! Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst.

Nieuw: 40dagentijd zakboekje

In oktober heeft uw kerk een informatie-pakket ontvangen waarin alle mogelijkheden voor de 40dagentijd in 2017 worden uitgelegd. Voor de 40dagentijd 2017 is er een zakboekje ontwikkeld. U kunt voor uw gemeenteleden dit zakboekje gratis bestellen wanneer u tijdens de 40dagentijd zes keer voor Kerk in Actie collecteert. In het zakboekje vindt u favoriete bijbelteksten van predikanten in Nederland en wereldwijd. Een boekje dat dagelijks inspiratie biedt tijdens de 40dagentijd. Heeft u geen informatiepakket ontvangen als kerk? Kijk dan voor alle mogelijkheden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Al 100 Groene Kerken!

Met de aanmelding van vijf geloofsgemeenschappen van de Protestantse Gemeente Leiden is in de Sleutelstad de 100ste Groene Kerk gestart. Dat werd gevierd met een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 7 oktober. Is uw kerk al een Groene Kerk? Op www.groenekerken.nl leest u waarom kerken verduurzamen en op welke manieren dit mogelijk is.