Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@protestantsekerk.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  8 -  oktober 2015

LRP op een nieuw Mendix-platform
Aandacht voor pastorale eenheden
LRP-spreekuur: voorbereidingen actie kerkbalans 2016 (en andere vragen)
Bestellen toezeggingsformulieren actie Kerkbalans
ANBI en RSIN (herhaald bericht)
Matching digitaal inlezen
Basistrainingen najaar 2015 
 
LRP naar een nieuw Mendix-platform
Deze maand is LRP succesvol overgezet naar een nieuw platform. Als gebruiker merkt u dat vooralsnog vooral aan een iets gewijzigde vormgeving van de schermen. De functionele werking van LRP is vrijwel niet gewijzigd. De gegevens in LRP zijn dezelfde gebleven. Deze upgrade was noodzakelijk om toekomstig onderhoud en verdere ontwikkeling van LRP mogelijk te blijven maken. Met de upgrade is tevens een aantal verbeteringen aangebracht voor de actie kerkbalans 2016.
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de upgrade kunt u lezen op LRP-netwerk 
Helaas ondervinden veel gebruikers momenteel problemen met het inloggen in LRP. Dit probleem kan worden opgelost door de zogenaamde ‘cache’ van uw internet browser te legen.
Op onze LRP website staat informatie hoe u het inlogprobleem kunt oplossen.
 
De oefenomgeving van LRP (lrp-oefen.pkn.nl) ‘draait’ op dit moment nog op het voorgaande platform. De oefenomgeving wordt bewust op een later moment overgezet. Op deze manier is ook voor de gebruiker vergelijking mogelijk tussen de beide versies. De planning is dat ook de oefenomgeving binnenkort wordt overgezet naar het nieuwe platform.
 
Aandacht voor pastorale eenheden
Regelmatig ontvangen wij reacties van gemeenten, dat geregistreerden niet worden vermeld in de uitkomst van selecties. Het gaat daarbij om selecties waarbij gebruik gemaakt wordt van het selectiecriterium ‘Pastoraal’, waarin de relatie ‘PE-hoofd’ of ‘Kind’ is toegepast.
In het overgrote deel van de gevallen blijkt dit te ontstaan, doordat de registratie van de pastorale eenheid niet correct is of dat registratie in een pastorale eenheid zelfs in het geheel ontbreekt.
 
In een enkel geval kan een onvolledige PE-registratie zijn ontstaan als gevolg van de conversie die in 2010 heeft plaats gevonden, tijdens de inrichting van LRP vanuit de voormalige landelijke ledenregistratie in combinatie met de lokale ledenpakketten.
Zo’n foutieve PE-registratie kan lang onopgemerkt blijven.
 
Een bijzondere situatie kan voorkomen, wanneer blijkt dat personen in een ‘historische PE’ voorkomen. Dit laatste kunt u constateren in het geregistreerde-dossier, tabblad Pastorale Eenheid.
Mocht u een dergelijke registratie tegenkomen, is dit eenvoudig te herstellen door te klikken op de knop ‘Bewerk PE’ en dan opnieuw op te slaan. De pastorale eenheid wordt dan opgeslagen als ‘Actieve PE’.
Het is belangrijk, dat de ledenadministrateur regelmatig de pastorale eenheden op juistheid controleert.
Vergeet u dan niet tevens de PE-naam en de PE-aanhef te controleren! Dit met het oog op het gebruik van de PE gegevens voor de Actie Kerkbalans.

In het geregistreerdenoverzicht van uw gemeente is een nieuw tabblad aangemaakt 'Geregistreerden zonder PE' waarin u geregistreerden aantreft die niet in een PE zijn opgenomen. Desgewenst kunt u voor deze personen een PE aanmaken.

LRP-spreekuur: voorbereidingen actie kerkbalans 2016 (en andere vragen)
Bij veel gemeenten zijn de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2016 in volle gang. Soms ontstaan daarbij praktische vragen over de inrichting van LRP om de actie te ondersteunen. Dat kunnen vragen zijn over (aanpassing van) toezeggingsbrieven, vermelding van betaalwijze en betaalmaanden, het optimaliseren van de doelgroep (de selectie), toevoegen van begeleidende brieven voor specifieke doelgroepen, aanmaken van looplijsten, enz.
Heeft u behoefte aan advies of praktische hulp daarbij? Ook de komende weken staan de spreekuren van de LRP-gemeenteadviseurs weer grotendeels in het teken van de Actie Kerkbalans. Voor een overzicht van de data en plaatsen gaat u, direct na het inloggen op LRP, naar het tabblad Ondersteuning LRP. U kunt dan rechtstreeks een afspraak vastleggen met de gemeenteadviseur.
De tijden die al zijn volgeboekt, zijn niet meer te selecteren. Lukt het u hierdoor niet om in uw omgeving een afspraak in te plannen, neem dan per mail of telefoon contact op met de gemeenteadviseur in uw regio. Zijn gegevens vindt u onder het tabblad Ondersteuning LRP > Contactgegevens LRP-team.

Bestellen toezeggingsformulieren actie Kerkbalans
Mocht u nog een bestelling willen plaatsen voor toezeggingsformulieren, dan kan dat. Omdat de deadline voor het aanleveren van bestellingen is verstreken, kan het zijn dat de bestelling niet meer in de gewenste week kan worden geleverd. Bezoek onze website) voor meer informatie en bestelformulieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw bestelling. Neem contact op met de orderafdeling wanneer u nog geen reactie ontving (030 880 1777 optie 1, of lrp-order@pkn.nl).

ANBI en RSIN (herhaald bericht)
Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om uiterlijk eind dit jaar online gegevens te publiceren over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.  Deze gegevens kunnen worden gepubliceerd op een ANBI-pagina op de eigen website. (Veel) meer informatie hierover vindt u op de website van de protestantse kerk.
Daarna kan de gemeente de URL van de ANBI pagina’s vermelden in LRP onder Bestuurlijke gegevens (dit is de ‘rechtstreekse link’). Het invoeren van ANBI-gegevens in LRP behoort tot de taken van de Lokaal Beheerder.
Zodra van de belastingdienst de RSIN nummers voor alle gemeenten zijn ontvangen, komen deze nummers in LRP beschikbaar. Het precieze tijdstip daarvan is op dit moment nog niet bekend.

Matching digitaal inlezen
Om een zo juist mogelijke matching bij het digitaal inlezen van bankbestanden mogelijk te maken, is het van belang, dat bij het maandelijks genereren van Incasso’s, Acceptgiro’s en iDeal e-mails óók een vinkje is geplaatst bij Overige betaalwijze.
Door dit vinkje te plaatsen zal LRP ook de door gemeenteleden zelf overgemaakte bijdragen zo correct mogelijk kunnen verwerken. Dit voorkomt extra werk voor de bijdragenadministrateur.
Ook als u lopende het jaar nooit maandelijks de betaalmomenten genereert en wel digitale dagafschriften inleest, dan zorgt het maandelijks genereren van alle betaalwijzen ervoor dat het aantal niet automatisch toegekende posten aanzienlijk afneemt.

Basistrainingen najaar 2015
Voor nieuwe gebruikers van LRP worden er in november 2015 in Utrecht nog basistrainingen gehouden. Deze worden gegeven door onze deskundige vrijwillige trainers.
De ervaring leert dat het grote voordelen heeft om vlak voor het moment dat een nieuwe LRP-gebruiker aan de slag gaat, een basistraining te volgen. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van het werk (en van ons gezamenlijke ledenbestand) en voor meer plezier in het werk!
Voor meer informatie en aanmelding klikt u hier. (link:
                                              
Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, het LRP-team.
 
Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd van iemand anders, en wilt u zichzelf abonneren? Klik hier om u aan te melden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden (kreeg u de nieuwsbrief via via, meldt u dan af bij degene die 'm doorstuurde).