Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer 7 – september 2017

Vernieuwing LRP - pastoraal
E-mailadressen en gebruikersnamen

Wijziging in de registratie van notities

Andere wijzigingen in LRP

Eindejaarscollecte 2017

Kerkbalans 2018

Basistrainingen
Bereikbaarheid helpdesk


Vernieuwing LRP - pastoraal

Enkele maanden geleden is een begin gemaakt met de geleidelijke vernieuwing van LRP.

Doel is om de gebruiksvriendelijkheid en eenvoud te vergroten. Binnen enkele weken start voor de LRP-gebruikers in de pastorale rol een bèta-test, waarin zij kennis kunnen maken met het vernieuwde programma.
Wij hebben ons in deze fase beperkt tot de functionaliteit die door de pastorale gebruikers het meest benut wordt: het raadplegen van de gegevens van gemeenteleden, het registreren van bezoeken en notities, het op eenvoudige wijze kunnen inzien van overzichten van ledenmutaties, verjaardagen, huwelijksjubilea en bezoeken. Enkele complexe en/of minder gebruikte functies (selecties, groepen en kerkelijk register) blijven in de huidige vorm beschikbaar.

We hebben bij de ontwikkeling dankbaar gebruik gemaakt van de feedback van een aantal pastorale gebruikers, die in de nieuwe opzet een duidelijke verbetering zien.

Alle pastorale gebruikers ontvangen binnenkort een e-mail met informatie over het bovenstaande, de lokaal beheerders en ledenadministrateurs krijgen een afschrift daarvan.


E-mailadressen en gebruikersnamen

Met enige regelmaat leest u in deze nieuwsbrief een oproep om als gebruikersnaam een geldig e-mailadres te hanteren. Dit is voor het LRP-team het enige middel waarmee alle gebruikers kunnen worden bereikt. Dat is van belang om bv. binnenkort de pastorale gebruikers de informatie over de vernieuwing van LRP te kunnen doorgeven.

Bij controle bleek echter dat van de ruim 13.000 gebruikers er zo’n 1.500 geen geldig e-mailadres als gebruikersnaam hebben. Daarom het verzoek aan de LRP-gebruikers die inloggen met een niet-geldig e-mailadres: vraagt u s.v.p. aan uw lokaal beheerder of deze uw ‘echte’ en actuele e-mailadres als gebruikersnaam in LRP opneemt. Uiteraard logt u daarna met die naam (dat e-mailadres) in.


 

Wijziging in de registratie van notities
Tot op heden had u als pastoraal werkende, leden- en bijdragenadministrateur de mogelijkheid om bij een geregistreerde én bij een pastorale eenheid een persoonlijke en een publieke notitie vast te leggen. Dat leverde in het gebruik nogal eens verwarring op.
Daaorm ziet u vanaf heden bij de pastorale eenheid op de bekende plaats een nieuw tabblad: “Notities van alle PE-leden”. Alle persoonlijke en publieke notities die u bij de individuele PE-leden maakt(e), worden op dit tabblad getoond. U kunt bij de pastorale eenheid geen notities meer maken, bewerken of verwijderen, dat doet u voortaan bij de PE-leden zelf.
De persoonlijke en publieke notities die u maakte op PE-niveau, zijn overgezet naar het PE-hoofd. Daar kunt u ze bewerken en verwijderen. U ziet ze (ook) op PE-niveau, zodat u daar te allen tijde een compleet overzicht heeft van de notities van de leden van een PE.

 

 

Andere wijzigingen in LRP

De afgelopen periode is een aantal nuttige verbeteringen aangebracht.
Zo kunt u vanuit het geregistreerde dossier een uitschrijfformulier printen en in tabblad Deelnames iemand aan een groep toevoegen of daaruit verwijderen.
Ten slotte is een aantal verbeteringen aangebracht ten behoeve van de actie kerkbalans 2018; zo kunnen gemeenten die incasso-machtigingen tot wederopzegging van gemeenteleden gekregen hebben de toezeggingen voor deze groep collectief naar het volgende jaar overzetten.
Een compleet overzicht van de aanpassingen leest u op
LRP-netwerk.

Archiveren van het actiejaar 2015 in de fondsen

Zoals gebruikelijk wordt deze maand in alle fondsen het jaar 2015 afgesloten. Dat betekent dat u geen toezeggingen en ontvangsten meer aan dit jaar kunt toekennen. Alle relevante informatie hierover blijft (deels als CSV export) voor u beschikbaar in LRP.


Eindejaarscollecte 2017
De bestelbrief voor de Eindejaarscollecte wordt eind september toegestuurd.
Wilt u uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 30 oktober a.s. aan ons terugsturen?

Dank voor uw medewerking!


Kerkbalans 2018
Ook dit jaar kunt u (een deel van) de productie van de mailing voor de Actie Kerkbalans weer laten verzorgen door de VKB en/of het LRP-team. In de week van 18 september a.s. wordt daarvoor de gezamenlijke bestelbrief verstuurd. Wilt u uw opdracht tijdig, liefst zo spoedig mogelijk, insturen? Dat vergemakkelijkt een correcte en tijdige levering!
 

 

Basistrainingen
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden ook dit najaar in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht basistrainingen georganiseerd. Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website (lrp-netwerk.pkn.nl), waar u zich ook kunt inschrijven.
De trainingsdata zijn, per rol:

Lokaal beheer:                 maandag 9 oktober en 20 november 2017
Ledenadministratie:          dinsdag 10 oktober en 21 november 2017
Bijdragenadministratie:     donderdag 12 oktober en 23 november 2017

 

Bereikbaarheid helpdesk
De LRP-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 - 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur. Door de combinatie van een krimpende organisatie en een afnemend aantal contactmomenten op vrijdag was het onvermijdelijk om met ingang van heden de helpdesk op vrijdag te sluiten.
Wilt u uw vraag of probleem bij voorkeur via het 
contactformuliercontactformulier aan ons doorgeven? Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te antwoorden.Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, het LRP-team

 

Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd van iemand anders, en wilt u zichzelf abonneren? Klik hier om u aan te melden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden (kreeg u de nieuwsbrief via via, meldt u dan af bij degene die 'm doorstuurde).