Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 4, mei 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Bijgaand ontvangt u het meinummer van de Kerk in Actie Nieuwsbrief. Met veel informatieve berichten over (wereld)diaconale activiteiten. Veel leesplezier en succes met uw diaconale taak in uw gemeente.
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst van april.

Inhoudsopgave

Algemeen
Kaartenactie Villa Vrede groot succes!
Onthulling gedenksteen nieuwe Roosevelthuis
Akkoord bed, bad, brood onrealistisch, onhoudbaar en inhumaan
Scriba Arjan Plaisier brengt solidariteitsbezoek aan Lampedusa
Voorbeden gevraagd

Diaconaat in Nederland
Inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’
Een zorgzame kerk worden
29 mei: expertise-meeting noodfondsen
SchuldHulpMaatje groeit
Versterk de stem van het diaconaat

Werelddiaconaat en zending
Opbrengst inzamelingsacties: bijna 32.000!
Nodig sprekers uit over India
Berichten uit het veld
Verlof Renske van Veen
Stille tocht voor christenen Midden-Oosten

Collectematerialen
Geef de Bijbel in eigen taal!
Geef een fiets aan een gezondheidswerker
Geef voor zorgeloze vakanties
Gezond leven in onherbergzaam Nepal

Diversen
Lezing Henk Vijver, bij u in de kerk?
Netwerkdag Naaste zijn voor Werkzoekenden
Studiedag Theologie en Duurzaamheid
Klimaatconferentie in Parijs

Gedicht

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Tekst: Marinus van den Berg
Uit: de Geest krijgen, uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland 2010
Tijdens de 40dagentijd zijn er ruim 600 kaarten geschreven naar de bewoners van Villa Vrede. Deze zijn inmiddels naar hen toe gebracht en met veel enthousiasme ontvangen. Enveloppen opengemaakt, kaarten bekeken en teksten aan elkaar voorgelezen. Er zijn slingers gemaakt, boodschappen in de vorm van een hand en eigengemaakte kaarten.
In verschillende talen, zoals Engels, Nederlands en Frans, zijn er bemoedigende woorden geschreven. Hierdoor voelen de bewoners zich extra gewaardeerd. Behalve kaarten zijn er ook verschillende brieven binnenkomen. Deze teksten worden samen gelezen tijdens de Nederlandse les. Zo kan iedereen horen wat er is geschreven. Al met al een overweldigend succes en de mensen van Villa Vrede zijn dankbaar!

Onthulling gedenksteen nieuwe Roosevelthuis

Op zaterdagmorgen 13 juni wordt een gedenksteen geplaatst bij de toekomstige ingang van het Nieuwe Roosevelthuis. Ds. G. Timmer (voormalig bouwvakker), mw. R. Metselaar (vrijwilliger tijdens diaconale vakanties) en mw. A. Spijkerman (gast van het Roosevelthuis) zullen namens alle toekomstige gebruikers de gedenksteen onthullen. Deze drie mensen vertegenwoordigen de belangrijkste gebruikers
van het nieuwe gebouw. Predikanten volgen hier hun nascholing. Gasten en vrijwilligers genieten er van zorgvakanties. Het nieuwe gebouw krijgt de naam Nieuw Hydepark, omdat het wordt gebouwd op de plek waar het vroegere landhuis Hydepark stond. Het ontwerp van het nieuwe gebouw herinnert op onderdelen aan de bouwstijl van het voormalige landhuis.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom om de onthulling van de gedenksteen bij te wonen. De bijeenkomst begint om 11.00 uur. Zij kunnen van te voren of na afloop de bouwplaats bezichtigen en daarmee een indruk krijgen van hoe het gebouw er uit komt te zien. Bezoekers kunnen zich aanmelden via www.protestantsekerk.nl/roosevelthuis.

Nederland moet bed, bad en brood bieden aan ongedocumenteerden. Dat heeft het Comité van Ministers afgelopen week onderstreept. Het akkoord dat het kabinet daarna sloot doet volgens Kerk in Actie geen recht aan de uitspraak. Lees hier meer.
Waarom spreekt men toch voortdurend van complex en moeilijk? Omdat men het eigenlijk niet wil. Vluchtelingenspecialist Geesje Werkman schreef hier een column over.

Scriba Arjan Plaisier brengt solidariteitsbezoek aan Lampedusa

Scriba Arjan Plaisier brengt begin mei met Kerk in Actie vluchtelingenspecialist Geesje Werkman een solidariteitsbezoek aan kerken op het eiland Lampedusa. Deze plek in de Middellandse Zee staat symbool voor alle vluchtelingen die verdrinken in hun wanhopige vlucht uit Afrika of het Midden-Oosten. 18 Juni organiseert Kerk in Actie een conferentie ‘Veilig naar Europa, kan dat als je moet vluchten voor oorlog en geweld?’, met universitair docent en GroenLinks-senator Dr. Tineke Strik. Klik hier voor meer informatie.

Voorbeden gevraagd

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. Een eigen voorbede voor een land of regio kunt u sturen naar de webredactie: webredactie@kerkinactie.nl.

Wij bidden voor asielzoekers en hun kinderen, voor de mensen die uitgeprocedeerd zijn en niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij leven in voortdurende onzekerheid en vaak schrijnende omstandigheden. Geef hen de kracht om niet ten onder te gaan en geef ons de moed en inspiratie om voor hen de naaste te zijn en een oplossing te zoeken, zodat zij een plek krijgen in Nederland of een veilige nieuwe toekomst in hun eigen vaderland.

Wij bidden voor de mensen die vastlopen in onze maatschappij en voor de kinderen die in armoede opgroeien. Geef dat zij mensen ontmoeten die hen de helpende hand bieden en een steun zijn bij het overwinnen van de problemen, zodat er weer kansen en mogelijkheden komen voor een leven met toekomst.

Inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’

Steeds meer diaconieën zijn plaatselijk bezig met armoedebestrijding onder kinderen. Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert Kerk in Actie een Landelijke Inspiratiedag ‘Kerk, Kinderen en Armoede’ in de Opstandingskerk in Houten.   9.45 uur inloop, 10.15 uur start programma, 15.15 uur afsluiting. Toegang: 10 euro (incl. lunch). Aanmelding bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl. Voor meer info: www.kerkinactie.nl/agenda.

Een zorgzame kerk worden

Met het project Zorgzame Kerk zijn de Protestantse Kerk en Kerk in Actie ingesprongen op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kern van het project Zorgzame Kerk is hoe je als kerkelijke gemeenschap zorgzaam kunt zijn voor wie zorgafhankelijk zijn, binnen en buiten de kerk. Er zijn achttien proefplekken gestart die als leerplekken fungeren waar andere kerken hun voordeel mee kunnen doen. Ook uw gemeente kan een zorgzame kerk worden. Het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk, PCTE, biedt een startmodule aan. Deze helpt bij de oriëntatie op de visie en mogelijkheden om zorgzame kerk te zijn in uw lokale situatie. Daarnaast kunnen gemeenten en diaconieën gebruik maken van een advies- en begeleidingstraject. Voor meer informatie, ook over de kosten, kunt u contact opnemen met de projectcoördinator Zorgzame Kerk bij Kerk in Actie: w.meijnhardt@kerkinactie.nl, of met uw eigen gemeente-adviseur. Financiële ondersteuning is mogelijk. Zie ook: www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk.

29 mei: expertise-meeting noodfondsen

Op zo’n 75 plekken in Nederland is de diaconie betrokken bij een kerkelijk noodfonds. Zo’n noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in armoede en werkt heel laagdrempelig. Kerk in Actie organiseert op vrijdag 29 mei 2015 een expertise-meeting voor mensen die al actief zijn in een kerkelijk noodfonds en die willen leren van elkaars ervaringen. De meeting wordt gehouden in het Protestants Landelijke Dienstencentrum in Utrecht. Meer informatie leest u op www.kerkinactie.nl/agenda.

SchuldHulpMaatje groeit

Kerk in Actie blijft nauw betrokken bij het werk van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, een groeiend netwerk van lokale kerken, waarin professioneel opgeleide maatjes mensen met schulden bijstaan. In 2014 waren er 1350 maatjes actief die 4800 mensen hebben geholpen. Daarnaast ontvingen 13.500 mensen online hulp via de helpsites van SchuldHulpMaatje. Bijzonder is dat bij 67% van de hulpvragen kinderen betrokken zijn en dat 71% van de hulp-vragers tussen de 25 en 55 jaar is. De SchuldHulpMaatjes investeerden met elkaar 159.000 uren. Er zijn o.a.184 huisuitzettingen voorkomen en daarmee veel menselijk leed. SchuldHulpMaatje probeert via preventie vroegtijdig mensen met schulden te helpen en nieuwe schulden te voorkomen. Voor meer informatie kijk op www.schuldhulpmaatje.nl  of www.uitdeschulden.nu.
Kerk in Actie steunt het landelijke werk van SchuldHulpMaatje in 2015 met 45.000 euro.

Versterk de stem van het diaconaat

U kunt als diaconie lid worden van de Federatie van Diaconieën, de vereniging van de diaconieën in de Protestantse Kerk in Nederland. De Federatie stáát met haar leden voor het belang van het diaconaat in kerk en maatschappij. Juist nu de kerk zich bezint op haar toekomst via Kerk2025 en de samenleving de omslag maakt naar een participatiemaatschappij is dit actueel. De Federatie geeft stem aan de basis en is gesprekspartner en klankbord voor synode, Dienstenorganisatie en Kerk in Actie. De Federatie ziet toe op een juiste besteding van de financiele middelen voor het landelijke en internationale werk van de kerk en geeft de erepenning voor diakenen uit. De Federatie werkt met een geringe overhead, het lidmaatschap bedraagt daardoor slechts €35 per jaar. Door uw diaconie aan te melden, versterkt u de stem van het diaconaat! Meer informatie op www.federatie-diaconie.nl.

Opbrengst inzamelingsacties: bijna 32.000!

Al jarenlang kunt u voor het werk van Kerk in Actie inzamelingsacties organiseren: postzegels en briefkaarten, oude mobieltjes, ‘oud’ geld en cartridges. Al deze materialen worden ingezameld en verkocht of anders te gelde gemaakt. In 2014 leverden de ingezamelde postzegels en kaarten het mooie bedrag van 28.675 euro op. De oude mobieltjes, cartridges en oude en vreemde valuta werden verhandeld voor een bedrag van 2935,35 euro. In totaal is er meer dan 31.610,35 euro bijeengebracht voor het werk van Kerk in Actie en de GZB. Dank gaat uit naar alle vrijwilligers! Kerk in Actie hoopt dat er ook in 2015 veel inzamelingsacties worden georganiseerd. Meer weten? Kijk op: www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties. De opbrengst van de postzegels en kaarten is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie (tachtig procent) en de Gereformeerde Zendingsbond (twintig procent).

Nodig sprekers uit over India

Op verzoek van Kerk in Actie bezoeken Henk en Franny geregeld diverse projecten van Kerk in Actie in India Zij maken daar foto’s en verzamelen verhalen over diverse projecten die Kerk in Actie steunt. Zo waren zij in 2014 bij Save, Cards, Maega Trust en Shalom en in maart 2015 nog bij Gramya. In mei zijn zij weer in Nederland en kunt u hen uitnodigen als spreker in uw kerk. U kunt een afspraak maken per mail. Ook kunt u hen bellen, zolang ze in Nederland zijn: Henk: linktou29@gmail.com / 06 – 45 92 92 19, Franny: fleurplaisier@gmail.com / 06 – 45 92 93 51.

Berichten uit het veld

Verspreid over de hele wereld wonen uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie. Zij houden u graag op de hoogte van hun werk door middel van blogs. Een overzicht van alle blogs is te vinden op http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers. Lees hier bijvoorbeeld over het werk van Ilja en Marleen Anthonissen in Israël of hoe Hendrie van Maanen in Thailand nieuwjaar viert. Benieuwd naar hoe Lieve Troch Pasen beleeft in Brazilië of hoe Hanna Wapenaar de Bijbel ontdekt met jongeren uit Zuid-Afrika? Ook die verhalen zijn hier te vinden.

Verlof Renske van Veen

In 2014 is Renske van Veen door Kerk in Actie uitgezonden naar Pakistan en deze zomer komt zij voor verlof terug naar Nederland. Van 23 tot 30 augustus is Renske in de gelegenheid om gemeenten te bezoeken en te vertellen over haar werk als verloskundige in het ziekenhuis van de Church of Pakistan in Tank (Pakistan). Wie Renske van Veen wil uitnodigen voor een avond of een bijdrage op een zondag in de periode van 23 tot 30 augustus 2015, kan contact opnemen met Feije Duim feije.duim@icco-cooperation.org. Doe dat vóór 15 mei, dan weet u nog vóór de zomervakantie waar u aan toe bent.

Stille tocht voor christenen Midden-Oosten

Op Witte Donderdag organiseerden de Protestantse Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk in aanloop naar The Passion een stille tocht om aandacht te vragen voor het lot van christenen in het Midden-Oosten. Samen liepen de deelnemers een 12 kilometer lange stille tocht van het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane naar Enschede, uit solidariteit met christenen in Syrië en Irak. Bisschop Mor Polycarpus en scriba ds. Arjan Plaisier spraken de deelnemers vooraf toe. Ook werd een brief van Rabbijn Jacobs voorgelezen, waarin hij zijn solidariteit uitte. Bekijk op Spirit 24 de terugblik bij de NPO van de ‘Stille tocht voor christenen Midden-Oosten’.

Geef de Bijbel in eigen taal!

24 mei 2015, Pinkstercollecte Kerk in Actie, Zending
De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een minderheid op de Krim. Ze beschikten tot nu toe alleen over de Bijbel in het Russisch. Tientallen jaren is door het Institute for Bible Translation (IBT), partner van Kerk in Actie, hard gewerkt aan een Bijbel in het Krim Tataars. Want een Bijbel in de eigen taal is belangrijk voor het in stand houden van de eigen taal en cultuur. In 2014 is de complete vertaling gereed gekomen. Nu moet de Bijbel nog gedrukt en verspreid worden. Een Bijbel in eigen taal kost slechts 9 euro. Kerk in Actie wil het IBT graag helpen aan minstens 2000 Bijbels. Helpt u mee?
 

Geef een fiets aan een gezondheidswerker

7 juni 2015, collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Vrijwillige gezondheidsmedewerkers bezoeken de gezinnen in de omliggende dorpen, maar de afstanden zijn groot. De organisatie Coop-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt via het project Bike4Care dat ruim 800 vrijwilligers een fiets krijgen, zodat ze meer mensen veel sneller kunnen bereiken met medische zorg en advies. Een fiets kost € 150,00; een kwart van de kosten betalen ze zelf. Ook kunnen ze als team sparen voor een fietsambulance. De collecte op zondag 7 juni is bestemd voor het werk van Bike4Care en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!
 
Meer informatie over deze collecten op: www.kerkinactie.nl/collecte. De automatische bestellingen zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via: webwinkel.protestantsekerk.nl of per email: bestellingen@protestantsekerk.nl

Geef voor zorgeloze vakanties

14 juni 2015 Collecte Nieuw Roosevelthuis
Al vele jaren biedt het Roosevelthuis in Doorn aan mensen, die wegens ziekte of lichamelijke en/of sociale beperking niet zelfstandig weg kunnen, de mogelijkheid om te genieten van een diaconale vakantieweek. Ook hun mantelzorgers zijn hier van harte welkom voor een ontspannen week. Ieder jaar zijn er ruim 1500 mensen te gast. Ze worden ontvangen en verzorgd door meer dan 1100 vrijwilligers.Het Roosevelthuis is na 45 jaar aan vervanging toe en er is geld nodig voor de inrichting: aangepaste kamers met een speciaal bed, een tillift en een goede douche, rolstoelen, duo-fietsen voor een uitstapje naar het bos. Met de opbrengst van de collecte op 7 juni kunnen de gasten straks in het nieuwe Roosevelthuis genieten van een welverdiende vakantie. Meer informatie over deze collecte op: www.protestantsekerk.nl/roosevelthuis. Een folder kunt u bestellen via: www.pkn.nl/webwinkel.

Gezond leven in onherbergzaam Nepal

7 juni 2015 Collecte Luisterend Dienen Werelddiaconaat 
In de Luisterend Dienen collecte op 7 juni staande boeren in Nepal centraal. Het Mugu-district, in het noordwesten van Nepal, is een arm, moeilijk bereikbaar berggebied met steile hellingen, weinig regen en een dunne laag vruchtbare aarde. Er is geen stroom en nauwelijks toegang tot onderwijs en
gezondheidszorg. De International Nepal Fellowship (INF), partner van Luisterend Dienen, probeert het gebied te ontwikkelen en de bergbewoners te helpen door het geven van trainingen op het gebied van landbouw, gezondheid en hygiëne. In zelfhulpgroepen leren mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen om verbeteringen in hun eigen omgeving aan te brengen. Collecteert u mee? Collectefolders en collecte-enveloppen kunt u bestellen via www.luisterenddienen.nl/webwinkel. Via onze website kunt u ook een collecteafkondiging downloaden.

Lezing Henk Vijver, bij u in de kerk?

Wat doet jarenlang geweld met mensen en een samenleving? Het boek van Henk Vijver ‘De Kolonel krijgt eindelijk post’ schetst een indringend beeld van het geweld in Colombia: zijn lange geschiedenis, zijn verbijsterende omvang én zijn impact op mensen. Ook de mensen zelf komen aan het woord, alsmede schrijvers en de dichters. Theoloog dr. Henk Vijver woonde lange tijd in Latijns-Amerika en doceerde daar aan verschillende universiteiten. Namens Kerk in Actie werkt hij in Colombia aan het project ‘Geloven in Verzoening’, waarin slachtoffers van geweld worden geholpen met het overwinnen van trauma’s. Wilt u meer weten over het boek en de ervaringen van Henk? Nog hem dan uit bij in de gemeente. Dit kan door een e-mail te sturen naar Lin Tjeng: Lin.Tjeng@icco-cooperation.org. (Van half april tot eind mei is Henk in Colombia). Het boek is te bestellen via: www.skandalon.nl.

Netwerkdag Naaste zijn voor Werkzoekenden

Stichting Encour organiseert op 30 mei de Landelijke Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden. Deze dag biedt een platform aan mensen die zich vanuit een plaatselijke kerk inzetten, of dit van plan zijn, bij projecten rondom het zoeken naar werk. Alle mooie lopende projecten en lokale initiatieven worden bij elkaar gebracht op deze Netwerkdag.Voor iedereen die betrokken wil zijn met bij de nood van uw werkzoekende medemens. Kijk voor informatie en aanmelden op: http://www.encour.nl/netwerkdag.

Studiedag Theologie en Duurzaamheid

Een groot aantal kerken en diaconieën heeft zich aangemeld als Groene Kerk of draagt de titiel Fair Trade Kerk, en ontplooien activiteiten in verband met duurzaamheid. Kerk in Actie participeert in het Netwerk Theologie en Duurzaamheid dat op 12 juni een studiedag organiseert waarop de theologische bezinning op duurzaamheid centraal staat. Predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland kunnen studiepunten krijgen voor deelname. De studiedag vindt plaats op de Christelijke Hogeschool te Ede. Voor verdere informatie en aanmelding zie: www.stichtingoikos.nl/actueel/studiedag-theologie-en-duurzaamheid.

Klimaatconferentie in Parijs

Tijdens de 21e  klimaatconferentie van de Verenigde Naties in december moet een nieuw klimaatverdrag worden ondertekend. De kerken in heel de wereld zullen hun stem laten horen. Op 6 september, Scheppingszondag, start de kerkelijke campagne voor een rechtvaardig klimaatbeleid. Vraag in de kerkdienst aandacht voor de klimaatverandering en organiseer een wandeling langs plekken waar iets van ‘duurzaamheid’ te zien is. In vijf weekenden in september, oktober en november wordt een estafette-pelgrimage georganiseerd. De GroeneKerkendag van 10 oktober besteedt er ook aandacht aan. Zet deze data vast in uw agenda. Wilt u er meer over weten? Mail dan naar: s.van.schooneveld@kerkinactie.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden