Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer 3 - maart 2017

Update van de Mendix-omgeving van LRP.
Inloggen in LRP na update Mendix 6.
Solidariteitskas.
Actie Kerkbalans: digitaal toezeggen neemt
een vlucht
.
Basistrainingen.


Update van de Mendix-omgeving van LRP
LRP is van vrijdag 24 maart vanaf 18:00 uur tot zaterdag 25 maart - 24:00
uur niet bereikbaar wegens gepland database-onderhoud en de update naar Mendix 6. De werking van LRP blijft vrijwel ongewijzigd; de enkele wijzigingen worden toegelicht op LRP-netwerk. Deze update is noodzakelijk om onderhoud en toekomstige  ontwikkeling van LRP mogelijk te maken.


Als u op vrijdagavond / zaterdag  24/25 maart gegevens uit LRP nodig heeft dan kunt u inloggen op de oefenomgeving (http://lrp-oefen.pkn.nl); deze is bijgewerkt tot donderdagavond 23 maart, 24:00 uur.  
Voor de goede orde: gebruik LRP-oefen alleen om gegevens te raadplegen of te exporteren. Mutaties die u aanbrengt komen niet in de productie omgeving terecht!


Inloggen in LRP na update Mendix 6
Met het updaten van de versie van LRP kan het zijn dat u niet meer kunt inloggen in LRP.
Dit heeft niets te maken met LRP maar alles met uw browser. Om succesvol in LRP onder
Mendix in te kunnen loggen moet de cache van uw browser worden geleegd. Het gaat erom de tijdelijke internetbestanden (cache) te wissen, verwijdert u vooral niet de cookies.
Hoe u dit het beste kunt doen verschilt per browser, dit staat uitgebreid beschreven op
www.browserchecker.nl/cache-bestanden-verwijderen. Daar leest u voor elke browser welke actie u moet ondernemen.


Solidariteitskas
Dit jaar ontvingen de Colleges van Kerkrentmeesters de mailing met informatie en bestelmogelijkheden via e-mail. De mails zijn gestuurd aan het e-mailadres dat door de lokaal beheerder in LRP bij de gegevens van het College van Kerkrentmeesters is ingevuld.
Kreeg uw gemeente deze mail niet, neemt u dan contact op met lrp-help@pkn.nl of telefonisch via 030 - 880 1777 (keuze 2).


Actie  Kerkbalans: digitaal toezeggen neemt een vlucht
Als alle activiteiten rond de jaarlijkse actie Kerkbalans achter de rug zijn, is het in veel gemeenten een goede gewoonte om de actie te evalueren. Wat ging goed, wat kan beter en: zijn er ontwikkelingen waarop in de toekomst kan worden ingespeeld?
Eén aspect valt op: steeds meer gemeenten geven hun leden de gelegenheid om hun toezegging via internet te doen. Dat roept bij kerkrentmeesters uiteraard direct vragen op: past dat wel, in een ouder wordende gemeente? Schrik je de mensen niet af? En als je de Kerkbalans-enveloppe persoonlijk afgeeft en ophaalt, geeft dat toch een veel grotere respons? 
Allemaal terechte vragen, die een antwoord verdienen. Thijs Breet, penningmeester van de Protestantse Gemeente te Oegstgeest, geeft vanuit zijn ervaringen van de afgelopen twee jaar die antwoorden. <lees meer>


Basistrainingen
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden ook in 2017 in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht basistrainingen georganiseerd. Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website, waar u zich ook kunt inschrijven.

Lokaal beheer:
maandag 10 april, 15 mei en 26 juni 2017
Ledenadministratie:
dinsdag 11 april, 16 mei en 27 juni 2017
Bijdragenadministratie:
donderdag 13 april, 18 mei en 29 juni 2017

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, LRP-team