Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 17, nummer 5, juni / juli 2016
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hiermee ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief voor de maanden juni en juli. In deze zomerperiode verschijnt de Nieuwsbrief eens in de 2 maanden. De volgende Nieuwsbrief voor augustus/september ontvangt u in de 2e helft van augustus.
Via www.kerkinactie.nl/nieuwsbriefarchief kunt u doorklikken naar het archief van de Kerk in Actie Nieuwsbrieven en de nieuwsbrieven van de afgelopen maanden bekijken.
Een goede zomer toegewenst.
Klik hier voor de papieren versie van de Kerk in Actie Nieuwsbrief juni / juli en voor de bestellijst.
Bijlage: poster jaarverslag.
 

Inhoudsopgave

Ter inspiratie

Waar twee of drie

Waar twee of drie in uw naam
geloof delen, hoop koesteren,
liefde schenken,
elkaar de hand toesteken,
elkaars zwakte dragen,
elkaar levenskracht geven,
dáár bent U in hun midden
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan
een nieuw begin te maken,
een andere weg te wijzen,
de toekomst te openen
voor het gedeelde brood,
voor het levende water,
voor de klare wijn.
Zó verandert U eenlingen
in een volk dat samengaat.

Geef dat ik met die twee of drie
mij op weg durf te begeven,
mij van harte wil inzetten,
mij persoonlijk geroepen weet
uit honger naar recht en rede,
uit dorst naar echte vrede,
om waarheid te doen en te spreken.
Wil zo tastbaar aanwezig zijn
als bron van mijn leven.

Alfred Bronswijk
Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde
(uitgave Protestantse Kerk)
 

Eerste Kids in Actie concert een succes!

Om half vier kwamen de eerste kinderen met hun ouders aan bij het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht. Vol verwachting stapten ze naar binnen om naar het concert van Elly en Rikkert te gaan. Maar wie kwamen ze daar als eerste tegen in de hal? Rainbow, de duif van Kids in Actie! Na even te hebben geknuffeld of op de foto te zijn geweest, zocht iedereen een plekje om te gaan zitten. Aan het begin van het concert kwam als eerste oma Duif, Elly Zuiderveld, het podium op. Toen Rikkert, Rainbow en kinderkoor de Spetters ook klaarstonden, kon het concert beginnen. Zowel oude als nieuwe nummers kwamen er voorbij en de kinderen zongen en dansten enthousiast mee. Wat een succes! Met mooie duivenkaarten om in te kleuren en een lekker ijsje gingen de kinderen weer naar huis. Rainbow heeft al veel zin in het volgende concert, samen met Elly en Rikkert. Komt u ook? Samen met uw (klein)kind, buurmeisje of buurjongen? Kijk voor de concerten op www.zingenindekerk.nl. Op de hoogte blijven van de concerten en nieuws van Kids in Actie? Meld u dan aan voor de duivenpost op www.kerkinactie.nl./kids.

De Kerk in Actie-gemeenteadviseurs ondersteunen u graag!

Gemeenten die zich direct willen verbinden met een project, contact willen met een uitgezonden medewerker, met meer diepgang bijbel willen lezen in de gemeente of zich meerdere jaren willen bezig houden met één thema. De Kerk in Actie-gemeenteadviseurs komen deze wensen bijna dagelijks tegen. Daardoor is de classis Barendrecht via de Kerk in Actie-gemeenteadviseur nu al langere tijd actief voor Pakistan en betrekt daarbij ook andere classes. En in de classis Leeuwarden komt men op verschillende manieren in actie voor Colombia. In het juninummer van Kerkinformatie treft u een Katern aan met allerlei inspirerende voorbeelden hoe plaatselijke gemeenten handen en voeten geven aan Zending en (wereld)diaconaat. Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerk.nl/kerkinformatie. Wilt u met uw gemeente ook (meer) aan de slag? Neem dan contact op met uw Kerk in Actie-gemeenteadviseur via www.kerkinactie.nl/gemeenteadviseurs.

Terugkomdienst Hendrie en Adriana van Maanen

De uitzending van Hendrie en Adriana van Maanen naar Het McGilvary college of Divinity in Thailand is afgerond. Hendrie was sinds april 2013 door Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand samen met zijn vrouw Adriana de Fijter en hun twee dochters Salomé (2011) en Chaja (2013). Hendrie doceerde het vak Nieuwe Testament aan het Mc Gilvary Institute of Theology in Chiang Mai. Adriana hield zich bezig met de problemen van internationale migratie, wat heel belangrijk is in die regio met grote aantallen vluchtelingen uit o.a. buurland Myanmar. Er zal een terugkomdienst zijn op 3 juli in de Nicolaikerk in Utrecht om 10.00 uur (adres: Nicolaaskerkhof 8, 3512XC Utrecht). Van harte welkom!

Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking

In de zomermaanden kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking vakantie vieren in Vakantiehotel De Werelt in Lunteren en, voor het eerst, in onze nieuwe vakantie-accommodatie Rooseveltpaviljoen in Nieuw Hydepark in Doorn. Ook Oud & Nieuw kan men vieren in De Werelt. Tijdens alle zes vakanties begeleiden onze ervaren vrijwilligers de vakantiegasten tijdens de activiteiten, zoals bijvoorbeeld de creatieve workshops, het winkelen, een huifkartocht en fietsen. En tijdens de avonden met muziek, zang en dans. Van de vakantiegasten wordt verwacht dat zij zelfstandig (eventueel met rollator) binnenshuis kunnen lopen, geen aangepaste hotelkamer nodig hebben en goed in een groep kunnen functioneren. De vrijwilligers begeleiden bij de lichte persoonlijke zorg en bij gebruik van medicatie. Kent u mensen voor wie deze vakantie een aanrader is, wilt u hen dan hierop wijzen? Voor meer informatie: Tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl en www.hetvakantiebureau.nl.

Publieksmiddag ‘Werk en welvaart van morgen’

De publieksmiddag vindt plaats op woensdagmiddag 14 september in de Bergkerk te Amersfoort. De middag start met inloop om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur. De hoofdlezing wordt gehouden door bisschop Gerard de Korte, bisschop-referent voor kerk en samenleving. De predikanten Dick Couvée (Pauluskerk, Rotterdam) en Ruben van Zwieten (Zuidas, Amsterdam) worden geïnterviewd over hoe zij in de verschillende circuits van hun werk de thematiek tegen komen. Het programma wordt afgesloten met het aanbieden van de gelijknamige publicatie ‘Werk en welvaart van morgen’ aan CU-politica Carola Schouten (2e Kamerlid en lid van de vaste Kamercommissie voor arbeidsmarktbeleid) en haar reactie op de publicatie. Moderator van de middag is Vincenza La Porta. Opgave voor de middag kan via rvk@raadvankerken.nl.

Dankzij u was er veel mogelijk!

In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over het Jaarverslag 2015 van Kerk in Actie. Samen mochten wij in actie komen voor onze naasten ver weg en dichtbij. Om de resultaten ook bij uw gemeenteleden onder de aandacht te brengen, is er een poster beschikbaar. Deze treft u als bijlage aan bij deze nieuwsbrief. Wilt u deze ophangen in uw kerkgebouw? Wij danken uw hartelijk voor al uw inzet in 2015 en hopen dat onze gezamenlijke inzet ook in 2016 van waardevolle betekenis mag zijn. Het jaarverslag treft u aan op www.kerkinactie.nl/jaarverslag. U kunt ook een papieren versie bestellen via www.kerkinactie.nl/webwinkel.

Financiële tegemoetkoming activiteiten vluchtelingen

Kerk in Actie heeft een fonds ingesteld waarop kerken die activiteiten ontplooien voor vluchtelingen een beroep kunnen doen. Hiervoor is een formulier te downloaden op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen. Meer informatie is te verkrijgen bij Geesje Werkman (g.werkman@kerkinactie.nl).

Steun de predikanten op Nias

14 augustus 2016, collecte Zomerzending
Op het Indonesische eiland Nias zijn te weinig predikanten. In veel kerken gaan daarom leken voor. Vaak zijn dat mensen die weinig opleiding hebben genoten. De kerken lijden onder dit tekort. De mensen op Nias leven vooral van landbouw en visserij, maar veel eilandbewoners zijn erg arm. De Banua Niha Keriso Protestant, partnerkerk van Kerk in Actie, wil er zijn voor deze mensen. Op het eigen trainingsinstituut worden lekenvoorgan-gers en predikanten begeleid en toegerust. Op de theologische universiteit volgen jongeren een opleiding tot predikant. Ook zet de kerk zich in voor de samenleving. Via kredietgroepen sparen mensen bijvoorbeeld samen geld om te investeren in hun bedrijfjes. De collecteopbrengst is bestemd voor het werk van de Banua Niha Keriso Protestant en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.
Meer informatie over deze collecte vindt u op: www.protestantsekerk.nl/collecterooster. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of per e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Geef voor vrede

18 september 2016, collecte Vredeswerk
Ieder jaar staan we in de Vredesweek stil bij de mensen die zich wereldwijd inzetten voor de vrede. De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals de jonge onderwijzers in Syrië, die scholen hebben opgericht waar kinderen van allerlei achtergronden samen les krijgen. Want ze willen een nieuwe generatie leren om, ondanks verschillen, de verbinding te zoeken en samen te werken. In Griekenland biedt de Grieks Evangelische Kerk, met steun van Kerk in Actie, hoop in de uitzichtloze situatie in de vluchtelingen-kampen. De kerk deelt hier noodhulp-pakketten uit en geeft geestelijke steun. Veel gezinnen in het kamp zijn uit elkaar gerukt. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.
Folders bij deze collecte zijn beschikbaar via: bestellingen@protestantsekerk.nl of
(030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondiging zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/collecterooster.

Bericht uit Ghana

In de 40dagentijdcollecte op Palmpasen (20 maart 2016) stond het karitéproject in Ghana centraal. Een van de vrouwen vertelt: “Wij zijn de vrouwen van Fooshegu, een dorp vlak bij de stad Tamale in Noord Ghana. De Presbyteriaanse Kerk van Ghana (PCG) is al lang actief in ons dorp. We hebben net onze nieuwe opslagruimte en productie unit voor kariténoten geopend. Dankzij de opslag en verwerking van de noten hebben veel  vrouwen van onze coöperatie hun inkomen verdubbeld! Wie eerst 40 euro verdiende met het rapen van de noten, verdient nu 80 euro. Dat verschil is precies goed om schoolgeld voor de kinderen te betalen. We zijn nog maar net begonnen met het zelf maken van karitéboter in onze nieuwe productie unit en we zien nu al dat we het goed kunnen verkopen. Nogmaals: dank u wel! “

Verlof Jaap en Marieke den Butter

Van 20 mei tot 12 augustus 2016 zijn Jaap en Marieke den Butter in Nederland. Jaap is tot januari 2016 betrokken geweest bij het hiv/aids preventieproject, Bless China International (BCI). In China zijn er steeds meer mensen met hiv/aids. BCI geeft mensen voorlichting over hiv/aids om te voorkomen dat het een epidemie wordt. Ze doen dit door middel van toneelstukjes en andere aansprekende voorlichtingsmethoden. Het doel is om kennis over hiv/aids te vergroten, stigma’s te verminderen en mensen te stimuleren om in een vroeg stadium een hiv-test te laten doen. Jaap en Marieke kunnen hier veel over vertellen en zijn beschikbaar voor presentaties. Wilt u hen uitnodigen, neem dan contact op met: Maaike.Wigboldus@icco-cooperation.org met de gewenste datum en locatie. 

Buitenlandse studenten op bezoek in Nederland

Een groep van veertien buitenlandse theologiestudenten bezoekt ook dit jaar weer Amsterdam in het kader van het project Breuken en Bruggen, een samenwerkingsproject van de afdeling Zending van Kerk in Actie, de Vrije Universiteit en de PThU. De studenten zijn afkomstig uit Bangladesh, Brazilië, Colombia, India, Indonesië, Kameroen, Myanmar, Pakistan, Roemenië, Tanzania en Zuid-Afrika. Drie maanden lang, van september tot en met november, zullen zij onderzoek doen, lessen volgen en een excursieprogramma volgen. Onderdeel van het programma is een bezoek aan plaatselijke gemeenten. Studenten kunnen een bijdrage geven op een gemeenteavond, een ZWO-bijeenkomst of tijdens een kerkdienst. Kerken bieden de studenten de gelegenheid om kennis te maken met het kerkelijk leven in Nederland. Voor zowel studenten als kerken is dit een hoogtepunt van het verblijf gebleken. U wordt van harte uitgenodigd een beroep te doen op deze studenten. Ze zijn beschikbaar in de weekenden van 17/18 september, 1/2 oktober, 15/16 oktober en 5/6 november. Geïnteresseerden kunnen tot 31 juli 2016 contact opnemen met Willemien van Berkum via w.m.van.berkum@vu.nl.

Brochure ‘Wat kerken kunnen doen voor vluchtelingen’

De huidige vluchtelingencrisis vormt een enorme uitdaging. Meer dan ooit worden we geconfronteerd met samenlevingsvragen rondom vluchtelingen, waarbij allerlei emoties een rol spelen. Kerk in Actie heeft daarom een brochure uitgebracht met daarin een antwoord op de vraag wat kerken kunnen doen voor vluchtelingen. Voorzien van veel tips en praktijkvoorbeelden van kerken. Te bestellen via webwinkel.pkn.nl of te downloaden via: www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen.