Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 9, december 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Bijgaand ontvangt u de laatste Kerk in Actie Nieuwsbrief van 2015. De Nieuwsbrief heeft een andere indeling gekregen. We hopen dat hij daardoor prettiger leesbaar is. De eerstvolgende Nieuwsbrief in 2016 verschijnt begin februari.
We wensen u gezegende kerstdagen en een goed 2016!
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst van december.
 

Inhoudsopgave

Recordaantal diakenen, predikanten en zwo-leden op 120e Landelijke Diaconale Dag

In het nieuws
Gasten gezocht voor eerste vakantieweken in Nieuw Hydepark

Agenda
Startmiddag ‘Knooppunt Kerken en Armoede’
Bezorging pakketten Vandaar
Micha campagne ‘Gerechtigheid in Geld’

Samen in actie
Doe met jongeren mee aan Sirkelslag
Doe mee met de Paasgroetenactie 2016
Bijbelstudie over 5 broden en 2 vissen
Inzamelingsacties
Begeleiding bij start kerkelijk noodfonds
Hoe wordt mijn kerk een zorgzame kerk?
Vrijwilligers gezocht voor EAPPI in Palestina

Collecten
Geef voor gezond eten
Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen
Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
Een lach op het gezicht van kinderen Nederland

Kerstcampagne
Advent, geef het licht door!
Kerstengelen gezocht

40dagentijdcampagne
Doe mee met de Veranderdag
Zet stappen met de 40dagentijdapp
Wat doet uw gemeente tijdens de 40dagentijd?

Sprekers
Verlof Hillie Veneman: 3 – 17 april 2016
Reisverhalen uit Colombia

Nieuwe uitgaven
Nieuw: Medemens 4

Diversen
Om uit te delen: Bijbels in diverse talen
Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties

Ter inspiratie

Wegbereiders van uw komst

Heer onze God,

Wij zien de wereld om ons heen,
en diep van binnen
verlangen wij naar vrede,
verlangen wij naar uw komst.

Maar misschien verlangt U ook van ons
dat onze ogen zien
en onze oren horen
hoe U ons roept

in verlaten kinderen,
in eenzamen langs de weg.

God wek ons tot leven,
maak ons wegbereiders van uw komst.

Uit: Adventskalender 2014 ‘Stem die mij roept’,
uitgave Protestantse Kerk in Nederland
 

Record aantal diakenen, predikanten en zwo-leden op 120e Landelijke Diaconale Dag

Meer dan 1200 mensen kwamen zaterdag 21 november bijeen in het Beatrixtheater in Utrecht rond het thema ‘Geloven in de kracht van delen’. Onder andere synodepreses ds. Karin van den Broeke, pionier op Yburg ds. Rob Visser, EO-coryfee Andries Knevel, cabaretier Charlotte Glorie en verhalenverteller Kees Posthumus lieten op verschillende manier zien hoe een kerk niet zonder diaconaat, ofwel ‘geloven in delen’ kan. Tijdens de dag werd de eindstand van de actieweek voor vluchtelingen gepresenteerd: er is 1,8 miljoen opgehaald. Kerken komen massaal in actie voor vluchtelingen, niet alleen door gebed en collecte, maar ook door het organiseren van thema-avonden, inzamelingen en activiteiten met en voor vluchtelingen. Van Anna Paulowna tot Waalwijk. Van Hoofddorp tot Enschede. Overal in Nederland komen kerken in actie. Kerk in Actie heeft een overzicht gemaakt van wat er in het land speelt (www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen).

Gasten gezocht voor eerste vakantieweken in Nieuw Hydepark

In februari 2016 vinden de eerste twee gezellige vakantieweken plaats in de nieuwe accommodatie Nieuw Hydepark in Doorn (in plaats van het F.D. Roosevelthuis). De Muziekweek vindt plaats van 20 tot 27 februari en de Creatieve week van 5 tot 12 maart. De vakanties zijn bedoeld voor mensen die persoonlijke en/of verpleegkundige zorg nodig hebben en/of rolstoel gebonden zijn. Men overnacht in een luxe hotelkamer met eigen badkamer. In de prachtige lichte recreatieruimte, met
uitzicht op het landgoed, kunnen gasten genieten van de muzikale en creatieve activiteiten. Kent u mensen uit uw gemeente voor wie het goed is er eens tussenuit te gaan? Dan kunt u contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl, (0318) 48 66 10 of info@hetvakantiebureau.nl. Op www.hetvakantiebureau.nl vindt u meer informatie over de vakantieweken en al het vakantieaanbod van 2016.

Startmiddag ‘Knooppunt Kerken en Armoede’

Op vrijdagmiddag 22 januari 2016 organiseert het Knooppunt Kerk en Armoede in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst met als titel ‘Betrokkenheid troef’. Tijdens deze bijeenkomst staan inspirerende diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland centraal.
De bijeenkomst markeert de start van dit interkerkelijke Knooppunt, waarin een aantal kerkgenootschappen de krachten bundelen in kerkelijke activiteiten tegen armoede in Nederland. Tijdens deze middag zullen Herman Noordegraaf en Erik Borgman vertellen hoe zij de betekenis zien van de kerkelijke inzet tegen armoede in Nederland. Het eerste exemplaar van de bundel ‘Betrokkenheid troef’ wordt overhandigd, waarin zeventig voorbeelden staan beschreven van plaatselijk werk. Drie vrijwilligers vertellen over hun activiteiten in hun eigen gemeente. Een paneldiscussie met mensen uit het landelijke en plaatselijke diaconaat sluit de bijeenkomst af. De toegang is gratis. Meer informatie en aanmelding: www.kerkinactie.nl/agenda.

Bezorging pakketten Vandaar

De pakketten met het 40dagentijdnummer van donateursmagazine Vandaar worden bezorgd tussen woensdag 27 en vrijdag 29 januari. Mocht u geen pakket ontvangen, maar hier wel interesse in hebben (bv. om op de leestafel te leggen), stuur dan een mail naar vandaar@kerkinactie.nl, met vermelding van het gewenste aantal exemplaren en het adres waar deze naartoe gestuurd kunnen worden.

Micha campagne ‘Gerechtigheid in Geld’

In een wereld waarin bedrijven hun best doen zo weinig mogelijk belasting te betalen en rijken alleen maar rijker lijken te worden, is het belangrijk te blijven strijden voor een meer rechtvaardige en eerlijke wereld. In december 2015 start Micha Nederland daarom de campagne Gerechtigheid in Geld. Met deze campagne vraagt Micha Nederland aandacht voor de gevolgen van belastingontwijking voor ontwikkelingslanden. Door belastingontwijking wordt belastinggeld niet betaald op de plek waar het hoort. Daardoor komen overheden in ontwikkelingslanden geld tekort om armoedeproblemen aan te pakken. Het aanbieden van onderwijs of voor iedereen toegankelijk maken van gezondheidszorg wordt in deze landen bemoeilijkt. Daar wil Micha Nederland tegen in actie komen! Meer informatie leest u op de website: www.gerechtigheidingeld.nl. Daar komt ook het cursusmateriaal en themapakket beschikbaar om te downloaden.

Doe met jongeren mee aan Sirkelslag, 5 februari 2016

Met Sirkelslag Young heeft u een concreet middel in handen om jongeren op een laagdrempelige leuke manier in contact te brengen met diaconaat. Sirkelslag is het spel voor jongeren waarbij het gaat om creativiteit, actie en teamspirit. Dit jaar is het thema ‘Deel en win’. Wat is de impact van delen, dichtbij in de buurt en ver daarbuiten? Op 5 februari 2016 start het spel in honderden plaatselijke jongerengroepen om klokslag 19.30 uur. Met diverse opdrachten, die nu nog geheim zijn, gaan groepen met elkaar de strijd aan. Er is ook een opzet voor een liturgie zodat het thema terug kan komen in de kerkdienst. Als diaken of ZWO-commissielid kunt u Sirkelslag onder de aandacht brengen bij jeugdgroepen in de kerk. Voor meer informatie en aanmelden van groepen: www.sirkelslag.nl/young. Sirkelslag Young wordt georganiseerd door JOP en Kerk in Actie met medewerking van Youth for Christ.

Doe mee met de Paasgroetenactie 2016

“Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is.” Een nieuwe toekomst bestaat, deze boodschap van Pasen willen wij graag aan u doorgeven. Dit is de tekst die achter op de Paasgroetenkaarten van volgend jaar staat. Vrouwen in de gevangenis dachten met elkaar na over het veertigdagentijdthema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’ en verwerkten dat in schilderijen.
Ook in 2016 kunt u weer paasgroetenkaarten laten versturen naar gevangenen in Nederland, naar Nederlandse gevangenen in het buitenland en naar mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten overal ter wereld. Alle informatie over bestellen en het opzetten van de actie in uw gemeente vindt u vanaf 1 januari op: www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. Zo’n groet doet goed: hij laat zien dat er aan je gedacht wordt! Doet u ook (weer) mee?

Geloven in delen: bijbelstudie over de  5 broden en 2 vissen

Wij zijn een kerk in actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. Wilt u over de gelijkenis van de 5 broden en de 2 vissen (Marcus 6: 30-44) met elkaar in gesprek gaan? Op www.kerkinactie.nl/bijbelstudie vindt u een bijbelstudie die u kunt gebruiken als leidraad voor een geloofsgesprek binnen uw kerkenraad, ZWO-commissie of diaconie.

Inzamelingsacties

Weet u soms niet goed wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude kaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven. Kerk in Actie organiseert in samenwerking met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond)) al jaren een inzamelingsactie van postzegels, ansicht-kaarten, en enveloppen met sorteercode en geboortekaartjes. Naast deze gezamenlijke inzamelingsactie kunnen er bij Kerk in Actie ook oude mobieltjes, lege cartridges, oud Nederlands en buitenlands geld ingeleverd worden.
Op www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties vindt u meer informatie over het inzamelen.
Doet u mee?

Begeleiding bij start kerkelijk noodfonds

Op meer dan 100 plekken in Nederland is er al een (inter)kerkelijk noodfonds. Zo’n noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in armoede en werkt heel laagdrempelig. De meeste noodfondsen werken samen met de voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het Maatschappelijk Werk. Ook is een noodfonds een goede manier om contacten te leggen en te onderhouden met de lokale overheid, om zo te overleggen, naar elkaar door te verwijzen en knelpunten aan de orde te stellen. Kerk in Actie biedt in 2015 en 2016 diaconieën (gratis) begeleiding aan als zij een nieuw kerkelijk noodfonds willen starten. Wilt u informatie? Of een oriënterend gesprek? Meldt u zich dan bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl. Zij behartigt armoedebestrijding namens Kerk in Actie.

Hoe wordt mijn kerk een zorgzame kerk?

Heeft u al veel gehoord over het project Zorgzame Kerk, maar aarzelt u nog of uw kerk ook een zorgzame kerk zou kunnen worden? We horen veel enthousiaste verhalen van gemeenten die u al zijn voorgegaan. U kunt daarover lezen in het rapport ‘Zorgzame Kerk, kerkzijn in een participatiesamenleving’. Zie www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk. Voor meer informatie en voor het aanvragen van een advies – en begeleidingstraject Zorgzame Kerk in uw eigen gemeente, kunt u terecht bij w.meijnhardt@kerkinactie.nl of bij uw gemeenteadviseur.

Vrijwilligers gezocht voor EAPPI in Palestina

Kerk in Actie zoekt mensen die vanaf 1 september 2016 of 16 november 2016 gedurende drie maanden als vrijwilliger willen meewerken in Palestina aan het Oecumenisch Begeleidings-programma in Palestina en Israël (EAPPI). Het is de taak van de oecumenische begeleiders om door hun aanwezigheid bij te dragen aan vrede en naleving van de mensenrechten in Israël en Palestina. De bevolking, waaronder ook schoolkinderen, wordt in Palestina ernstig in haar bewegingsvrijheid beperkt, maar ook andere mensenrechten komen in het gedrang. De aanwezigheid van de oecumenische begeleiders heeft een de-escalerend effect, met name daar waar kolonisten zich gevestigd hebben en de bewoners lijden onder intimiderend gedrag. Meer informatie over dit werk vindt u op www.kerkinactie.nl/eappi. U kunt uw sollicitatie (Engels) met motivatie en CV voor 15 december 2015 toezenden aan Hester Oosterbroek, hester.oosterbroek@icco-cooperation.org. Gesprekken vinden plaats op 12 januari 2016.

Geef voor gezond eten

7 februari 2016, collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Trakajaya, partner van Kerk in Actie op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouwmethodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren. In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouw-technieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte op 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen

14 februari 2016, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie
In Oekraïne lijden veel kinderen onder extreme armoede. Hun ouders vertrekken naar de stad of naar het buitenland op zoek naar werk. De kinderen blijven achter, soms opgevangen door oma of een oudere broer of zus. Een aantal kerken vangt deze verwaarloosde kinderen na schooltijd op
in het eigen schoolgebouw. Ze kunnen er spelen, krijgen aandacht en een warme maaltijd. Ook zijn er kerken die een opvanghuis hebben waar kinderen permanent wonen. Worldpartners, partner van Kerk in Actie, steunt de kerken in de Oekraïne. De collecte van 14 februari is bestemd voor het werk in Oekraïne en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India

21 februari 2016, Kerk in Actie, Voorjaarszendingsweek
Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Ze moeten jong trouwen, kinderen krijgen en mogen geen vak leren. Veel vrouwen komen in de problemen als hun man hen verlaat of geweld gebruikt. Samen met de kerken vangt het Priscilla Centrum deze vrouwen op. De vrouwen kunnen een vak leren zoals naaien of weven. De training duurt een jaar en aan het eind ervan kunnen de vrouwen zelf in hun levensonderhoud voorzien. Indien nodig krijgen ze psychosociale hulp. Dankzij de kerken en het Priscilla Centrum krijgen vrouwen hun leven weer op de rit. Al meer dan 700 vrouwen zijn door dit project geholpen. De Voorjaarszendingscollecte is bestemd voor het Priscilla Centrum en andere zendings-projecten van Kerk in Actie.

Een lach op het gezicht van kinderen in Nederland

28 februari 2016, Kerk in Actie, Diaconaat
Veel kinderen in Nederland groeien op in een niet-veilige situatie. Ze leven in armoede en maken in hun jonge leven al veel mee: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse AZC’s elke week een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken. Zo’n plek is ook de kinder-winkel in Den Haag. Hier zijn kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en werkloosheid voor grote problemen zorgen. In de Kinderwinkel kunnen ze even op adem komen. Kerk in Actie steunt deze initiatieven van harte!
Meer informatie over de Kerk in Actie collecten vindt op www.kerkinactie.nl/collecte. De automatische bestellingen zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of per email: bestellingen@protetantsekerk.nl.

Advent, geef het licht door!

In veel kerkdiensten wordt iedere advents-zondag een nieuwe kaars aangestoken. Het wordt steeds lichter. Kerk in Actie roept gemeenten op ook meer licht te laten schijnen in het leven van kinderen van Moldavië. Zo is er de mogelijkheid om vier lichtcollecten, extra collecten bij de uitgang na de dienst, te organiseren. Tegelijkertijd met de collecte voor het werk van de kerken in Moldavië wordt er licht uitgedeeld in de vorm van een waxinelichtje. Deze lichtjes kunnen uitgedeeld worden tijdens de deurcollecte bij het verlaten van de kerk. Of neergelegd worden op de stoelen om gemeenteleden te attenderen op de lichtcollecte. Wegens groot succes zijn de stickers die om de waxinelichtjes geplakt konden worden helaas al helemaal op.

Kerstengelen gezocht

Engelen brengen licht in het leven van mensen. Ook u kunt licht binnen uw gemeente verspreiden met het organiseren van een kerstengelenactie. De één meldt zich aan als kerstengel, een ander kent iemand die een kerstengel nodig heeft en weer een ander laat weten er zelf wel een te kunnen gebruiken. Kerstengelen worden gekoppeld aan iemand die een kerstengel kan gebruiken. De anonieme kerstengel gaat gedurende de komende adventstijd iemand verrassen, bijvoorbeeld door een kaartje in de bus te doen. Of door een kersttak aan de deur te hangen of een zelf gebakken cake te laten bezorgen. Kortom, met alles wat een creatieve kerstengel maar kan bedenken! Erg leuk om met uw gemeente te doen of in kleinere kring. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst.

Doe mee met de Veranderdag

Soms is een kleine stap al genoeg om het leven van een medemens te veranderen. Een fris geverfde woonkamer, een gezellige kop koffie of een opgeruimde schuur kan precies de steun in de rug geven die iemand nodig heeft om te veranderen. Op de Veranderdag kunt u echt een stap zetten naar de ander. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden met een groep, met hun gezin om een sociaal project of een praktische klus op te pakken. Stichting Present zoekt bij elke groep een passend project. Het is al voor de vijfde keer dat Kerk in Actie en Present samen de landelijke Veranderdag organiseren. Wilt u meer weten over de Veranderdag of meedoen? Kijk dan op www.kerkinactie.nl/veranderdag.

Zet stappen met de 40dagentijdapp

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet is er ook dit jaar weer de 40dagen-tijdapp. De app leidt u door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. In 2016 kunt u ook daadwerkelijk stappen zetten met de 40dagentijdapp met uw eigen stappenplan. De 40dagentijdapp is een handig middel om uzelf (en andere gemeenteleden) aan te sporen zich dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Wat doet uw gemeente tijdens de 40dagentijd?

Tijdens de 40dagentijd organiseren gemeenten altijd verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld een sobere maaltijd, een thermometer in de kerk of een fietstocht. Wat doet uw gemeente tijdens de 40dagentijd? En hoe leuk is het om dit te kunnen delen met andere gemeenten? Zodat u daarmee ook andere gemeenten kan inspireren? Laat het weten aan Linda Zuidhof via l.zuidhof@kerkinactie.nl. Uw activiteit of idee wordt dan op www.kerkinactie.nl/40dagentijd geplaatst onder activiteiten. Hier vindt u dan ook meerdere ideeën ter inspiratie. We horen graag van u!

Verlof Hillie Veneman:  3 – 17 april 2016

Sinds februari 2012 is Hillie Veneman door Kerk in Actie itgezonden naar het Indonesische eiland Nias. Ze is als onderwijskundige verbonden aan de theologische opleiding en het nascholings-instituut van de Protestantse Kerk op Nias en werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hillie is getrouwd met Eman en samen hebben ze twee dochters, Lianka en Vira. Tijdens haar verlof is Hillie beschikbaar voor een spreekbeurt of een bijdrage aan een kerkdienst. Als u haar wilt uitnodigen in de periode van 3-17 april om meer te horen over haar werk, neem dan contact op met Miriam Nagtegaal (medewerker zending) via: miriam.nagtegaal@icco-cooperation.org.

Reisverhalen uit Colombia

Van 14 t/m 25 oktober 2015 is Linda Zuidhof (medewerker communicatie) met een groep naar Colombia afgereisd. Ze hebben daar drie partnerorganisaties van Kerk in Actie bezocht: Mencoldes, IMCOL en FPT. Dit heeft veel nieuwe indrukken, mooie beelden en ontmoetingen opgeleverd. U kunt een klein inkijkje in de reis krijgen door de blogs van Linda’s reis te lezen via www.kerkinactie.nl/bloglinda. Benieuwd naar nog meer verhalen? U kunt haar of een van
haar reisgenoten uitnodigen om te komen vertellen. Stuur daarvoor een e-mail naar l.zuidhof@kerkinactie.nl.
 

Nieuw: Medemens 4

Op de Landelijke Diaconale Dag heeft Kerk in Actie Medemens deel 4 gepresenteerd. Deze mooi geïllustreerde bundel bevat 37 diaconale gebeden, gedichten en teksten ter inspiratie voor vergaderingen, bijeenkomsten en andere bezinnings-momenten. Ook geschikt als cadeau voor vrijwilligers, ambtsdragers en gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan. De bundel kost € 4,- en is te bestellen via www.webwinkel.pkn.nl, bestellingen@protestantsekerk.nl of tel. (030) 880 18 80.

Om uit te delen: Bijbels in diverse talen

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst en verspreidt al jaren gratis Bijbeluitgaven. Met de toegenomen stroom vluchtelingen is de vraag naar Bijbels (Nieuwe Testament) in diverse talen sterk toegenomen. Met de Bible Box hebt u de mogelijkheid om in de kerk de Bijbel in meerdere talen aan te bieden. In elk van de 8 vakken passen 10 deeltjes van het Nieuwe Testament. Kijk voor meer informatie en het bestellen van de Bible Box en Nieuwe Testamenten in diverse talen op http://bijbelvereniging.nl/biblebox/.

Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties

De Ab Harrewijn Prijs zoekt ook in 2016 mensen die zich op bijzondere manieren inzetten voor hun medemensen aan de rafelrand van de samenleving. In 2015 ging de prijs van 5000 euro naar Helma du Pont uit Breda, die een digitaal platform ontwikkelde waarop mensen anoniem een factuur kunnen betalen voor een ander. Nomineren voor de prijs, die onder andere door Kerk in Actie wordt gesteund, kan tot 1 maart 2016. Meer informatie over de prijs en over de wijze van nomineren op www.abharrewijnprijs.nl.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden