Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 17, nummer 1
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de eerste Kerk in Actie Nieuwsbrief  in 2016. Het nieuwe kalenderjaar is weer begonnen, de 40dagentijd begint. Allerlei activiteiten staan voor de komende periode weer op de agenda. We wensen u veel zegen op uw werk.
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst van februari.
 

Inhoudsopgave

40dagentijdcampagne 2016 ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.’
Agenda
Biddag 2016, thema: ‘Sociale ongelijkheid’
Jaarvergadering Federatie van Diaconieën
Kom naar de Kerk in Actie Werelddag
Samen in Actie!
Paasgroetenactie 2016
Financiële tegemoetkoming activiteiten vluchtelingen
Ontmoetingsdag 'Kerk en vluchtelingen'
Kies voor een Themajaar
Teken petitie tegen kinderarbeid in goudmijnen
Dankzij u steun voor arme boeren in Bolivia
Hoe wordt mijn kerk een zorgzame kerk?
Om gratis uit te delen: bijbels in diverse talen
Collecten
Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
Een lach op het gezicht van kinderen Nederland
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen Veertigdagentijdcampagne
Wat doet uw gemeente tijdens de 40dagentijd?
Zet een stap met de Micha Cursus
Sprekers
Verlof Henriëtte Nieuwenhuis
Reisverhalen uit China
Nieuwe uitgaven
Gids over projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden
Nieuwe brochure: Samen vieren
‘Wat kerken kunnen doen voor vluchtelingen’
Diversen
Celebrations Tent of Nations
Documentaire: Missy Slagge?

Gedicht

Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons.

Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Marinus van den Berg,
Uit: Medemens  4
 

40dagentijdcampagne 2016 ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander.’

Op woensdag 10 februari a.s. begint de 40dagentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Samen voeren we in deze belangrijke kerkelijke periode campagne. Dit jaar is het thema ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’. Op de website www.kerkinactie.nl/40dagentijd vindt u verschillende suggesties om als gemeente in actie te komen: met collecten voor Kerk in Actie projecten, meedoen met de Veranderdag, het downloaden van de 40dagentijdapp voor een dagelijkse bezinning, het organiseren van een Michacursus en de Paasgroetenactie. Kerk in Actie heeft voor deze campagne allerlei materialen ontwikkeld. Zoals een poster, liturgiegids, folders en flyers. Op onze website vindt u een overzicht en de downloads van alle materialen. We wensen u een gezegende en inspirerende 40dagentijd toe!

Biddag 2016, thema: ‘Sociale ongelijkheid’

Op woensdag 9 maart, of de zondag erop volgend, is het biddag voor gewas en arbeid. In samenwerking met Kerk in Actie heeft de Raad van Kerken materiaal voor viering en gesprek gemaakt: het themakatern ‘Sociale ongelijkheid’. In Nederland neemt de sociale ongelijkheid toe. De kerken merken dat vooral, omdat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op noodhulp, schuldhulpver-lening en voedselbanken. In de overgang van een verzorgingsstaat naar een participatie-samenleving legt de overheid de nadruk op zelfredzaamheid. Maar hoe realistisch is dat als zelfredzaamheid in toenemende mate gepaard gaat met sociale ongelijkheid?
Het materiaal biedt suggesties voor vieringen en gesprek over deze thematiek. Het thema-katern is voor € 3,50 (incl. portokosten) te bestellen via rvk@raadvankerken.nl of te downloaden via
www.raadvankerken.nl > samenleving.

Jaarvergadering Federatie van Diaconieën

Op zaterdag 12 maart vindt de jaarvergadering 2016 van de Federatie van Diaconieën plaats in vergader- en congrescentrum De Schakel in Nijkerk. Het centrale thema is: De diaconie, de samenleving en de overheid: welke diaconie wil je zijn in de participatiemaatschappij, kansen en grenzen. Professor Herman Noordegraaf, hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, leidt het onderwerp in. De jaarvergadering begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en wordt afgesloten met een lunch. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Inlichtingen bij: G. van Beek, secretaris Federatie van Diaconieën,
tel. (030) 69 20 659 of 06 513 177 75, e-mail: info@federatie-diaconie.nl.

Kom naar de Kerk in Actie Werelddag!

Op zaterdag 16 april 2016 is iedereen van harte welkom op de Kerk in Actie Werelddag. Tijdens dit jaarlijkse evenement is er de mogelijkheid om christenen van over de hele wereld te ontmoeten. Verhalenverteller en journalist Kees Posthumus zorgt ervoor dat het een dag wordt vol met ritme, mooie tegenstellingen en gesprekken met buiten-
landse gasten. Er wordt samen gezongen, er zijn allerlei workshops en er is ruimte om met elkaar ervaringen of tips uit te wisselen. Zo ervaart u hoe het is om deel uit te maken van de wereldwijde gemeenschap van christenen! De Werelddag vindt plaats in de Immanuelkerk in Ermelo en begint om 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur). De toegang is gratis, maar opgave gewenst! Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/werelddag.

Paasgroetenactie 2016

Ook in 2016 kunt u paasgroeten sturen naar gedetineerden in Nederland, naar Nederlandse gevangenen in het  buitenland en naar mensen en organisaties in het buitenland die zich inzetten voor mensen-rechten. De afbeeldingen van de kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt, dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Schrijft u weer mee? Alle informatie leest u op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Financiële tegemoetkoming activiteiten vluchtelingen

Kerk in Actie heeft een fonds ingesteld waarop kerken die activiteiten ontplooien voor vluchtelingen een beroep kunnen doen. Hiervoor is een formulier te downloaden op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen. Meer informatie is te verkrijgen bij Geesje Werkman, email: g.werkman@kerkinactie.nl.

Ontmoetingsdag 'Kerk en vluchtelingen'

Op vrijdag 18 maart 2016 organiseert Kerk in Actie een bijeenkomst voor vrijwilligers van kerken, die zich lokaal inzetten voor vluchtelingen. Tijdens deze dag kunnen ervaringen uitgewisseld en tips en nieuwe ideeën gedeeld worden. De dag vindt plaats in de Mattheüskerk (Hendrika van Tussenbroeklaan 1A, 3533 ZS Utrecht), gelegen naast het Protestantse Landelijk Diensten-centrum, Joseph Haydnlaan 2a te Utrecht. Parkeren kan bij het Dienstencentrum. Buslijn 25, richting Cartesiusweg stopt bijna voor de deur.
Vanaf 9.30 uur is er inloop en koffie. Het programma is van 10.00 - 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een drankje.
Kosten: geen, lunch gratis. Aanmelding: j.van.heusden@kerkinactie.nl, tel.: 030 880 18 86.
Meer informatie over het programma vindt u op https://www.kerkinactie.nl/agenda/ontmoetingsdag-kerk-en-vluchtelingen.

Kies voor een Themajaar

Wilt u samen met uw gemeente voor langere tijd in actie komen voor het werk van Kerk in Actie en u meer verdiepen gedurende één jaar of langer? Doe dan mee met een themajaar van Kerk in Actie. U kunt kiezen uit drie thema’s: 1. Kinderen in de knel, 2. Versterk de kerk, 3. Noodhulp. Bij ieder themajaar is een startpakket beschikbaar met heel veel verschillende materialen.
Met een abonnement op de bijbehorende digitale nieuwsbrief (4x per jaar) blijft u op de hoogte van het werk dat u steunt via het gekozen themajaar. Kijk op www.kerkinactie.nl/themajaar voor meer informatie. Daar kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrieven.

Teken petitie tegen kinderarbeid in goudmijnen

Heeft u een mobiele telefoon? Dan heeft u letterlijk goud handen. Goud waaraan mogelijk kinderarbeid kleeft. Wereldwijd werken meer dan één miljoen kinderen in goudmijnen. De elektronicasector is één van de grootste afnemers van goud ter wereld. De invloedrijke electronicabedrijven doen bijna niets om kinderarbeid in de goudmijn-bouw tegen te gaan. Via Stop Kinderarbeid, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt, kunt u deze bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Teken de petitie op www.goudinhanden.eu en bekijk het filmpje ‘Jij hebt goud in handen’. Plaats dit bericht ook in uw kerkblad, zodat meer mensen mee kunnen doen.

Dankzij u steun voor arme boeren in Bolivia

In de collecte voor het Werelddiaconaat op 18 oktober 2015 stond partnerorganisatie Sartawi in Bolivia centraal. Sartawi ondersteunt de kleine, arme boeren op de kurkdroge hoogvlakten. Mede dankzij de opbrengst van de collecte kan Sartawi in 2015 50 gemeenschappen ondersteunen om de opbrengsten van landbouw en veeteelt met 40% te verhogen. Alicia Quispe Huanca vertelt: “Dankzij de irrigatiesystemen die we hebben aangelegd samen met Sartawi, produceren we in mijn gemeenschap sla, ui, wortel, bieten, selderij en aardappelen en kunnen we twee maal per jaar oogsten. Als vrouwen hebben we nu een beetje meer geld. Daarmee kunnen we olie, suiker, rijst en zelfs schoolbenodigdheden voor onze kinderen kopen. We produceren allerlei groenten die we verkopen aan het bedrijf Green Valley in onze gemeenschap. Via dit bedrijf bereiken onze producten de supermarkten van La Paz en Santa Cruz.”
Namens Alicia en alle andere boerenfamilies heel hartelijk dank voor bijdrage!

Hoe wordt mijn kerk een zorgzame kerk?

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een advies- en begeleidingstraject Zorgzame Kerk voor uw gemeente aan te vragen. Er is financiële ondersteuning mogelijk als de kosten een bezwaar zijn. Op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk kunt u verhalen lezen van gemeenten die al gestart zijn met Zorgzame Kerk. U vindt daar ook het rapport ‘Zorgzame Kerk, kerkzijn in een participatiesamenleving’. Voor meer informatie kunt u terecht bij Willy Meijnhardt,
w.meijnhardt@kerkinactie.nl.

Om gratis uit te delen: bijbels in diverse talen

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst en verspreidt al jaren gratis bijbeluitgaven. Met de grote stroom vluchtelingen is de vraag naar bijbels (Nieuwe Testament) in diverse talen sterk toegenomen. Met de Bible Box heeft u een uitgelezen mogelijkheid om in de kerk de bijbel in meerdere talen aan te bieden. De Nieuwe Testamenten zijn beschikbaar in het Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Spaans en Turks. Het aantal talen wordt nog verder uitgebreid. Kijk voor meer informatie en het bestellen van de Bible Box en Nieuwe Testamenten in diverse talen op
www.bijbelvereniging.nl/biblebox.

Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India

21 februari 2016, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Ze moeten jong trouwen, kinderen krijgen en mogen geen vak leren. Veel vrouwen komen in de problemen als hun man hen verlaat of geweld gebruikt. Samen met de kerken vangt het Priscilla Centrum deze vrouwen op. De vrouwen kunnen een vak leren zoals naaien oweven. De training duurt een jaar en aan het eind ervan kunnen de vrouwen zelf in hun  levensonderhoud voorzien. Indien nodig krijgen ze psychosociale hulp. Dankzij de kerken en het Priscilla Centrum krijgen vrouwen hun leven weer op de rit. Al meer dan 700 vrouwen zijn door dit project geholpen. De Voorjaarszendingscollecte is bestemd voor het Priscilla Centrum en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Een lach op het gezicht van kinderen Nederland

28 februari 2016, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Veel kinderen in Nederland groeien op in een niet-veilige situatie. Ze leven in armoede en maken in hun jonge leven al veel mee: honger, huiselijk geweld,  eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwer-ken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse AZC’s elke week een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken. Zo’n plek is ook de Kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en werkloosheid voor grote problemen zorgen. In de Kinderwinkel kunnen ze even op adem komen. Kerk in Actie steunt deze initiatieven van harte.

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

20 maart 2016, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie
Ghanese boeren hebben veel last van de klimaatveranderingen. Vooral in het noorden wordt het door extreme droogte steeds moelijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen op de markt. De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk geeft trainingen, leert de vrouwen nieuwe methodes om de noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de boter kunnen maken. Kerk in Actie onder-steunt de kerk van Ghana bij hun werk. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie.
Meer informatie over de Kerk in Actie collecten vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd en www.kerkinactie.nl/collecte. De automatische bestellingen zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of per e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Wat doet uw gemeente tijdens de 40dagentijd?

Op 10 februari start de 40dagentijd. In deze periode organiseren gemeenten altijd verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld een sobere maaltijd of een fietstocht. Wat doet uw gemeente tijdens de 40dagentijd? Als u uw idee deelt, kan dat andere gemeenten weer inspireren! Laat het weten aan Linda Zuidhof via l.zuidhof@kerkinactie.nl. Uw activiteit of idee wordt dan op www.kerkinactie.nl/40dagentijd geplaatst onder activiteiten. We horen graag van u!

Zet een stap met de Micha Cursus

De Michacursus helpt mensen om hun gaven te ontdekken en de stap te zetten van woorden naar daden. Een echte aanrader dus voor de 40dagentijd. De cursus is bedoeld voor groepen in de gemeente en bestaat uit zes bijeenkomsten inclusief een doe-activiteit. Wie de hele cursus een stap te ver vindt, kan deze 40dagentijd kiezen voor de Michacursus Light, een verkorte cursus van twee bijeenkomsten. Er zijn flyers en posters om uit te delen en op te hangen in de kerk. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Ook op andere momenten in het jaar kunt u natuurlijk een Micha Cursus organiseren.
Kijk voor informatie en aanmelding op www.michanederland.nl/cursus of neem contact op met Dick van Dijk, coördinator Micha Cursus coordinator@michanederland.nl, telefoon
06 - 15 13 90 55.

Verlof Henriëtte Nieuwenhuis

Van 15 tot en met 24 april 2016 is Henriëtte Nieuwenhuis op verlof in Nederland. Sinds oktober 2011 is Henriëtte uitgezonden door Kerk in Actie naar Zuid-Sumatra in Indonesië. Zij werkt als predikant-diaconaal toerustings-werker bij de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Deze kerk wil graag dat de diaconie mensen meer gaat helpen om de oorzaken van armoede in hun eigen omgeving aan te pakken. Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij o.a. door trainingen te ontwikkelen voor diakenen en gemeenteleden. Daarnaast stimuleert ze de uitwisseling tussen de kerken in Nederland en Indonesië. Henriëtte is in 2014 getrouwd met de Indonesische Karel Barus. Tijdens haar verlof is Henriëtte beschikbaar voor
(s)preekbeurten en gemeenteavonden. Wilt u meer over haar werk horen? Neem dan contact op met Miriam Nagtegaal via Miriam.Nagtegaal@icco-cooperation.org.

Reisverhalen uit China

Van 9 t/m 28 oktober 2015 is er een groep van 18 predikanten op studiereis naar China geweest. Ze zijn geïnspireerd geraakt door de onstuimige groei van de kerk in China gedurende de afgelopen 30 jaar en de vitaliteit van de christenen te midden van een samenleving die zich economisch, sociaal en religieus enorm aan het ontwikkelen is. Ze hebben kennis gemaakt met het werk van enkele Kerk in Actie partners (NBG en LTS-Hong Kong). Dit heeft veel indrukken, inspiratie en mooie beelden opgeleverd. Een inkijkje in de reis is te vinden op http://bit.ly/1RGn0B9.
Benieuwd naar nog meer verhalen en beelden? U kunt hen uitnodigen om over hun ervaringen in China te vertellen. Stuur daarvoor een mail naar Maaike.Wigboldus@iccoenkerkinactie.nl.

Gids over projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden hebben geen veilig thuis. Ze wonen in een kinderhuis, leven op straat of krijgen thuis niet de zorg die ze verdienen. Duizenden Nederlanders bekommeren zich om hun lot en willen graag iets voor hen doen. Daarbij stuiten ze op vragen als: hoe kun je kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden het beste helpen? Is een kinderhuis wel de beste oplossing of zijn er alternatieven? En hoe kun je als vrijwilliger een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen? In acht korte hoofdstukken staat de gids Kinderen zonder ‘thuis’ stil bij bij deze en andere vragen. De gids is gratis te downloaden via www.bettercarenetwork.nl of per e-mail te bestellen via info@bettercarenetwork.nl.

Nieuwe brochure: Samen vieren

Wilt u een kerkdienst organiseren rondom een specifiek thema? Bijvoorbeeld over vluchtelingen, duurzaamheid, kinderen in de knel, noodhulp of versterk de kerk? Bestel dan de nieuwe gratis brochure ‘Samen vieren’ via www.kerkinactie.nl/webwinkel. In deze brochure vindt u allerlei prakitische tips om zo’n kerkdienst te organiseren.
Ook treft u er vele liederen en gebeden aan. U kunt de brochure ook downloaden via www.kerkinactie.nl/vieren.

‘Wat kerken kunnen doen voor vluchtelingen’

De huidige vluchtelingencrisis vormt een enorme uitdaging voor Europa. Meer dan ooit worden we geconfronteerd met samen-levingsvragen rondom vluchtelingen, waarbij allerlei emoties een rol spelen. Kerk in Actie heeft daarom een brochure uitgebracht met daarin een antwoord op de vraag wat kerken kunnen doen voor vluchtelingen. Voorzien van veel tips en praktijkvoorbeelden van kerken.Te bestellen in de webwinkel (€ 4,00) of te downloaden via
www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen.

Celebrations Tent of Nations

Tent of Nations is een educatieve boerderij in Bethlehem. Hier woont de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende dreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in voor verzoening en vrede, onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. Van 9 - 12 mei 2016 viert Tent of Nations met vrienden van over de hele wereld haar 100e verjaardag. Dit doet zij door een inspirerend programma aan te bieden waarin vriendschap, solidariteit en ontmoeting centraal staan, en waarin ze met elkaar de handen uit de mouwen steken. Tijdens de twee weekenden voorafgaand en volgend op de Celebrations worden excursies op de Westbank aangeboden. Aanmelden kan tot 29 februari 2016. Meer informatie is te vinden op www.tentofnations.nl.

Documentaire: Missy Slagge?

Hoe denkt de westerse mens de problemen van armoede en onveiligheid in de wereld op te lossen? Dat is de vraag die centraal staat in ‘Missy Slagge?’ (Missie Geslaagd?): een documentaire van Anne van Slageren over het zendingswerk van zijn vader in Kameroen. Van Slageren was zendings-predikant namens de Raad van de Zending in Oegstgeest, een voorloper van Kerk in Actie. De Friese zendingspredikant Jaap van Slageren ging in 1963 met zijn vrouw Tinie Oost en zoon Anne naar het net onafhankelijke Afrikaanse land Kameroen. Het gezin, twee jaar later uitgebreid met dochter Krista, bleef er tien jaar. Als ‘rijke’ blanke kinderen groeiden Anne en Krista op te midden van zwarte kinderen. Missy Slagge? vertelt het verhaal van het gezin, het werk van vader en de warme band die ze onderhielden met hun bediende Jean Martin. De tweedelige serie van de documentaire is te zien via www.uitzendinggemist.nlen te bestellen via www.kerkinactie.nl/webwinkel.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden