Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer 1 –  januari 2016

ANBI en RSIN
Nieuwe enveloppen
Inlezen dagafschriften (CAMT) voor ING
Facturatie inlezen en inboeken dagafschriften
Herberekening totalen actiejaar
Paascollecte
Regionale ondersteuning
Regionale bijeenkomsten voor ledenadministrateurs
 
 
ANBI en RSIN
Op een enkele uitzondering na staan inmiddels alle RSIN nummers en de zogenaamde ‘deeplinks’ (verwijzing naar de webpagina) van de gemeenten en diaconieën naar de ANBI pagina in LRP.
Met gemeenten waar nog afstemming nodig is over het juiste RSIN nummer wordt door het LRP-Team nog nader contact opgenomen.
De lokaal beheerders van de gemeenten waar de verwijzing naar de ANBI pagina nog niet in LRP is aangebracht, zijn onlangs nog extra gewezen op de verplichting deze op te nemen.
Wanneer een deeplink ontbreekt, zal de belastingdienst binnen afzienbare tijd de betreffende gemeente een waarschuwing toezenden. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot intrekking van de ANBI-status van de betreffende gemeente of diaconie.
Wij wijzen u er met klem op, dat het aanbrengen en onderhouden van de verwijzingen naar de ANBI pagina’s een verantwoordelijkheid is van de gemeente zelf!
 
Nieuwe enveloppen
Jarenlang is voor geldwervingsacties gebruik gemaakt van acceptgiro-enveloppen met de tekst ‘College van Kerkrentmeesters’. Vanaf begin 2016 zijn die komen te vervallen. Het LRP-team gebruikt nu standaard enveloppen met zwart-wit PKN-logo linksboven en motto (Geloof – Hoop – Liefde) linksonder. Dit heeft twee redenen: ten eerste zegt ‘College van Kerkrentmeesters’ de ontvangers, zeker aan de rand van de kerk, niet altijd even veel. Ten tweede kunnen deze enveloppen ook gebruikt worden voor diaconale acties en hoeft daarvoor niet langer een neutrale blanco envelop te worden gebruikt.
Via de webwinkel van de PKN zijn nog wel enveloppen met ‘College van Kerkrentmeesters’ beschikbaar, zo lang de voorraad strekt. Ook daar zullen binnenkort alleen enveloppen met PKN-logo beschikbaar zijn. Een voorbeeld vindt u binnenkort op de website van het LRP-team.
 
Inlezen dagafschriften (CAMT) voor ING
Voor de gemeenten die het inlezen en verwerken van betalingsinformatie van ING rekeningen aan het LRP-Team hebben uitbesteed, ontvangt het LRP-team van de ING tot nu toe alleen rapportage die te maken heeft met acceptgiro’s of incasso’s. Bij alle andere banken is dit al in 2014 veranderd: de rapportage verloopt volgens een SEPA-bestandsformaat dat CAMT heet en dat alle uitgaven en inkomsten op een rekeningnummer bevat. Het hele dagafschrift dus en niet alleen acceptgiro- en incasso-informatie.
Bij de ING-bank wordt nu nog gebruik gemaakt van een specifiek ING-bestandsformaat (GMU) waarin nog steeds alleen acceptgiro- en incasso-informatie wordt teruggekoppeld. Alle overige ontvangsten worden via handmatige boekstukken in LRP ingevoerd.
Dat gaat veranderen.
Ook bij de ING gaat het LRP-team over op het CAMT-formaat, waardoor wij de complete dagafschriften ontvangen en inboeken in LRP.
Voor deze wijziging hoeft u niets te doen. Het LRP-team zal binnen afzienbare tijd afspraken maken met de ING om deze overstap te maken. De bijdrageadministrateurs van de gemeenten die het betreft worden hierover apart benaderd om de veranderde werkwijze onder de aandacht te brengen.
 
Facturatie inlezen en inboeken dagafschriften
Het automatisch inlezen en inboeken van dagafschriften in LRP wordt, zoals eerder al aangekondigd, per 2016 in rekening gebracht.
- Voor rekeningnummers bij de ING, Rabobank of ABN AMRO is daarvoor een volmacht getekend.
- Voor rekeningnummers bij de SKG zijn daarover via de SKG op een andere wijze afspraken gemaakt.
Wanneer het LRP-team voor één rekeningnummer inleest, kost dat € 120,- per jaar. Bij meerdere rekeningnummers is het € 240,- per jaar.
 
Per 1 januari 2016 geldt een nieuwe tarievenlijst. Zie voor de prijslijst op onze website.
 
Voordat er facturen voor het inlezen en inboeken worden verzonden, worden de gemeenten die het betreft hier nog nader over geïnformeerd.
 
Herberekening totalen actiejaar
Tot nu toe werden in LRP elke keer als er een toezegging werd opgeslagen de actiejaar-totalen opnieuw bepaald. Handig omdat het totaal altijd een actuele stand aangaf.
Een groot nadeel van deze werkwijze is dat tijdens perioden dat veel toezeggingen worden ingevoerd, de tijd die LRP nodig heeft nieuwe gegevens op het scherm te plaatsen fors toeneemt.
In het afgelopen jaar heeft u dat mogelijk ook ervaren.
Daarom is gekozen voor een andere benadering. De actietotalen worden nu niet langer meer na elke invoer berekend. Het weergavescherm is daarom aangepast.
U treft nu een knop aan waarmee u handmatig de totalen van het actiejaar kunt actualiseren.
Deze knop staat onder het blokje wijkgemeente. Ook in het tabblad jaren kunt u zien of de gegevens zijn bijgewerkt, rechterkolom totalen bijgewerkt JA/NEE. Ook op dit tabblad treft u een knop aan “Bereken totalen” en kunt u een bepaald jaar bijwerken.
Wij verwachten dat de snelheid van de verwerking tijdens de invoer van toezeggingen hierdoor zal verbeteren.
 
Paascollecte
Ook dit jaar wordt een brieftekst opgesteld die u kunt gebruiken bij het aanschrijven van gemeenteleden voor een Paascollecte. Deze tekst komt in de komende weken beschikbaar.
Het LRP-team biedt verder de gebruikelijke mogelijkheden voor uw bestelling: de brieftekst kan aangepast worden of geheel vervangen door een eigen ontwerp, of u kunt alleen acceptgiro’s (zonder brief) bestellen. Verder kan het alvast in enveloppen gestoken worden en kan het direct naar uw gemeenteleden worden verstuurd, of als pakket naar één adres als u zelf voor verspreiding zorgt. Overigens is de Paascollecte geen landelijke actie. Vandaar dat Colleges van Kerkrentmeesters hier geen informatie over ontvangen.
Een bestelling kunt u plaatsen via het (digitale) bestelformulier op onze website (rechts op de pagina).
Houdt u bij uw bestelling rekening met een levertijd van twee weken.
 
Regionale ondersteuning
Ook in 2016 kunt u weer tijdens één op één sessies uw vragen kenbaar maken en bespreken.
Verspreid over het jaar zijn de LRP gemeenteadviseurs op vooraf aangekondigde dagen/tijden in uw regio aanwezig om u te ontvangen en uw vragen te behandelen.
Uw vragen staan centraal tijdens de afspraak en wij bieden praktische hulp en ondersteuning aan.
U kunt alle facetten van LRP met de gemeenteadviseur bespreken.
De kosten bedragen € 50,-- per gemeente per uur en € 25 voor elk volgend halfuur; max. 3 personen.
 
U kunt een afspraak maken door in te loggen in LRP. Via het tabblad ‘Ondersteuning LRP’ treft u alle informatie aan over data en locaties. U kunt vervolgens zelf een afspraak inplannen en de te bespreken onderwerpen vermelden.
 
Regionale bijeenkomsten voor ledenadministrateurs
Hierbij wijzen wij u er op, dat u zich nog altijd kunt aanmelden voor de bijeenkomsten over ledenregistratie, die in de maanden februari, maart en april op verschillende plaatsen in het land worden georganiseerd. De lokaal beheerders en de ledenadministrateurs hebben hierover een mail ontvangen met de data en de locaties.
Het doel van deze bijeenkomsten is om de kwaliteit van uw ledenbestand te verbeteren.
Wacht niet te lang met uw aanmelding als u van plan bent deel te nemen.
U kunt u aanmelden via een elektronisch opgaveformulier. Klik op één van de volgende links:
Regio Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noordoostpolder):
Regio Midden en Zuid Nederland (Utrecht, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg):
Regio West Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland):
 
Op het opgaveformulier staan de data en de locaties vermeld.
 
Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, het LRP-team.
 
 
 
 
Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd van iemand anders, en wilt u zichzelf abonneren? Klik hier om u aan te melden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden (kreeg u de nieuwsbrief via via, meldt u dan af bij degene die 'm doorstuurde).