Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 6, augustus / september 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief van augustus/september. In de bijlage de uitnodigingsfolder voor de 120e Landelijke Diaconale Dag op 21 november 2015.
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst. Bijlage: folder LDD
 

Inhoudsopgave

Algemeen
21 november: 120e Landelijke Diaconale Dag
Dankzij uw steun noodhulp in Nepal
Kerstcampagne 2015 - Geef licht
Kerk in Actie Jaarverslag 2014
Veranderingen bij Luisterend Dienen
ANBI: Diaconie ook online transparant
Voorbeden gevraagd

Diaconaat in Nederland
Als diaconie actief in kerkelijk noodfonds?
Zorgzame Kerk – komt u mee in beweging?
Veilige asiel-route nodig voor vluchtelingen
Vakantie vieren in de ‘donkere maanden’!

Werelddiaconaat en zending
Kies voor een inspirerend themajaar
Elise Kant reist naar Madagaskar
Nodig een spreker uit over P3W, Papoea
Verlof Hermen en Johanneke Kroesbergen
Verlof Sietske Blok
Verlof Martina Fraanje
Nieuwe uitzendingen EAPPI

Collectematerialen
Goede oogst in Bolivia
Voedselhulp aan Cubaanse ouderen

Diversen
Klimaatloop
Participatiesamenleving vanuit Internationaal Perspectief
Stimuleringsfonds diaconale activiteiten

Gedicht

Mensen in uw dienst

U roept mensen in uw dienst
beweegt mensen tot mededogen,
vraagt ons om het spoor
te volgen van Jezus uw kind –
een weg van ontferming en vrede,
een reis van genesis naar openbaring,
een tocht van chaos naar mensenland,
minste met de minsten,
broeder en zuster van hen
die lijden en verschopt worden.

Stuur ons op weg
om recht te doen en lief te hebben,
zodat ééns onze wereld en wij
allen samen zullen staan in
het volle licht van uw gerechtigheid.

Tekst: Jurjen Beumer
Uit: Medemens, p.33
 
 

21 november: 120e Landelijke Diaconale Dag
‘Geloof in de kracht van delen’.

Zaterdag 21 november ontmoeten diakenen, leden van zwo-groepen en predikanten elkaar in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht voor de jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag. Samen, in Nederland en wereldwijd, zijn we als kerken krachtig verbonden in actie. Vanuit diaconale bewogenheid en inzet is onze bindende kracht zichtbaar. We delen hoop en perspectief op een wereld waarin ieder mens telt. Met onder andere synodevoorzitter Karin van den Broeke over ‘Geloof in de kracht van delen’ en Rob Visser, diaconaal predikant in IJburg, over ‘Zonder diaconie geen kerk’. Veel diaconale voorbeelden uit het hele land, workshops, samen zingen en cabaret door Charlotte Glorie. Deze dag mag u als diaken, predikant of zwo-er niet missen! Noteer de datum in uw agenda. Meer info leest u in de bijgevoegde folder.

Dankzij uw steun noodhulp in Nepal

25 april werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. Via de kerken ontving Kerk in Actie 400.000 euro voor noodhulpverlening. Heel hartelijk dank. Dankzij uw steun zijn al 39.000 families geholpen, met voedselpakketten, dekens, keukengerei, hygiënekits en tentzeilen. Onze partnerorganisaties ondersteunen in het bijzonder minderheden zoals de Dalits, omdat zij minder hulp krijgen. Lees meer op www.kerkinactie.nl/hulpnepal.

Kerstcampagne 2015 -  Geef licht

Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. In Moldavië geven kerken in hun kinderdagcentra aandacht en liefde aan honderden kwetsbare kinderen, door te zorgen voor een warme maaltijd, warme dekens en hulp bij het schoolwerk. Wilt u een licht voor hen zijn? Geef voor het leven van kwetsbare kinderen in Moldavië. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst.
 

Kerk in Actie Jaarverslag 2014

Het Jaarverslag 2014 van Kerk in Actie is verschenen. U leest hierin bijvoorbeeld over de nieuwe uitgezonden medewerkers en over Dianda Naomi uit Burkina Faso, die samen met 32 vrouwen een inkomen verwerft door zeep te maken. Ook wordt duidelijk hoe het programma Stop Kinderarbeid werkt en wat noodhulp inhoudt in bijvoorbeeld Irak, Zuid-Soedan en Madagascar. En het werk in Nederland wordt belicht, zoals het programma Zorgzame Kerk en de klacht tegen de Nederlandse Staat op het gebied van de opvang van vluchtelingen. In het jaarverslag leest u ook waarom 2014 een spannend jaar was en welke nieuwe beleidskeuzes Kerk in Actie heeft gemaakt. Kijk op: www.kerkinactie.nl/jaarverslag.

Veranderingen bij Luisterend Dienen

Via het programma Luisterend Dienen ondersteunen Kerk in Actie en de GZB wereldwijd diaconale projecten, die nauw aansluiten bij de gereformeerde identiteit. Per 1 januari 2016 zal de naam Luisterend Dienen verdwijnen en zullen de projecten die onder Luisterend Dienen vallen, rechtstreeks door Kerk in Actie en de GZB worden gesteund. De reden hiervoor is dat een apart merk extra kosten met zich meebrengt voor de medewerkers voor Luisterend Dienen en voor de communicatie, zoals de eigen nieuwsbrief en website. Dit geld kan, in een tijd waarin de inkomsten onder druk staan, beter ten gunste komen van partner-organisaties. Diaconieën en donateurs zijn inmiddels over deze veranderingen geïnformeerd. Heeft u toch vragen? Mail dan naar info@luisterenddienen.nl.

ANBI: Diaconie ook online transparant

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is vanaf 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.
Kerk in Actie roept u dringend op daarmee niet te wachten tot het laatste moment. Gebruik juist de zomermaanden om aan de publicatieplicht te voldoen. Het is van essentieel belang om dit op tijd en goed te regelen omdat anders de giftenaftrek in gevaar komt. Alle informatie over de nieuwe regels is te vinden op www.protestantsekerk.nl/anbi. Daar vindt u ook antwoorden op de veel gestelde vragen, zoals wat te doen als uw gemeente geen internetsite heeft.

Voorbeden gevraagd

Wij vragen uw voorbede voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. U kunt ook bidden voor diverse projecten die wij steunen. Wilt u zelf een voorbede voor een land of regio naar ons sturen? E-mail uw gebed dan naar de webredactie: webredactie@kerkinactie.nl

We vragen uw voorbede voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Zoals Diana in Bogotá (Colombia), die leeft in een uitzichtloze situatie van armoede, geen werk en geen vaste woonplek. We bidden voor Diana en andere vrouwen, dat zij mensen vinden die hen kunnen helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. We bidden u voor de medewerkers van partnerorganisatie Mencoldes, die deze vrouwen ondersteunen om een nieuw leven op te bouwen. We danken U voor hun betrokkenheid, passie en doorzettingsvermogen.
(lees meer over het werk van Mencoldes op www.kerkinactie.nl/mencoldes).

Als diaconie actief in kerkelijk noodfonds?

Steeds meer diaconieën zijn betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Een noodfonds biedt incidentele financiële hulp aan mensen in nood. Kerk in Actie biedt in 2015 en 2016 diaconieën begeleiding aan als zij hun noodfondsen verder willen professionaliseren of een nieuw kerkelijk noodfonds willen starten. Kerk in Actie krijgt hiervoor een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Is uw diaconie actief in een noodfonds? Of bent u zich aan het oriënteren er één op te starten? Dan nodigen wij u uit uw vragen, opmerkingen en ervaringen te delen met: Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl of via telefoonnummer
06 48 80 95 50. Zij behartigt armoedebestrijding namens Kerk in Actie.
 

Zorgzame Kerk – komt u mee in beweging?

Op 18 plekken in Nederland hebben enthousiaste diakenen zich gebogen over de vraag hoe zij als lokale kerk hun rol als zorgzame kerk kunnen invullen. Dit betreft zowel het pastorale als het diaconale werk. Tijdens de studiedag 'Kerken en Wmo' op 2 oktober a.s. met als titel ‘Zorgzame Kerk in de praktijk’, delen we de ervaringen uit de pilotplaatsen. Van harte welkom! U kunt ook een presentatie over Zorgzame Kerk bij u ter plaatse of een gesprek over de mogelijkheden voor uw kerk of diaconie aanvragen. Voor eventuele ondersteuning zijn financiële middelen voorhanden. Informatie: Willy Meijnhardt, w.meijnhardt@kerkinactie.nl. Zie ook www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk. U kunt zich voor de studiedag van 2 oktober aanmelden via: www.protestantsekerk.nl/studiedagzorgzamekerk.

Veilige asiel-route nodig voor vluchtelingen

Bijna 60 miljoen mensen zijn momenteel op de vlucht. Kerk in Actie organiseerde een conferentie over migratie en de problemen waar vluchtelingen mee te maken hebben. Europa mag de ogen niet sluiten voor alle mensen die aan de grenzen staan. Er zijn veilige routes nodig, zodat vluchtelingen op een humane manier asiel kunnen aanvragen. Kerk in Actie kwam met een breed ondersteunde verklaring die u kunt lezen op: www.kerkinactie.nl/veiligeasielroute. Heeft u te maken met vluchtelingen in uw gemeente en vragen? Neem dan contact op met: g.werkman@kerkinactie.nl.

Vakantie vieren in de ‘donkere maanden’!

Het vakantiebureau.nl organiseert in de maanden november en december verschillende vakantieweken voor senioren (met en zonder zorg) met leuke activiteiten, uitstapjes en voorstellingen. Er zijn vakantieweken in De Werelt (Lunteren), F.D. Roosevelthuis (Doorn), Vakantiehotel Dennenheul (Ermelo) en Vakantiehotel De Heerenhof (Mechelen). Kent u mensen die een weekje ontspanning en gezelligheid goed kunnen gebruiken, wijst u hen dan eens op deze vakanties. Meer informatie op www.hetvakantiebureau.nl. U kunt ook mailen naar info@hetvakantiebureau.nl of bellen tel. (0318) 48 66 10. Ook vrijwilligers voor deze periode nodigen wij uit te reageren!

Kies voor een inspirerend themajaar

Wilt u samen met uw gemeente in actie komen voor het werk van Kerk in Actie en u meer verdiepen gedurende één jaar of langer? Doe dan mee met een themajaar van Kerk in Actie. U kunt kiezen uit drie thema’s:
1.  Noodhulp. Over het werk van partnerorganisaties op de Filipijnen, Madagaskar en in Ethiopië.
2.  Versterk de kerk. U raakt betrokken bij het werk van kerken in Kameroen, Bangladesh en Guatemala. Ook komt werk in Egypte, Brazilië, Papoea, Pakistan en Nigeria aan bod.
3.   Kinderen in de knel. Centraal staat de strijd tegen kinderarbeid in India, Oeganda en Colombia.
Bij ieder themajaar is een startpakket beschikbaar met PowerPoints, filmpjes, posters, collectefolders, actiesuggesties en kinder-materiaal. Uw Kerk in Actie-Gemeenteadviseur helpt u graag bij het maken van uw keuze. Neem contact op via www.kerkinactie.nl/gemeenteadviseurs. U kunt meer lezen over een themajaar op: www.kerkinactie.nl/themajaar.

Elise Kant reist naar Madagaskar

Elise Kant, gemeente adviseur van Kerk in Actie, reisde naar het prachtige maar straatarme Madagascar en sprak daar vele mensen wiens leven verandert dankzij de projecten die gesteund worden door Kerk in Actie. Daarna reisde zij door naar een bijzondere ontmoeting in Johannesburg tussen vrouwen uit Zuid Afrika en vrouwen uit Sudan, die spraken over hoe om te gaan met discriminatie en geweld. Lees de verhalen van Elise op http://bit.ly/1GH4ArU.

Nodig een spreker uit over P3W, Papoea

In oktober 2015 komt onze partner P3W uit Papoea op bezoek in Nederland. Vanaf 18 t/m 22 oktober zijn er vijf vrouwen beschikbaar om in gemeenten te vertellen over hun werk op dit Indonesische eiland. Van maandag 26 t/m donderdag 29 oktober is de directrice van P3W, Hermin Rumbrar, beschikbaar om over het werk van P3W te vertellen. Op www.kerkinactie.nl/p3w vindt u meer informatie over hun werk om onderwijs en inkomen te bieden aan Papoea-vrouwen. Heeft u belangstelling om hen uit te nodigen in uw gemeente, neem dan contact op met Mirjam Boswijk, mirjam.boswijk@icco-cooperation.org.

Verlof Hermen en Johanneke Kroesbergen

Van 6 – 10 oktober en van 4 – 17 december is Hermen Kroesbergen op verlof in Nederland. Tijdens de periode in december zal Johanneke hem hierbij vergezellen. Sinds december 2011 zijn Hermen en Johanneke Kroesbergen door Kerk in Actie uitgezonden naar Zambia. Ze geven les in systematische theologie, ethiek en godsdienstwetenschappen aan het Justo Mwale Theological University College. Hermen en Johanneke zijn tijdens hun verlof beschikbaar voor (s)preekbeurten en gemeenteavonden.
Wilt u hen uitnodigen, neem dan contact op met Mirjam Boswijk, e-mail:
mirjam.boswijk@icco-cooperation.org.

Verlof Sietske Blok

Van 23 december 2015 tot 3 januari 2016 is Sietske Blok uit Brazilië op verlof in Nederland. Sietske is sinds januari 2015 uitgezonden door Kerk in Actie en verbonden aan het Centrum voor Bijbelse Studies (CEBI), dat kerken en gemeenschappen met bijbelstudiemateriaal en cursussen ondersteunt bij het lezen van de Bijbel. Sietske verdiept zich in de leesmethode van CEBI en onderzoekt hoe deze methode in Nederland toegepast kan worden. Sietske is tijdens haar verlof beschikbaar voor
(s)preekbeurten en gemeenteavonden. Wilt u meer horen over haar werk, neem dan contact op met Hester Oosterbroek,
hester.oosterbroek@icco-cooperation.org.

Verlof Martina Fraanje

Van 10 t/m 20 december 2015 en 3 januari 2016 komt  Martina Fraanje uit Guatamala voor een studieweek en verlof naar Nederland. Sinds januari 2015 is Martina door Kerk in Actie uitgezonden. Bij CEDEPCA, het Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika, verzorgt zij onder meer lessen en workshops contextuele theologie. Martina is tijdens haar verlof beschikbaar voor 
(s)preekbeurten en gemeenteavonden. Wilt u meer horen over haar werk, neem dan contact op met Lin Tjeng, e-mail:
Lin.Tjeng@icco-cooperation.org.

Nieuwe uitzendingen EAPPI
(Ecumenical Accompaniment Programme Palestine and Israel)


Onlangs vertrokken Henk Fonteijn en Lisa de Lang namens Kerk in Actie als vrijwilliger naar Palestina. Eind september vertrekt Kees Blok. Gedurende drie maanden zijn de EAPPI begeleiders op één vaste standplaats gestationeerd. Doelstelling van het programma van de Wereldraad van Kerken is aanwezig te zijn daar waar mensen in nood leven, te horen naar de verhalen, daar gewag van te doen en zo mee te werken aan het tegengaan van onrecht. Henk Fonteijn was gedurende de maand juli aanwezig ter ondersteuning van het dorp Susiya, dat voor de derde keer met vernielingen en ontruiming wordt bedreigd. Via www.kerkinactie.nl/eappi kunt u zich abonneren op de blogs van de Nederlandse begeleiders en kunt u hen uitnodigen om na terugkeer een voorlichtingsavond te geven aan de hand van hun ervaringen.
 

18 oktober 2015, collecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Goede oogst in Bolivia

De kleine boeren die wonen op de hoogvlakte van Bolivia hebben het zwaar en leven in armoede. Ze kunnen nauwelijks overleven op de winderige en kurkdroge vlakte. Sartawi, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt de boeren om hier een bestaan op te bouwen. Er worden drink- en irrigatiesystemen aangelegd. De boeren leren hoe ze het beste hun land kunnen bewerken om de productie van aardappelen, sla, kool en uien te vergroten. Door een betere voeding leveren hun dieren meer wol en melk op. Op 18 oktober is de collecte voor het werelddiaconaat bestemd voor Sartawi en andere wereldwijde diaconale projecten. Van harte aanbevolen. Meer informatie over de collecte op: www.kerkinactie.nl/collecte.
De automatische bestellingen worden eind augustus verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of per email: bestellingen@protestantsekerk.nl.
 

18 oktober 2015, collecte Luisterend Dienen
Voedselhulp aan Cubaanse ouderen

Veel ouderen en zieken op Cuba leven in bittere armoede. De steun van de overheid is veel te weinig om van te leven. De diaconale hulp van de kerken is voor hen van wezenlijke betekenis. Cubaanse protestantse kerken willen ouderen, zieken en andere kwetsbare groepen een helpende hand bieden door middel van een tafeltje-dekje-project. Mensen die dat nodig hebben kunnen bij de kerken terecht voor kleding of toiletartikelen. Daarnaast helpt men mensen om de kosten van het levensonderhoud te verminderen, door het zelf aanleggen van moestuinen.
Collectefolders en collecte-enveloppen kunt u bestellen via: www.luisterenddienen.nl/webwinkel.Via onze website kunt u ook een collecteafkondiging downloaden.

Klimaatloop

In december besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid voor de komende decennia. Van over de hele wereld trekken mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse kerken gaan we op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid. Het is onverteerbaar dat vooral mensen in ontwikkelingslanden, die weinig aan de opwarming van de aarde bijdragen, getroffen worden door gevolgen van klimaatverandering. Kerken willen een stem geven aan deze mensen. Als kerk kunt u aansluiten bij de activiteiten. Er komt materiaal beschikbaar dat 6 september, Scheppingszondag, in de diensten gebruikt kan worden om aandacht te besteden aan de klimaatproblematiek. In de weken daarna worden klimaatlopen georganiseerd. Belangstellenden kunnen per etappe één of twee dagen meelopen. Op 24 oktober vindt de landelijke klimaatloop plaats langs vijf kerken in Utrecht. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op: www.klimaatloop.nl.

Participatiesamenleving vanuit Internationaal Perspectief

Op 8 oktober organiseren ICCO en Kerk in Actie in samenwerking met het Humanity House te Den Haag een avond over de participatiesamenleving. In zo’n samenleving verwacht de overheid meer zelfredzaamheid van burgers. Maar wat zijn eigenlijk de randvoorwaarden voor een goed functionerende participatiesamenleving? Wat kunnen we zelf en wat niet? In het Humanity House bekijken we deze vragen vanuit een internationaal perspectief. Wat kunnen wij Nederlanders leren van Afghanistan, Guatemala en Bangladesh als het gaat om actief burgerschap? Hoe gaan zij om met een zich terugtrekkende of afwezige overheid? Voor verdere informatie en aanmelding zie: www.humanityhouse.org.

Stimuleringsfonds diaconale activiteiten

Bent u betrokken bij een vernieuwende diaconale activiteit op het gebied van cultuur of protestants-christelijke presentie in de samenleving, waar vrijwilligers aan meewerken en dat gesteund wordt door de lokale protestantse gemeente? U kunt dan een subsidie aanvragen bij de Stichting Rotterdam, tot een maximum van € 1.000,-. Voor de aanvraag is een projectomschrijving en een begroting nodig. Meer informatie en een aanvraagformulier via: h.koekoek@protestantsekerk.nl.
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden