Niet goed te lezen? Bekijk de online versie

Februari 2017

Beste redacteuren,

Hierbij ontvangt u het februarinummer van Kerkbulletin.

Bent u voor uw kerkblad of kerkwebsite op zoek naar meer recent nieuws of activiteiten verder weg in het komend jaar? Dat kunt u ook altijd vinden op www.protestantsekerk.nl/actueel en www.protestantsekerk.nl/agenda.

De berichten kunt u zonder meer overnemen, wel graag met de volgende bronvermelding: Bron: website van de Protestantse Kerk in Nederland, www.protestantsekerk.nl

Meer nieuws
Meer nieuws op www.protestantsekerk.nl/actueel. Volg de Protestantse Kerk op www.twitter.com/PKNnl, www.facebook.com/ProtestantseKerkinNederland/ of download de app Protestant via Google Play of Apple Store.

Met vriendelijke groet,

Berendien Bos. E-mail: webredactie@protestantsekerk.nl   

Kerkbulletin verschijnt maandelijks. Doelgroep: redacties van kerkbladen of kerkwebsites.

Nieuwe aanwas door pionieren

De Protestantse Kerk in Nederland heeft de afgelopen acht jaar tienduizend nieuwe mensen bereikt door te experimenteren met nieuwe vormen van kerkzijn. Voorbeelden van deze experimenten zijn de internetkerk MijnKerk.nl, protestantse klooster-initiatieven of kerk in de kroeg. Na acht jaar pionieren is de eerste stand van zaken opgemaakt. In het rapport ‘Op hoop van zegen’ worden de ontwikkelingen, geleerde lessen en uitdagingen gepresenteerd.
www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 27 januari 2017
 

Scriba René de Reuver over vrede en islam

Inzet voor vrede is de roeping van christelijke gemeente, aldus de scriba René de Reuver. De Protestantse Kerk zoekt verbinding met moslims, niet om de aard van de islam of het gedrag van moslims, maar vanuit de eigen identiteit.
www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht 18 januari 2017
 

Missionair oogpunt: Vertrouwen en liefde

“Ik las ergens dat je in allerlei situaties twee vragen kunt stellen: ‘Wie of wat vertrouw ik?’ en ‘Wie of wat heb ik lief?’ Het schijnt dat kerkvader Augustinus zich door deze twee vragen liet leiden.

Het trof me. Ik wil deze vragen iedere dag meenemen in mijn leven en werken. Ik wil me laten inspireren door vertrouwen en liefde. Dat lijkt me beter dan te putten uit angst en haat. En misschien zal ik dan wel een keer mijn neus stoten? Dat moet dan maar.

Het lijkt me een prachtige insteek om met anderen over te praten. Missionair geladen, dat ook. Ik merk namelijk dat mijn antwoorden alles met God en Jezus te maken hebben. En ik ben benieuwd naar de antwoorden van anderen. Ik verheug me op mooie gesprekken!”

>Taco Koster is predikant-Pionier in CrossPoint Getsewoud

4 maart: Vrouwen van het prostantisme 

De vrouwen van het protestantisme staan centraal in de estafettebijeenkomst 'Goeie genade, wat een portretten'. Op zaterdag 4 maart houdt de estafette 'Als een lopend vuur' halt in Groningen. In de feestelijke estafettebijeenkomst ‘Goeie genade, wat een portretten’ zal de bijdrage van vrouwen aan de doorwerking van de boodschap van het protestantisme in het licht worden gesteld, vanaf het prille begin tot nu. Het programma bevat een lezing en een eigentijdse cantate, workshops (gesprek, zang, creatieve verbeelding of dans) en een viering.
>4 maart 2017, 10.00u – 16.00u. Nicolaïkerk en Franse School, Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam. Toegang: gratis (bijdrage lunch: €5). Aanmelden: Afien Kloosterhof-Tiesma, artiesma@ziggo.nl. Deze bijeenkomst is onderdeel van de estafette ‘Als een lopend vuur’ die de Protestantse Kerk Nederland organiseert in het kader van het jubileumjaar 2017: 500 jaar protestant. Groningen is de vijfde provincie van de estafette en het thema van deze provincie is 'vrouwen van het protestantisme'. www.500jaarprotestant.nl/estafette -> Groningen

10 maart: Vrijzinnige Lezing met eco-theologe Catherine Keller

De internationaal geroemde ‘eco-theologe’ Catherine Keller verzorgt op 10 maart 2017 de eerste Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk in Utrecht. Op 11 maart geeft zij een masterclass aan theologen op de PThU in Amsterdam. >Meer informatie

25 maart: Jaarvergadering Federatie van diaconieën over vluchtelingen en diaconaat

De jaarvergadering 2017 van de Federatie van Diaconieën heeft als thema ‘Vluchtelingen en het diaconaat’. Geesje Werkman, specialist Binnenlands Diaconaat voor vluchtelingen leidt het onderwerp in. Geesje Werkman ondersteunt vanuit Kerk in Actie diaconieën die zich willen inzetten voor dit thema.
>25 maart 2017 (10.30 - 12.30). Opstandingskerk, Hoefslag 132, Nijkerk. Toegang vrij voor alle geïnteresseerden. Inlichtingen en aanmelden via: info@federatie-diaconie.nl

25 en 26 maart: Vrouwensynode

Tijdens het Synodeweekend, komen vrouwen uit allerlei hoeken van het land en daarbuiten bij elkaar, rondom het thema: “Do you care?! Voor wat je ter harte gaat, zorg je. Inspiratie, doordenking en initiatief vanuit feministisch christelijk perspectief.” Over emancipatie en gendervraagstukken stellen jonge vrouwen nieuwe vragen, ze gebruiken andere termen en zoeken naar antwoorden die in onze tijd passen. Hierop gaat de Vrouwensynode in om met waardering en behoud van wat in het verleden is opgebouwd zich verder te ontwikkelen en ook naar nieuwere generaties toe relevant en inspirerend te zijn. Daarbij spelen de lezingen van Janneke Stegeman (theologe van het jaar 2016), Nora Asrami en Marleen Stelling een belangrijke rol.
>25-26 maart 2017, Delft. Informatie en aanmelden: www.vrouwensynode.nl/synodeweekend

1 april: Landelijke Pastorale Dag 

Op zaterdag 1 april 2017 vindt in Gouda de Landelijke Pastorale Dag plaats. Het thema van deze dag is ‘Bewogen en betrokken, pastoraat met hart en handen’. Inleider op de dag is prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Voor de Protestantse Kerk houdt hij zich onder meer bezig met een onderzoek betreffende ‘Zorgzame Kerk’, waarvoor plaatselijke gemeenten op zoek zijn naar een nieuwe rol in de participatiesamenleving. Met name op dit terrein raken pastoraat en diaconaat elkaar. Na zijn inleiding is er een ruim aanbod van workshops in drie rondes, en een markt met boeken, materiaal en informatie van diverse organisaties.
>1 april 2017, Gouda. Meer informatie over programma en aanmelden: www.protestantsekerk.nl/lpd. Kosten: € 30,00 (inclusief lunch en koffie/thee); bij aanmelding vóór 15 februari: € 26,00
Meer agenda-activiteiten op www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda

Veertigdagentijdkalender ‘Sterk en dapper’

De veertigdagentijdkalender 2017 sluit aan bij het thema van de 40dagentijdcampagne ‘Sterk en dapper’. De kalender bevat veel meditatief materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg. Voor elke dag op weg naar Pasen een stukje bezinning. >Bestellen via de webwinkel (€ 4,25 per stuk)

Symbolisch bloemschikken Pasen

‘Sta in je kracht’ is het thema van de brochure symbolisch bloemschikken voor de veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen 2017. De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen bij de projecten van Kerk in Actie. Het oecumenisch leesrooster is leidraad. Alle schikkingen zijn duidelijk gefotografeerd. De brochure bevat tevens acht fotokaarten. >Bestellen via de webwinkel (€ 12,95)
Meer materialen op: www.protestantsekerk.nl/webwinkel 
Collecteberichten
5 maart 2017, 40dagentijdcollecte: Steun kinderen en jongeren in De Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren, die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. In een veilige leefomgeving worden de kinderen en jongeren daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen.  Hun gezinshuisouders staan er dag en nacht voor hen klaar. In De Glind zijn ook diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.

Op zondag 5 maart is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het diaconale werk, zoals in Jeugddorp De Glind. Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een liefdevolle en veilige omgeving. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd 5 maart.

12 maart 2017, collecte Voorjaarszending: Steun gezinnen in Guatemala
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld en de sociale en economische ongelijkheid is groot. Red Paz, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron.

Met uw bijdrage aan de collecte op 12 maart maakt u het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame samenleving  in Guatemala. Van harte aanbevolen! U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Voorjaarszending.

19 maart 2017, 40dagentijdcollecte: Steun ouderen in Moldavië
Veel ouderen in Moldavië hebben het zwaar. Ze zijn arm, wonen in verwaarloosde huizen en leven vaak in een sociaal isolement. Kerk in Actie partner Bethania heeft een dagcentrum ingericht waar ouderen uit de dorpen Tintari en Bulboaca terecht kunnen voor ontmoeting, een maaltijd en zorg. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen is er een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.

Met uw bijdrage aan de Kerk in Actie collecte op 19 maart steunt u deze ouderen in Moldavië. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd 19 maart.

26 maart 2017, collecte Diaconaat: Steun mensen in de knel
Diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam biedt tijdelijke opvang aan mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen. Mensen ontmoeten elkaar, krijgen een maaltijd, maken gebruik van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant, of komen gewoon een kop koffie drinken. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Doel van alle activiteiten is om mensen handvatten te geven om weer mee te draaien in de maatschappij.

Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie het werk in de Pauluskerk.  Doet u mee?  U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat.

2 april 2017, 40dagentijdcollecte: Steun jongeren in Zuid-Afrika
In Vrygrond, een arme gemeenschap in Kaapstad (Zuid-Afrika), is grote werkloosheid en veel overlast door criminaliteit, misbruik en bendes. Sozo Foundation, partner van Kerk in Actie, ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling. Met het aanbieden van vaktrainingen, workshops en stageplaatsen vergroot Sozo hun welzijn en kansen op het vinden van een baan. Voor 20 euro volgt een jongere een workshop algemene vaardigheden.

Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie partnerorganisatie Sozo in Vrygrond en andere werelddiaconale projecten. Doet u mee?  U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd 2 april.

9 april, collecte Kerk in Actie Totaal: Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Zij hebben nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Ze geven vaktrainingen, verstrekken microkredieten en motiveren bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Ook ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie TLMI-M  en andere werelddiaconale projecten. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kerk in Actie Totaal.
 
www.protestantsekerk.nl