Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  2 –  maart 2016

Bestelling Solidariteitskas 2016
Besluit tot beëindigen aanlevering informatie uit GBA aan kerken

Recente aanpassingen in LRP
Tarifering voor inlezen en inboeken dagafschriften vervallen
Regionale ondersteuning
Regionale bijeenkomsten voor ledenadministrateurs
 
 
Bestelling Solidariteitskas 2016
Rond 18 maart is aan de Colleges van Kerkrentmeesters de bestel informatie toegezonden voor de Solidariteitskas. Mocht u geen informatie hebben ontvangen en wilt u alsnog uw bestelling plaatsen, e.e.a. is eveneens terug te vinden op onze website.
Wij maken u er op attent dat ten opzichte van het meegestuurde voorbeeld de brief aan de gemeenteleden nog is gewijzigd. De actuele versie van deze brief vindt u eveneens op onze website.
Voor uw vragen kunt u contact opnemen met de LRP Order administratie, tel. 030-8801777 (optie 1) of per mail lrp-order@protestantsekerk.nl.
 
Besluit tot beëindigen aanlevering informatie uit GBA aan kerken
Kerken en andere religieuze gemeenschappen mogen in de toekomst niet langer informatie over hun leden ontvangen vanuit de gemeentelijke basis­administratie (GBA). Dat sprak de Tweede Kamer dinsdag 1 maart uit door een motie van D66 te aanvaarden.
Op dit moment krijgen zeven kerkgenootschappen en religieuze organisaties informatie van de burgerlijke gemeenten als hun leden verhuizen, trouwen of overlijden. De informatie verloopt via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De SILA verspreidt de informatie naar de aangesloten kerken. In totaal staan er 5,7 miljoen mensen geregistreerd bij de stichting. 
De nieuwe situatie gaat niet direct in. De Protestantse Kerk in Nederland heeft twee jaar de tijd om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. De dienstenorganisatie bereidt een plan voor om de nadelige gevolgen voor de leden en de gemeenten zoveel mogelijk te ondervangen. Zodra er meer bekend is, laten we u dat weten.
 
Recente aanpassingen in LRP
LRP wordt in technische zin voortdurend onderhouden om verbeteringen aan te brengen of storende foutjes op te lossen.
In de afgelopen periode is tevens een aantal functionele aanpassingen doorgevoerd in LRP.
De meest in het oog springende zijn:
Mogelijkheid voor ledenadministrateurs om mogelijke fouten in de registratie zichtbaar te maken.
Dit betreft controle op geregistreerden die:
Niet in een wijk zijn geplaatst
Niet in een sectie zijn geplaatst
Niet in een PE voorkomen
In meerdere PE’s voorkomen

Een dubbele relatie heeft met uw gemeente

Daarnaast zijn overzichten beschikbaar met informatie over mogelijke fouten ten aanzien van pastorale eenheden.
 
Open in LRP het menu Ledenadministratie en kies voor (wijk)gemeente. Onderin het scherm ziet u onder het kopje Opties een nieuwe knop ‘Open Controles’.
Door op deze knop te klikken opent u een aantal controle tabbladen. De controle-items die u ziet zullen in de nabije toekomst verder worden uitgebreid.
Het advies aan de ledenadministrateurs is om met een vaste regelmaat (bv. eenmaal per kwartaal) de controles te beoordelen en waar nodig correcties aan te brengen.

Het tabblad Geschiedenis in het geregistreerde dossier is nu voorzien van tabbladen, waarmee een verdeling per categorie is verkregen (verhuizing, verbintenis, overschrijving, etc.).

Het tabblad Ambten en Functies is weer zichtbaar via het Kerkelijk Register. In het tabblad kan de gemeente nu aangeven welke functies zichtbaar mogen zijn voor andere LRP gebruikers.
 
Een puntsgewijs overzicht van alle tussentijdse wijzigingen/aanpassingen vindt u op onze website 
 
Tarifering voor inlezen en inboeken dagafschriften vervallen
In onze voorgaande nieuwsbrief deelden wij mee, dat voor het automatisch inlezen en inboeken van dagafschriften door LRP, als onderdeel van een uit te voeren order voor gemeenten, per 1 januari 2016 kosten rekening worden gebracht.
 
Deze mededeling komt te vervallen. Vooralsnog worden voor deze uitvoerende handelingen geen kosten berekend aan de gemeenten.
 
Regionale ondersteuning
Tijdens regionale bijeenkomsten, die gedurende het gehele jaar worden gehouden, kunt u tijdens één op één sessies uw vragen kenbaar maken en bespreken met uw gemeenteadviseur LRP.
Uw vragen staan centraal tijdens de afspraak en er wordt praktische hulp en ondersteuning aangeboden. U kunt alle facetten van LRP met de gemeenteadviseur bespreken.
De kosten bedragen € 50,-- per gemeente per uur en € 25 voor elk volgend halfuur; max. 3 personen.
 
In april zijn de gemeenteadviseurs op de volgende data en plaatsen aanwezig (mits voldoende opgave):
04-04     Alkmaar 
05-04     Grootegast
07-04     Sneek
14-04     Ridderkerk
21-04     Nieuw-Venep
26-04     Heerenveen
28-04     Goes
                              
U kunt een afspraak maken door in te loggen in LRP. Via het tabblad ‘Ondersteuning LRP’ treft u alle informatie aan over data en locaties. U kunt vervolgens zelf een afspraak inplannen en de te bespreken onderwerpen vermelden.
                              
Regionale bijeenkomsten voor ledenadministrateurs
Graag wijzen wij u er op, dat u zich ook nog altijd kunt aanmelden door de algemene bijeenkomsten over ledenregistratie, die in de maanden april en mei nog op verschillende plaatsen in het land worden georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is om de kwaliteit van uw ledenbestand te verbeteren. Wacht niet te lang met uw aanmelding als u van plan bent deel te nemen.
Aanvang 19.30 uur. De data en plaatsen waar deze bijeenkomsten worden gehouden zijn:
 
06-04     Goes (ook ’s middags om 14.00 uur)
11-04     Leiderdorp
14-04     Tilburg
18-04     Oud-Beijerland (ook ’s middags om 14.00 uur)
19-04     Purmerend
25-04     Delft
11-05     Gouda
 
NB: de aangekondigde bijeenkomst te Geldrop is komen te vervallen.
 
U kunt u aanmelden voor één van de bovenstaande bijeenkomsten via een elektronisch opgaveformulier. Geef op het opgaveformulier de gewenste datum en locaties aan.
 
Klik (m.u.v. Tilburg) op de volgende link: Aanmelding bijeenkomst ledenadministratie
Voor deelname aan de bijeenkomst te Tilburg: Aanmelding bijeenkomst Tilburg

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht het LRP-team.
 
 
 
Kreeg u deze nieuwsbrief doorgestuurd van iemand anders, en wilt u zichzelf abonneren? Klik hier om u aan te melden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden (kreeg u de nieuwsbrief via via, meldt u dan af bij degene die 'm doorstuurde).