Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer 2  –  februari 2017

LRP-netwerk bereikbaar via nieuwe url

Gegevensverstrekking aan SILA
Update van de Mendix-omgeving van LRP

Wijzigingen in de kerkelijke structuur

Paascollecte

Solidariteitskas

Tarieven dienstverlening 2017

Basistrainingen
Bereikbaarheid op 7 maart a.s.
 

Website LRP-netwerk
Vanaf deze week is onze website LRP-netwerk te bereiken via een nieuwe url, http://lrp-netwerk.pkn.nl/

Vanuit LRP is de site nog steeds bereikbaar via Instructies/nieuwsbrief - AAA naar LRP-netwerk

 

Gegevensverstrekking aan SILA
De internet consultatie van de overheid over het stopzetten van de gegevensverstrekking aan SILA heeft meer dan [8.000 openbare reacties] opgeleverd; het totale aantal reacties ligt rond de 15.000, omdat niet elke reactie openbaar is. Verreweg de meeste respondenten maakten bezwaar tegen de plannen van de overheid met SILA.
De komende tijd zal de minister de ontvangen reacties overwegen en een besluit nemen over het al dan niet aanpassen van de voorgestelde regeling. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!

 

Update van de Mendix-omgeving van LRP
In de eerste helft van maart wordt de Mendix omgeving waarop LRP draait, opgewaardeerd. Dat betekent dat LRP een nacht en (een deel van) de daaropvolgende dag niet bereikbaar zal zijn. Met de update wordt op vrijdagavond gestart. De exacte datum communiceren wij tijdig met u via het inlogscherm (bij het starten van LRP).  Indien nodig kunt u tijdens de update de oefenomgeving (lrp-oefen.pkn.nl) gebruiken voor het (alleen!) raadplegen van gegevens.

De werking van LRP blijft vrijwel ongewijzigd. Deze update is noodzakelijk om toekomstig onderhoud en de verdere ontwikkeling van LRP mogelijk te maken.

 

Wijzigingen in de kerkelijke structuur

Een fusie, aanmerking of wijk-wijziging maakt ook aanpassing van LRP nodig. Om de beperkte formatie van het LRP-team op dit punt zo efficiënt mogelijk in te zetten, willen we u vragen om, zodra de datum van een fusie of aanmerking bekend is, dit te willen doorgeven aan LRP-help@protestantsekerk.nl Wij nemen dan contact met u om ervoor te zorgen dat de voorbereidingen in gang worden gezet en proberen binnen onze mogelijkheden de aanpassing in LRP op redelijke termijn uit te voeren.

 

Paascollecte

Net als vorige jaren is een brieftekst beschikbaar t.b.v. een Paascollecte in uw gemeente. Deze vindt u hier Uiteraard kunt u ook weer een bestelling plaatsen bij het LRP-team voor een mailing, al dan niet met acceptgiro, aan uw gemeenteleden. Het bestelformulier vindt u hier

 

Solidariteitskas

De voorbereidingen voor de Solidariteitskas zijn in volle gang. Folders komen in de loop van maart beschikbaar via de PKN-webwinkel In maart ontvangen Colleges van Kerkrentmeesters ook weer de gebruikelijke mailing met meer informatie en de mogelijkheden voor bestellingen bij het LRP-team. Mogelijk vindt deze mailing dit keer digitaal, dus via e-mail, plaats en niet meer via de post. De mail wordt dan gestuurd aan het e-mailadres dat door de lokaal beheerder in LRP bij de CvK-gegevens is ingevuld.

 

Tarieven dienstverlening 2017

Sommige tarieven van het LRP-team zijn met ingang van 2017 gewijzigd. De actuele tarievenlijst vindt u hier

 

Basistrainingen
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden ook in 2017 in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht basistrainingen georganiseerd. Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website, waar u zich ook kunt
inschrijven.
Lokaal beheer:         dinsdag 21 maart 10 april, 15 mei en 26 juni 2017

Ledenadministratie:     maandag 20 maart, 11 april, 16 mei en 27 juni 2017
Bijdragenadministratie:     donderdag 23 maart, 13 april, 18 mei en 29 juni 2017
  


Bereikbaarheid op 7 maart 2017
Op 7 maart a.s. nemen alle medewerkers van de dienstenorganisatie deel aan een studiedag.

Ook de LRP-helpdesk en de LRP-orderadministratie zijn die dag niet  bereikbaar.

 

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, LRP-team