Niet goed te lezen? Bekijk de online versie
Onderwerp: Definitieve versie Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg

Geachte predikant, geachte kerkelijk werker, geachte scriba,

Sinds november 2014 denkt de generale synode van de Protestantse Kerk na over de toekomst van de Kerk. De generale synode heeft in drie vergaderingen over dit onderwerp gesproken. De toekomstvisie van de Protestantse Kerk in Nederland staat beschreven in de definitieve versie van de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg’ die u hierbij ontvangt.

Arjan Plaisier, schrijver van de nota ‘Kerk 2025, waar een Woord is, is een weg’ formuleert het bestaansrecht van de kerk als volgt:

  1. In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor. Die woorden worden 'evangelie' genoemd, goed nieuws van God.
  2. De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. Er is iets dat verschillen overstijgt, omdat je samen familie van God bent.
  3. De kerk helpt om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Voor mijzelf maar ook voor de samenleving. De kerk is niet de plaats voor pasklare antwoorden, maar wel valt er vanuit de Bijbel en de christelijke traditie licht op de dingen van het leven.

Vanuit die gedachte probeert Kerk 2025 vormen te vinden waarin deze inhoud tot zijn recht komt. Het geloof en de geloofsgemeenschap vragen om een organisatie van de kerk die deze ondersteunt. Regelen en vergaderen zou geloof en kerk ten goede moeten komen. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de generale synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

De nota begint met een verwijzing naar het verhaal van de uitzending van de leerlingen zoals het in het Marcus-evangelie staat: Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. “Hij – Jezus - droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ (Marcus 6:8-9). In het Lucasevangelie staat dat de leerlingen op pad worden gestuurd om het koninkrijk van God aan te kondigen, om mensen tot inkeer te brengen, zieken te genezen en vrede te brengen. Deze begrippen verdienen een actuele vertaling.

Deze handreiking voor gesprek is bedoeld om het eerste gedeelte van Kerk 2025 bespreekbaar te maken in gemeentes: ‘het kan helpen om antwoord te geven op de vraag waarom je wilt dat de kerk moet blijven… een antwoord dat geen geheimtaal gebruikt maar verstaanbaar is (pag. 6 -  Kerk 2025).

De gesprekshandreiking is ontwikkeld door ds. Bouter (Bodegraven), mw. Nouwens (communicatieadviseur moderamen), ds. Van de Pol (Rotterdam), ds. Smits (Wognum) en dr. Stoppels (medewerker expertisecentrum).

In februari 2016 ontvangt u de papieren versie van de nota en de gesprekshandreiking.

In april 2016 bespreekt de generale synode de verdere uitwerking van de uitgangspunten van 'Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg'. Met name wat betreft de inrichting van de kerk.

Vier belangrijke links op een rij:

Met vriendelijke groet,

Marloes Nouwens
Woordvoerder Protestantse Kerk in Nederland

www.protestantsekerk.nl