Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 18, nummer 5, juni / juli 2017
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u nummer 5 van de Kerk in Actie Nieuwsbrief 2017 voor de maanden juni en juli. We attenderen u graag op aankondiging van de najaarscampagne van Kerk in Actie 'Versterk de kerk in het Midden-Oosten'. Verder in deze nieuwsbrief informatie over Kerk in Actie collecten en berichten over verschillende activiteiten.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt half augustus.
Download hier de papieren versie van de Nieuwsbrief juni / juli en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Een mens, die je reisgenoot wil zijn

Als er maar iemand is, die met je meegaat.
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.
Eén die alles met je deelt - licht en donker,
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.

Een mens, die je peilt en respecteert.
Eén die de loop van je gedachten volgt,
de loop van je dromen, het ritme van je hart.
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je
werkelijk bent.

Een mens met wie jij weer meegaat.
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot
wil zijn. Enzovoort.

Hans Bouma
uit: Liefde (uitgave Protestantse Kerk 2011)
 

Kerk in Actie Werelddag 2017

'Ik kom al jaren graag naar deze dag!’, ‘Fijn om zoveel mensen uit heel Nederland bij elkaar te zien en te spreken!’
Enthousiaste reacties van bezoekers van de Werelddag van Kerk in Actie op zaterdag 22 april jl. Onder leiding van dagvoorzitter Kathleen Ferrier kwamen verhalen uit de hele wereld tot leven, zoals uit Nigeria en Colombia. Ook werden we bijgepraat over de kerkelijke hulporganisatie in Syrië en over recente ontwikkelingen van de kerk in China en in Pakistan. Twee buitenlandse gasten, Michael Eldaba uit Egypte en dr. Packiam Samuel uit India, vertelden over hun werk. En tussendoor was er muziek en samenzang.
‘Het licht wat je van binnen hebt’ doorgeven. Daar draait het om in het werk van Kerk in Actie. Zodat onze partnerorganisaties in de hele wereld dat licht ook weer kunnen doorgeven.
Meer informatie en foto’s op www.kerkinactie.nl/werelddag.

Najaarscampagne Kerk in Actie

De kerk in het Midden-Oosten heeft het moeilijk. In Syrië en Irak vluchten christenen voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst. De druk neemt toe om weg te gaan.
Een van onze Koptische partners schreef na de aanslagen in het voorjaar: 'ondanks de brute aanvallen houdt de Koptische Orthodoxe Kerk zich vast aan wat Jezus ons leerde: "Maar Ik zeg u, houdt van uw vijanden, zegen die u vervloeken, doe goed aan degenen die u haten en bidt voor degenen die u misbruiken.”" Zij blijven geloven in delen, ondanks de pijn en het verdriet.
Kerken in het Midden-Oosten hebben onze steun nodig. Zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. Daarom vraagt Kerk in Actie komend najaar aandacht voor hun situatie. De najaarscampagne ‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’ begint op 24 september a.s.

App Protestant: de kerk in je binnenzak

Gebruikt uw gemeente de app Protestant al? Met  deze app kunt u nieuws, aankondigingen, foto’s etcetera via smartphone en tablet onder handbereik van velen brengen. Ook kunt u met de app online collecteren voor eigen projecten en collecten van de kerk. Bovendien is landelijk nieuws van  de Protestantse Kerk in Nederland binnen de app te bekijken. Bekijk in de video wat gebruikers er zo handig aan vinden.
www.protestantsekerk.nl/app.

Nieuwslinks

Expertisebijeenkomst Zorgzame Kerk

Op vrijdag 16 juni is er een tweede ‘expertmeeting’ rondom de Zorgzame Kerk. Zet u zich als lokale kerk in voor zorgafhankelijke mensen? Wilt u verdieping rondom dit thema of graag in contact komen met anderen die zorgzaam zijn binnen en buiten de kerk? Van harte welkom!
Er zijn diverse workshops rondom het creëren van draagvlak, lokale belangenbehartiging, het doen van buurtonderzoek en de kracht van de eigen gemeente. Ook de relatie tussen Pioniersplekken en de Zorgzame Kerk komt aan bod. Uiteraard is er volop ruimte voor onderlinge ontmoeting.
Datum: vrijdag 16 juni 2017, 10.15- 15.15 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Entree: gratis, incl. lunch. Locatie: Landelijk Dienstencentrum Utrecht.
Aanmelden: via secretariaatdiaconaat@pkn.nl of (030) 880 18 86 tot uiterlijk dinsdag 13 juni. Voor meer informatie kijk op www.kerkinactie.nl/zorg of mail j.bac@protestantsekerk.nl.

Herdenking verdronken  luchtelingen - informatiemiddag Amsterdam

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Kerk in Actie vraagt op de zondag na Allerzielen (dit jaar op 5 november) met andere organisaties aandacht voor hun lot, opdat hun namen niet worden vergeten. Op 20 juni (Wereld-
vluchtelingendag) om 15.30 uur bent u welkom bij een bijeenkomst bij de Protestantse Diaconie Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 1A, ter voorbereiding van deze herdenking. We zullen op deze dag een `toolkit’ uitdelen met verschillende liturgiesuggesties en een draaiboek  het organiseren van een herdenking in uw gemeente. Zie ook www.allerzielen.eu.
Info: Karel Jungheim j.jungheim@kerkinactie.nl.

Inspiratiedag Contextueel Bijbellezen

Op dinsdag 19 september organiseren Kerk in Actie en het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie aan de VU/PThU een inspiratiedag. Deze dag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de Bijbel en de verbinding met het dagelijkse leven en de context van Nederland of breder. Ervaringen uitwisselen, verdieping zoeken en een netwerk creëren. Dat staat centraal tijdens deze dag. Er zijn verschillende sprekers en workshops. U kunt zich tot 20 augustus aanmelden. Kijk voor het programma en om u aan te www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Kennisdag ‘Wat is missionair-diaconaal werken?’

Is kerkelijke betrokkenheid bij het Gasberaad Groningen of het werk van een pioniersplek in Kanaleneiland-Utrecht missionair of  diaconaal? Of is het beiden? Dit is niet alleen een definitiekwestie onder theologen, maar een zoektocht naar beter begrip van de verschillende vormen van missionair en diaconaal werk.
Want de kerk heeft een diaconale en een missionaire opdracht. Soms gaan die samen en worden ze aangeduid als missionair-diaconaal. Soms uit het zich binnen de gemeente in aparte activiteiten. Tijdens deze dag komen praktijkvoorbeelden en nieuwste wetenschappelijke inzichten aan bod. Bedoeld voor diaconale werkers, diakenen, predikanten, studenten,  missionaire werkers en pioniers. Voor kerkelijk werkers en predikanten levert deelname studiepunten op.
Organisatie: Kerk in Actie / Protestantse Kerk en PThU.
Datum en tijd: 29 september 2017, 10.00 - 17.00 uur.
Locatie: Hydepark, Doorn.
Aanmelden: secretariaatdiaconaat@protestantsekerk.nl.

Training Contextueel Bijbellezen voor predikanten

In oktober 2017 biedt Kerk in Actie een training aan in de methode van Contextueel Bijbellezen. De training wordt gegeven door Inge Landman en Hette Domburg en is bedoeld voor iedereen die met bijbelstudies in groepen il werken. Predikanten kunnen de training volgen in het kader van de Permanente Educatie en krijgen daar 1 studiepunt voor. De driedaagse training kost 230 euro per persoon en is inclusief de handleiding en één overnachting.
De training wordt gegeven op 5 en 6 oktober 2017 en er is een terugkomdag op 18 januari 2018. U kunt zich tot 5 september aanmelden via www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Presentatie boek ‘Kerken Delen’

Samenwerken met medechristenen die een migratie verleden hebben, kan ook door het gezamenlijk gebruik van kerkruimtes en dan ook samen activiteiten ontplooien. Op woensdag 31 mei zal het eerste exemplaar van het boek ‘Kerken Delen: een boek over de kansen en valkuilen van het gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen’ worden uitgereikt aan ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk Nederland.
In het boek worden elf voorbeelden besproken, waarin een kerkgebouw de centrale spil vormt van ontmoeting tussen autochtone Nederlandse en internationale & migrantenkerken. Het boek biedt een scala aan praktische tips en ideeën ter inspiratie, en is interessant voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de kerkgebouwen binnen hun kerkgenootschap, maar ook voor geïnteresseerden in de samenwerking tussen autochtone kerken en internationale kerken.
Datum: 31 mei 16:00-18:00 (inloop vanaf 15:30) in Utrecht (exacte locatie binnenkort op www.skinrotterdam.nl).
Deelname is gratis, wel graag aanmelden via info@skinrotterdam.nl.
‘Kerken Delen’ is vanaf 1 juni te koop voor € 7,95; op 31 mei voor slechts € 5,00.
Meer informatie bij Madelon Grant, directeur SKIN-Rotterdam, via 06 81 69 16 70 of info@skinrotterdam.nl.

Diaconieën: doe een aanvraag bij het OranjeFonds!

Het Oranje Fonds is in april begonnen met het programma: Meedoen, samen uit de armoede!
Ook diaconieën kunnen bij het Oranje Fonds een aanvraag voor een financiële bijdrage doen: ‘bestaande initiatieven die met behulp van vrijwilligers zich richten op het aanpakken van oorzaken van armoede, zoals noodhulp of voedselpakketten, kunnen terecht in onze aanvragenprocedure.’
Lees meer over dit programma en hoe u een aanvraag indient op http://www.oranjefonds.nl/meedoen-samen-uit-de-armoede.

Stimuleringsbijdrage Kinderen en Armoede

Diaconieën in Nederland kunnen in 2017 bij Kerk in Actie een stimuleringsbijdrage aanvragen voor projecten rond ‘Kinderen en Armoede’. Heeft u een initiatief om kinderen in armoede te bereiken, bijvoorbeeld met een verjaardagstas, een fiets of ondersteuning bij school?
Lees dan meer over wat u moet doen om in aanmerking te komen voor deze bijdrage op: www.kerkinactie.nl/stimuleringsbijdrage.

Wijziging regionaal inleveradres inzamelacties

Jarenlang was mw. C. Moorlach uit Haren het regionaal inleveradres voor de inzamelacties van  Kerk in Actie. Met droefheid hebben wij onlangs kennis genomen van haar plotselinge overlijden. Velen van ons hebben goede herinneringen aan haar en haar gedrevenheid voor Kerk in Actie. Wij zijn dankbaar voor haar enorme inzet en wensen haar familie sterkte en kracht bij het leven zonder haar.
We zijn heel blij dat twee nieuwe vrijwilligers zich hebben gemeld om haar werk voort te zetten. Bij onderstaande adressen kunt u als kerkelijke gemeente voortaan uw ingezamelde materiaal inleveren, ook ansichtkaarten, oud geld, mobieltjes en cartridges.
Deze adressen vindt u ook op de www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties.
dhr. J. Bos, Platinalaan 119, 9743 GE Groningen, 06 15 67 89 53, ducbos1956@gmail.com.
dhr. K. Mulder, Wieringenlaan 13, 9501 RL Stadskanaal, 0599 85 55 41, 06 12240857, koosmulder@hotmail.com.
Voor meer informatie over inzamelingsacties kunt u contact opnemen met de landelijk coördinator Marjan Lolkema, inzamelingsacties@kerkinactie.nl, tel. 0113 60 32 73.

Rainbow in Vlaardingen

De kindernevendienst van Ambacht oost, één van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Vlaardingen, heeft deelgenomen aan het project van Kerk in Actie in ‘Kind op Zondag’. De verhalen van Rainbow de duif zijn in Vlaardingen gebruikt. Rainbow brengt de verhalen van Kerk in Actie heel dicht bij kinderen.
Willy van Bree-Kreeft vertelt: Rainbow had voor alle kinderen een regenboog lolly meegenomen. Ook hebben we de filmpjes bekeken en zelf een klussenkaart gemaakt. De kinderen spaarden geld in het kleine spaardoosje en deden dat per week in de grote zelfgemaakte Rainbow spaarfles.We hebben de placemat gekleurd en een actie gehouden van verkoop van broodhaantjes en verkoop van bloemetjes in potjes. Verder hebben we met regenboog-nagellakken en schoenen poetsen zo’n 400 euro opgehaald. Als projectverbeelding gebruikten wij de regenboog! Voor ons een geslaagd project!

Vluchtelingenzondag

Dinsdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondag erna, 25 juni, is Vluchtelingenzondag. In een meditatie over Mattheüs 10:16-33 op de website van de Raad van Kerken (http://www.raadvankerken.nl) legt ds. Anne Kooi een lijn van de ervaringen, die we persoonlijk of als kerk hebben met ‘lijden’ naar vluchtelingen: we zijn met elkaar verbonden als ‘mede-ervaringsdeskundigen’. We vragen u om tijdens deze bijzondere dagen als gemeente, diaconie, ZWO-commissie aandacht te geven aan vluchtelingen, statushouders in uw gemeente of bewoners van een naburig AZC (Asielzoekerscentrum) en hen waar mogelijk te ontmoeten. We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen en activiteiten! Mail aan Karel Jungheim j.jungheim@kerkinactie.nl. Ook de Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) heeft materiaal dat kan worden gebruikt voor de eredienst. Kijk op www.ccme.be (Engelstalig).

Help asielzoekers die terug moeten

18 juni 2017, collecte Kerk in Actie Diaconaat
Voorbeeldproject in deze collecte voor het Diaconaat is het Transithuis van de Stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst.
In het Transithuis van Stichting INLIA kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voor-bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven.

Versterk geloven in Egypte

13 augustus 2017, collecte Kerk in Actie Zomerzending
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof. Die kennis helpt hen om steviger in hun schoenen te staan.
De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament.
Dit jaar mikt het Bijbel genootschap op honderdvijftigduizend kinderen en
twaalfduizend prijswinnaars.
Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van het Egyptisch Bijbelgenootschap. Collecteert u mee?
Materiaal: collectefolders zijn beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondiging en een PowerPointPresentatie zijn te vinden op www.kerkinactie.nl/collecte.

Wat kan Inge voor u(w gemeente) betekenen?

Inge Landman komt weer terug uit Colombia. Vanaf eind augustus kunt u haar uitnodigen om iets te vertellen over Colombia, maar er is meer! Zo kunt u haar uitnodigen om een starttraining Contextueel Bijbellezen te geven in uw gemeente. De eerste is al gepland op 14 oktober in Friesland, maar er zijn nog drie trainingen te verloten voor andere regio’s! Tijdens de training leert u over de methode en krijgt u handvatten om zelf aan de slag te gaan. Ook kunt u haar uitnodigen voor het faciliteren van een bijbelstudie (‘gewoon’ tijdens een gespreksavond, maar denk vooral ook aan activiteiten voor de startzondag, een kampweekend, kerkenraad, groepen jongvolwassenen etc.). Neem voor meer informatie contact op met via cbl@kerkinactie.nl of kijk op www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Gezellig onder de mensen in de zomer!

Er zijn in het hoogseizoen nog enkele hotelkamers vrij in de gezellige vakantie-weken in Vakantiehotel De Werelt in het bosrijke Lunteren. Kent u
Ook voor mensen met een visuele beperking zijn in de zomervakantieweken nog hotel-kamers beschikbaar in Vakantiehotel Dennenheul in Ermelo.senioren zonder (of met weinig) zorgbehoefte met een kleine sociale kring, die een vakantieweek met veel aandacht van onze vrijwilligers goed kunnen gebruiken? Wijst u hen dan op deze diaconale vakantieweken!
Mantelzorgers en hun thuiswonende partner (zus, vriendin, vader) met dementie kunnen deze zomer ook in een aantal vakantieweken nog naar hartelust vakantie vieren en ontspannen. Vrijwilligers nemen de zorg over van de mantelzorger en bieden hen daarnaast steun door hun luisterend oor. In alle vakantieweken is er een leuk activiteitenprogramma voor alle gasten!
Voor meer informatie of om een reserveringsformulier aan te vragen: Tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl en www.hetvakantiebureau.nl.

Rainbow: De grote duif

U kent haar vast al wel, Rainbow, de duif van Kerk in Actie. Er vliegen al duizenden kleine duiven door het land. Maar Rainbow is er nu ook in het groot! Deze mooie grote duif kunt u in uw kerk een plaats geven of mee laten vliegen naar de kindernevendienst. Een leuke manier om Rainbow duidelijk aanwezig te laten zijn in uw kerk en de verhalen van kinderen uit de wereld te vertellen aan de kinderen in Nederland. De grote Rainbow is van kuifje tot poot 1 meter hoog. Haar vleugels zijn elk 50 cm lang en ze is 75 cm van staart tot buik. Voor €99,- vliegt ze naar u toe. Bestel haar via de webwinkel, www.webwinkel.pkn.nl.

Doe-boekje

Een mooi en praktisch boekje voor leiding van kindernevendienst- of andere kindergroepen in uw kerk. Er staan vier verhalen in van Rainbow, die op bezoek gaat bij Kinderen in de Knel projecten. Bij elk verhaal zijn er leuke spaar- of doe-ideeën voor de kinderen. Met dit boekje, brengt u diaconaat dichter bij kinderen. het Doe-boekje is voor € 1,00 te koop in de webwinkel, www.webwinkel.pkn.nl.