Geen storm te sterk!  65 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht.
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 18, nummer 2, maart 2017
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief van maart. Met o.a. aandacht voor de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie die op woensdag 1 maart van start is gegaan en informatie om samen in actie te komen. We wensen u een gezegende en inspirerende tijd toe op weg naar Pasen.
Download hier de papieren versie van de Nieuwsbrief maart 2017 en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Gebed

God geef ons de kracht en de moed om
een gemeenschap te vormen van mensen,

die niet alleen geloven in de Heer,
maar ook bereid zijn,
om in en door een leven van dienstbaarheid,
het leven en het woord van de Heer waar te maken,
op een bepaalde plaats,
op een bepaald tijdstip van de geschiedenis.
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren.

Doe ons geloven dat,
in de mate dat gemeenschappen van christenen
helemaal zichzelf zijn
in hun dienstwerk aan de anderen,
zij in die mate het Evangelie van de Heer
waar zullen kunnen maken,

voor zichzelf,
voor de mensen van hun land,
voor de hele wereldgemeenschap.
Dan zullen wij allen Uw licht ervaren.
Amen.

Naar tekst uit: Medemens, p.31 
Samuel Rayon, Aziatisch theoloog
 

Geen storm te sterk!

Op 4 oktober vorig jaar werd Haïti getroffen door de zwaarste orkaan in jaren. De verwoesting is enorm. Na de aardbeving in 2010 zijn opnieuw huizen verwoest, is er gebrek aan voedsel en schoon drinkwater, en dreigen ziekten als cholera. Direct na de orkaan heeft Kerk in Actie noodhulp verleend.
Nog steeds hebben meer dan 1,4 miljoen mensen, van wie bijna 900.000 kinderen, dringend hulp nodig.  De bonenoogst is voor 80% verloren gegaan en ook de schade aan andere gewassen is groot. In de kustgebieden zijn veel vissers hun boten en netten kwijtgeraakt. De voedselproductie staat zwaar onder druk en er is een tekort aan voedsel.
Het is van het grootste belang dat mensen weer kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Dat boeren weer hun land kunnen bewerken en vissers weer kunnen vissen. Anders dreigt het voedseltekort uit te lopen op een nieuwe ramp. Via de lokale kerk SSID steunt Kerk in Actie boeren met zaden, leningen en trainingen, zodat de voedselproductie weer op gang kan komen.

65 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht

Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Zoveel zijn het er nog nooit geweest. Zonder internationale inmenging of hulp is er geen toekomst voor hen weggelegd. Ze verblijven meestal in arme landen die zelf niet de middelen hebben om te zorgen voor goede opvang, voor onderwijs en werk. In vrijwel alle gebieden waar vluchtelingen zijn, helpt de kerk. In Colombia, landen in Afrika, het Midden-Oosten en Myanmar. Kerk in Actie vraagt aandacht voor de situatie
van deze mensen. Lees meer op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen.
Bestel de landkaart met informatie over de vluchtelingenwereldwijd via de webwinkel,
www.webwinkel.pkn.nl
 

Bekijk verkiezingsprogramma’s met een diaconale bril

Op 15 maart kiezen we een nieuwe Tweede Kamer en bepalen daarmee welke partijen komende jaren ons land gaan besturen. Een belangrijk moment, want daarmee wordt de koers voor Nederland bepaald. Kiezen betekent prioriteiten kiezen. Daarom heeft Kerk in Actie samen met OIKOS het Kerk in Actie KiesAdvies gemaakt. Deze bestaat uit twee delen: een vergelijking van verkiezingsprogramma’s en een handig testje, met vragen en stellingen over onderwerpen die Kerk in Actie belangrijk vindt en waarover partijen van standpunt verschillen. Als u deze test maakt, weet u aan het slot wie profiteert én wie de dupe wordt van de gemaakte politieke keuzes. Het Kerk in Actie KiesAdvies is te maken via www.kerkinactie.nl/kiesadvies.

Nieuw: Diaken App

Met het verschijnen van de Diaken App is er één plek waar Diakonia, informatie van de website van Kerk in Actie, naslaginformatie en informatiebrochures van Binnenlands Diaconaat samenkomen. Zo kan Kerk in Actie u nog beter ondersteunen in uw lokale werk. U vindt de Diaken App in de appstores van Apple en Google. De app is geoptimaliseerd voor tablets, maar ook op smartphones te gebruiken.

Baken van hoop

De kerk in het Midden-Oosten is als een baken van hoop aanwezig in een gebied dat verscheurd wordt door oorlog en terreur.
Binnenkort brengt Kerk in Actie een boek uit dat het verhaal vertelt van christenen en kerkleiders: over de problemen waar ze mee te maken hebben, maar ook over de hulp die ze bieden aan vluchtelingen, hun vastberadenheid en kracht. Aangrijpend en inspirerend, want juist in een gebied waar angst en wanhoop gezaaid worden, is de kerk een teken van hoop. De kerk blíjft.
In het boek staan onder andere reportages uit Libanon van journalist Marjon van Dalen en een essay van Kerk in Actie-medewerker Feije Duijm. Naar verwachting komt het boek uit op de Werelddag op 22 april. Het boek kan nu al besteld worden via de webwinkel. www.webwinkel.pkn.nl.

Nieuwslinks

  1. Sirkelslag YOUNG opnieuw groot succes
www.kerkinactie.nl/actueel/2017/02/sirkelslag-young-opnieuw-groot-succes
2. Blog: blijven of vluchten?
Blog van Feije Duim, medewerker zending: www.kerkinactie.nl/actueel/2017/02/blijven-of-vluchten
3. Blog: volgen of veranderen
Blog van Judith van den Berg-Meelis, theologiedocent, uitgezonden naar Indonesië:
www.kerkinactie.nl/actueel/2017/01/volgen-of-veranderen
4. Persoonlijk verhaal: 94-jarige Baba Moustafa is alles kwijt door Boko Haram
www.kerkinactie.nl/actueel/2017/02/boko-haram-berooft-94-jarige-baba-moustafa

Kom naar de Werelddag

Ontmoet christenen van over de hele wereld en laat u inspireren door hun verhalen. Op de Kerk in Actie Werelddag ervaart u wat het betekent om lid te zijn van de wereldwijde kerk. Tijdens de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet u medechristenen en partnerorganisaties van Kerk in Actie. Laat u bijvoorbeeld inspireren door verhalen uit Ghana, India en het Midden-Oosten. En altijd al eens de Bijbel naast uw dagelijks leven willen leggen of ervaren of het zingen van gospels bij u past? Ook dat kan!
U bent van harte welkom op zaterdag 22 april in de Immanuelkerk in Ermelo. De dag duurt van 10.00 – 16.00 uur en is inclusief lunch. Meld u aan vóór 15 april en beleef de wereldwijde kerk van heel dichtbij! Kijk voor meer informatie op via www.kerkinactie.nl/werelddag of tel. (030) 880 1852. Download de poster Werelddag 2017 om in uw kerk op te hangen of bestel via de webwinkel www.webwinkel.pkn.nl.

Regionale expertise bijeenkomsten Armoede in Nederland

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland. Steeds meer mensen kloppen aan bij de kerken omdat ze financieel in de knel raken. Diaconieën zetten zich actief in om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms. Het Knooppunt Kerken en Armoede brengt de kennis en ervaring van al deze initiatieven bijeen, om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Het programma biedt veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie, ideeën opdoen en netwerkvorming.
Data en plaatsen: Donderdagavonden, 18.00 – 21.30 uur
30 maart– Kruiskerk Meppel; 6 april– Adventskerk Eindhoven; 11 mei– Het Baken Woerden; 18 mei– Ichthuskerk Deventer-Colmschate.
Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Meer informatie en aanmelden: 
www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten

Ontmoetingsdagen Rudolphstichting

Kerk in Actie steunt De Rudolphstichting dankzij o.a. uw bijdragen. Wilt u graag met eigen ogen het werk van de Rudolphstichting zien, kom dan naar een van de ontmoetingsdagen. U bent welkom op vrijdag 7 april, woensdag 14 juni of zaterdag 7 oktober in Jeugddorp De Glind.
De Rudolphstichting vertelt u graag over haar werk voor kwetsbare, getraumatiseerde kinderen. U krijgt een rondleiding door het Jeugddorp; een gewoon dorp in de buurt van Barneveld waar 120 uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen in 25 gezinshuizen. Tijdens de Ontmoetingsdag bezoekt u een gezinshuis waar u aan de keukentafel van gezinshuisouders hoort over hun mooie, maar ook zware werk. 
Diakenen, ZWO-leden en particuliere donateurs zijn van harte welkom, en neem gerust een gezinslid of een geïnteresseerd gemeentelid mee! Meer informatie en aanmelden op www.rudolphstichting.nl/ontmoetingsdag.

Paasgroetenactie

Ook in 2017 kunt u weer paasgroeten aan gedetineerden sturen. Onder leiding van de predikant gingen gedetineerden aan de slag met het thema van de 40dagentijdcampagne 'Sterk en Dapper'. Zij hebben een kunstwerk gemaakt dat past bij dit thema.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven. www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Samenwerking met Wilde Ganzen rond Particulier Initiatief

Wist u dat u bij Kerk in Actie kunt aankloppen voor advies en soms ook financiële steun voor particuliere initiatieven waar uw gemeente bij betrokken is? Particuliere initiatieven zijn projecten van kleine stichtingen, scholen of kerken, die ontstaan zijn vanwege een directe betrokkenheid van particulieren bij een project in een ontwikkelingsland. Dit jaar werkt Kerk in Actie hierbij nauw samen met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen ondersteunt ieder jaar honderden kleinschalige projecten van particuliere initiatieven.
Wat betekent deze samenwerking voor u? Als u steun of advies zoekt voor uw project kunt u contact opnemen met Kerk in Actie. Kerk in Actie bekijkt of ze zelf steun kan bieden of dat er mogelijkheden zijn bij Wilde Ganzen.
Kijk voor meer informatie op de website: www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief. Of neem contact op met Martin Teunissen martin.teunissen@icco-cooperation.org / tel. 030- 69 27 941.

Help mantelzorgers aan een vakantie

Mantelzorgers die voor hun thuiswonende partner met dementie zorgen, kunnen tijdens een vakantieweek even op adem komen. Op 29 april en 6 mei starten de eerste vakantie-weken voor deze doelgroep in het klein-schalige hotel Dennenheul in Ermelo. Vrijwilligers van Hetvakantiebureau.nl nemen de zorgtaken over zodat mantelzorgers de mogelijkheid krijgen om zonder partner eropuit te gaan. Maar ook om weer even ‘partner van’ te kunnen zijn in plaats van ‘verzorger van’ en samen met de partner ontspannen vakantie te kunnen vieren. Wijst u mantelzorgers op deze diaconale vakantie-mogelijkheid?
Meer informatie via (0318) 48 66 10,  info@hetvakantiebureau.nl of www.hetvakantiebureau.nl.

Zorgvrijwilligers tekort!

HetVakantiebureau.nl komt veel zorgvrijwilligers tekort. Kent u of bent u een gediplomeerde verpleegkundige of verzorgende die graag een week van de vrije tijd inzet om ouderen te verzorgen die vakantie vieren? Verwijs hen dan naar Hetvakantiebureau.nl,  (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl. Het is een mooie combinatie van verzorgen zonder tijdsdruk, uitgebreid persoonlijke aandacht kunnen geven en plezier maken!

Collecten in de 40dagentijd

Het Kerk in Actie thema voor de 40dagentijd 2017 is Sterk en Dapper. In deze periode op weg naar Pasen staan we erbij stil hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Ook denken we aan de sterke en dappere mensen in onze tijd, die wereldwijd hun wil en hun hart volgen, in makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Alle Kerk in Actie collecten in deze periode staan in het teken van ‘Sterk en Dapper’. Iedere zondag staat daarbij een partnerorgani-satie van Kerk in Actie centraal. We hopen dat ook uw gemeente mee collecteert.

40dagentijdcollecten in maart in het kort

5 maart 2017 - collecte Diaconaat,
Steun kinderen en jongeren in De Glind:
in Jeugddorp De Glind worden kinderen en jongeren, die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen, liefdevol opgevangen in gezinshuizen.
12 maart 2017 - collecte Voorjaarszending, Steun gezinnen in Guatemala:
partnerorganisatie RedPaz zet zich in voor een vreedzame samenleving, door het geven van cursussen aan mensen die conflict-situaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken willen oplossen.
19 maart 2017, collecte Werelddiaconaat,
Steun ouderen in Moldavië:
in het dagcentrum van partnerorganisatie Bethania in Moldavië kunnen ouderen, die vaak arm zijn en in een isolement leven, terecht voor ontmoeting, een maaltijd en zorg.
26 maart 2017, collecte Diaconaat,
Steun mensen in de knel:
Diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam biedt tijdelijke opvang aan mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen en geeft hen handvatten om weer mee te draaien in de maatschappij.

Steun jongeren in Zuid-Afrika

2 april 2017, 40dagentijdcollecte
Vrygrond is een arme gemeenschap in Kaapstad, Zuid-Afrika. Criminaliteit, misbruik en bendes zijn aan de orde van de dag en de werkloosheid is er hoog. De Sozo Foundation (Sozo), partnerorganisatie van Kerk in Actie in Vrygrond, ondersteunt de jongeren in hun ontwikkeling. Sozo wil jongeren een veilige en inspirerende basis bieden waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Sozo geeft (vak)trainingen en workshops en biedt stageplaatsen aan. Deze stage kan plaatsvinden bij Sozo, maar ook bij een van de organisaties, binnen of buiten Vrygrond waar Sozo mee samenwerkt.
Op 2 april is collecteopbrengst bestemd voor werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals Sozo in Zuid-Afrika.

Steun mensen met een handicap in Myanmar

9 april 2017, collecte Kerk in Actie Totaal
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen en geeft vaktrainingen, verstrekt micro-kredieten en motiveert bedrijven om gehandicapte mensen in dienst te nemen. Ook kunnen zowel kinderen als volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
Op 9 april is de 40dagentijdcollecte bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie, waaronder het werk van TLMI-M in Myanmar.
Materiaal: bij de Kerk in Actie collecten zijn folders beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, collecteafkondigingen en PowerPointpresentaties zijn te vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Contextueel bijbellezen in de 40dagentijd

Contextueel bijbellezen is een manier van bijbellezen die niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf. Wat houdt u bezig? Waar maakt u zich druk om? Maar ook: Wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of hebben wij daar als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen?
Voor elke zondag in de 40dagentijd hebben we een bijbelstudie ontwikkeld die aansluit bij de tekst van die zondag. Deze kunt u downloaden via www.kerkinactie.nl/bijbellezen. Hier vindt u ook andere bijbelstudies én een korte handleiding om met deze methode van bijbellezen aan de gang te gaan.

40dagentijdmateriaal

De 40dagentijdapp helpt u en uw gemeente-leden om iedere dag even stil te staan en geïnspireerd te worden. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen. U kunt de app downloaden via de stores op uw telefoon.
De Grote Duif Spaarpot is gratis te bestellen voor de kindernevendienst- of zondagsschoolgroepen van uw kerk. Tijdens de 40dagentijd kan er worden gespaard voor de Kerk in Actie projecten. Per kerk zijn er maximaal 5 spaarpotten te bestellen.
Bij Kerk in Actie kun je gratis voor alle kinderen in de kerk de placemat bestellen voor in de 40dagentijd. Zo kunnen jullie samen aftellen naar Pasen. Bovendien zitten er op de placemats foto opdrachten, die kinderen thuis kunnen doen, of in de kerk. Je kunt de foto’s via Facebook uploaden en de week erna weer in de kerk laten zien! Bekijk daar ook de foto’s die andere kinderen maken www.facebook.com/groups/kidsinactie.
Kijk voor alle 40dagentijd materialen en informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Nodig een spreker uit!

Eind februari is een groep 50-plussers met Kerk in Actie naar Zuid Afrika gereisd. Gedurende bijna 2 weken zijn 
verschillende partners van Kerk in Actie bezocht,  waaronder de christelijke partnerorganisatie Sozo, één van de partners die centraal staat in de 40dagentijd. De deelnemers aan de reis zijn graag bereid om te vertellen over hun reis en over de partnerorganisaties die zijn bezocht. Wilt u een van hen uitnodigen voor een gemeente-avond? U kunt u aanmelden via www.kerkinactie.nl/spreker.