Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer 5  –  mei 2017

Acceptgirokaart blijft (voorlopig)

Wat gebeurt er rond SILA?  
Voorkom datalekken!

Recente aanpassingen in LRP

Actualiseren van adresgegevens wijkgemeenten

Basistrainingen

Bereikbaarheid helpdesk

 

Acceptgirokaart blijft (voorlopig)

Currence -de eigenaar van de acceptgiro-  heeft onlangs besloten na 1 januari 2019 voorlopig nog door te gaan met de verwerking van acceptgiro’s. Reden voor dit besluit is het feit, dat met name goede doelen en oudere klanten de acceptgiro nog (te)veel gebruiken. Afhankelijk van de mate van het gebruik in de komende jaren zal besluitvorming over de uitfasering plaatsvinden.
De banken geven aan dat zij de komende tijd de overgang naar betere en efficiëntere alternatieven blijven stimuleren. Hun advies is om hiermee rekening te houden en tijdig over te gaan op alternatieven, bijvoorbeeld automatische incasso en iDEAL.
Goed nieuws dus voor de kerkelijke geldwerving!

 

Digitaal betalen ook voor Solidariteitskas, Eindejaarscollecte

Ook al blijft de acceptgiro voorlopig nog bestaan, het is goed om een open oog te hebben voor andere betaalwijzen. Enerzijds om uw geldwerving ook na het definitieve einde van de acceptgiro te laten doorgaan, anderzijds om nu al van een aantal voordelen van de alternatieven te profiteren. De toepassing van automatische incasso en iDEAL kan uw gemeente een flinke werk- en kostenbesparing opleveren.

In de nieuwsbrief van maart stond een artikel de actie kerkbalans en digitaal toezeggen
Het gebruik van iDEAL hoeft niet beperkt te blijven tot de actie kerkbalans. Beschikt u over e-mailadressen van gemeenteleden, dan kunt u die ook gebruiken voor het versturen van een e-mail met een betalingsuitnodiging voor bv. de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte. Het inbrengen van individuele toezeggingen is daarvoor niet nodig.
Voor een werkbeschrijving daarvan klikt u
hier

 

Wat gebeurt er rond SILA?  
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken beraadt zich momenteel nog over de reacties op de internetconsultatie over het stopzetten van de gegevensverstrekking aan SILA.  Een andere ontwikkeling is, dat in de Tweede Kamer een motie is aangenomen waarin wordt voorgesteld om in het kader van de "digitale overheid" te onderzoeken of elke burger de mogelijkheid kan krijgen organisaties en instanties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal van zijn (of haar) persoonsgegevens kan worden verstrekt.  De minister van BZK laat onderzoeken op welke wijze dit zou kunnen plaatsvinden.
De inspanning van de gezamenlijke kerken is erop gericht om de nu bestaande wijze van een beperkte gegevensverstrekking niet te laten eindigen voordat alternatieven in het kader van de digitale overheid zijn ontwikkeld en ook praktisch beschikbaar zijn.

 

Voorkom datalekken!
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. Met LRP beheert en bewerkt u een grote hoeveelheid gevoelige persoonsgegevens. Binnen LRP zijn die gegevens uitstekend beveiligd. Vaak worden gegevens geëxporteerd  om allerlei overzichten te maken. Juist op dat punt is het belangrijk om heel zorgvuldig met die gegevens om te gaan en ze te wissen als ze niet meer nodig of actueel zijn.
Meer informatie over dit onderwerp leest u op de
website 

 

Recente aanpassingen in LRP
Een overzicht van correcties en verbeteringen die onlangs zijn aangebracht in LRP vindt u in de
bijlage

 

Actualiseren van adresgegevens wijkgemeenten
De lokaal beheerders van gemeenten met wijkgemeenten beheren (ook) het algemene en de bestuurlijke adressen van de wijkgemeenten. Deze adressen worden met name gebruikt voor mailings aan wijkkerkenraden en als contactadres op de zg. ontvangstgemeentebrieven.
De praktijk leert dat op wijkgemeente-niveau de adressen op de tabbladen Algemene gegevens en Bestuurlijke gegevens vaak niet ingevuld zijn. Daarom de vraag: als dat in uw gemeente zo is, wilt u (de lokaal beheerder) daar dan voor zorgen? Alvast hartelijk dank!

 

Basistrainingen
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden ook in 2017 in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht basistrainingen georganiseerd. Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website, waar u zich ook kunt
inschrijven.
Lokaal beheer:                      maandag 26 juni 2017
Ledenadministratie:              dinsdag 27 juni 2017
Bijdragenadministratie:         donderdag 29 juni 2017  

 

Bereikbaarheid helpdesk

De helpdesk is op maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten.
Tijdens de zomer periode is de LRP-helpdesk  bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. Vanaf
vrijdag 16 juni 2017 tot en met vrijdag 1 september 2017 zijn wij op de vrijdag gesloten. U kunt uw vraag  via het contactformulier aan ons doorgeven en wij doen ons best u zo snel mogelijk te antwoorden

Met vriendelijke groet vanuit Utrecht,het LRP-team